Vattenfallin kalatie valmistui Äänekoskella

Vattenfallin omistaman Hietamankosken vesivoimalaitoksen kalatie on valmistunut. Vattenfall vastaanotti kalatien tiistaina 19.5., ja se otettiin välittömästi käyttöön. Myös kalatien toimivuuden seuranta kameroilla aloitettiin samanaikaisesti.

Hietamankosken kalatie on Vattenfallin omistamista Saarijärven reitille rakennettavista kalateistä ensimmäinen. Kalatien käyttöönotto palauttaa 1960-luvulta lähtien katkoksissa olleen vaelluskalojen kulkuyhteyden voimalaitoksen padon ohi.

- Kalatie on Vattenfallille Suomessa merkittävä investointi ja osoitus yhtiön sitoutumisesta ympäristövastuunsa mukaisiin toimiin, Vattenfallilla hankkeen projektipäällikkönä toiminut ympäristökoordinaattori Teemu Sarnola kertoo.

Sekä Hietamankosken että sen yläpuolisen Leuhunkosken voimalaitoksen kalatie on mainittu kansallisessa kalatiestrategiassa kalatierakentamisen kärkikohteena ja vesienhoitosuunnitelman vuosien 2016–2021 toimenpideohjelmassa. Hietamankosken kalatien rakentamiseen on saatu maa- ja metsätalousministeriön myöntämää kärkihankerahoitusta.

- Saarijärven reitti on maakunnan merkittävimpiä järvitaimenen reittejä ja kalateiden valmistuttua koko reitti on avoin vaelluskalojen kululle. Kalateiden toteutuminen on erinomainen esimerkki vesivoimayhtiön omasta aloitteellisuudesta sekä hyvästä yhteistyöstä vaelluskalojen elinvoimaisuuden ja vesistön tilan parantamiseksi, erityisasiantuntija Jouni Tammi maa- ja metsätalousministeriöstä toteaa.

Hietamankosken kalatien rakennuskustannus oli noin kaksi miljoonaa euroa, josta Vattenfall vastasi valtaosin. Maa- ja metsätalousministeriön kärkihankerahoituksen osuus on 250 000 euroa. Lisäksi Hietamankosken ja Leuhunkosken kalateiden rakentaminen on mukana Freshabit LIFE IP -hankkeessa, jonka rahoitusosuus yhteensä kummallekin kalatielle on 406 000 euroa. Freshabit-hanke on Suomen kaikkien aikojen suurin EU-LIFE -hanke, jossa laaja toimijajoukko eri aloilta yhdessä parantaa sisävesien tilaa ja niistä riippuvaisen luonnon monimuotoisuutta.

Freshabit-hankkeen Keski-Suomen aluekoordinaattori Saija Koljonen Suomen ympäristökeskuksesta iloitsee hankkeen konkreettisesta tuloksesta. - Saarijärven reitille avautuu vaellusyhteys kunnostetuille koskialueille ja kattavan seurannan avulla saadaan heti tietoa kalatien käyttäjistä.

Kalatien rakentaminen ei sujunut täysin ongelmitta. Työ käynnistyi vuonna 2019, mutta poikkeukselliset syksyn ja talven virtaamat aiheuttivat työmaalle viivästyksiä.

- Urakoitsijana toiminut Suomen Maastorakentajat Oy teki haastavista olosuhteista huolimatta laadukasta työtä, Teemu Sarnola sanoo.

Saarijärven reitin ylemmän Leuhunkosken vesivoimalaitoksen kalatien rakentaminen on alkanut huhtikuussa, ja aikataulun mukainen käyttöönotto on vuoden 2020 toukokuussa. Leuhunkosken kalatien rakentamisesta vastaa Ab Tallqvist Infra Oy.

Lisätietoja:

Ympäristökoordinaattori Teemu Sarnola, Vattenfall Oy, puh. 040 579 6177

Erityisasiantuntija Jouni Tammi, Maa- ja metsätalousministeriö, puh. 0295 162 313

Erikoistutkija Saija Koljonen, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 791

Katso myös

Delfiini

Vattenfall tekee töitä delfiinien puolesta Tanskassa

Tanskassa epäiltiin, että Vesterhav North -tuulivoimapuiston tuulivoimaloiden paalutustyöt saisivat pienen delfiinikannan poistumaan alueelta. Delfiinit eivät kuitenkaan ole poistuneet aluee...

Lue koko artikkeli

Vattenfallin Annika Ramsköld paikalla COP 27 -kokouksessa

YK:n ilmastokokous COP 27 alkaa. Vattenfallia edustaa paikan päällä kestävän kehityksen johtaja Annika Ramsköld, joka osallistuu useisiin korkean tason kokouksiin. Vattenfall on myös tehnyt ...

Lue koko artikkeli
Moottoripyörä CAKE

Vattenfall ja CAKE paljastavat piilevät CO2-päästöjen lähteet sähkömoottoripyörän valmistuksessa

Vattenfall ja CAKE paljastavat piilevät CO2-päästöjen lähteet sähkömoottoripyörän valmistuksessa

Lue koko artikkeli