HYBRIT: SSAB, LKAB ja Vattenfall tuottivat ensimmäisinä maailmassa vetykaasulla pelkistettyä rautasientä

SSAB, LKAB ja Vattenfall ovat tuottaneet ensimmäisinä maailmassa vetykaasulla pelkistettyä rautasientä pilottimittakaavassa. HYBRIT-hankkeen teknologinen läpimurto poistaa teräksenvalmistuksen yhteydessä muodostuvista päästöistä noin 90 % ja on ratkaiseva askel matkalla kohti fossiilivapaan teräksen tuotantoa.

HYBRIT-pilottilaitoksella Ruotsin Luulajassa onnistuttiin rautasienen testituotannossa, mikä osoittaa, että fossiilivapaata vetykaasua on mahdollista käyttää rautamalmin pelkistämisessä sen sijaan, että hapen poistossa käytettäisiin hiiltä ja koksia. Tuotanto on ollut jatkuvaa ja hyvälaatuista. Tuotanto on tähän mennessä noin 100 tonnia. Tämä on ensimmäinen kerta, kun fossiilivapaalla sähköllä tuotettua vetykaasua on käytetty rautamalmin suorapelkistyksessä pilottimittakaavassa. Tavoitteena on periaatteessa poistaa teräksenvalmistusprosessin hiilidioksidipäästöt käyttämällä täysin fossiilivapaita hyödykkeitä ja fossiilivapaata energiaa arvoketjun kaikissa osissa.

Vetykaasulla pelkistäminen on tärkeä virstanpylväs, joka raivaa tietä tulevaisuuden fossiilivapaalle rauta- ja terästuotannolle. SSAB, LKAB ja Vattenfall aikovat HYBRIT-hankkeella luoda tehokkaimman arvoketjun kaivosmalmista teräkseen. Tavoitteena on olla 2026 ensimmäisenä tuottamassa fossiilivapaata terästä teollisen mittakaavan maailmanmarkkinoilla.

Viime vuonna SSAB:n, LKAB:n ja Vattenfallin yhteishanke HYBRIT käynnisti testikäytön pilottilaitoksessa, jonka rakentamisessa saatiin tukea Ruotsin energiaviranomaiselta. Tekniikka on jatkuvassa kehityksessä ja vetykaasulla pelkistämällä onnistuneesti valmistettu rautasieni on tulevaisuuden fossiilivapaan teräksen raaka-aine.

”Tämä on merkittävä läpimurto sekä meille että koko rauta- ja terästeollisuudelle. LKAB on tulevaisuuden rautasienen toimittaja, ja tämä on tärkeä askel oikeaan suuntaan. HYBRIT-hankkeen eteneminen mahdollistaa meille siirtymävauhdin ylläpitämisen, ja jo 2026 aloitamme siirtymisen teollisen mittakaavan tuotantoon ensimmäisessä esittelytuotantolaitoksessa Ruotsin Jällivaarassa. Kun LKAB on saanut siirrettyä koko tuotantonsa rautasienen valmistukseen, voimme mahdollistaa terästeollisuuden siirtymän ja vähentää päästöjä globaalilla tasolla noin 35 miljoonalla tonnilla vuodessa mikä vastaa kahta kolmasosaa Ruotsin kaikista päästöistä. Tämä on suurin toimenpide, johon olemme ryhtyneet yhdessä ilmaston puolesta,” sanoo LKAB:n toimitusjohtaja Jan Moström.

”Tämä tekninen läpimurto on tärkeä askel matkalla fossiilivapaan teräksen valmistukseen. Potentiaalia ei voi aliarvioida. Se tarkoittaa, että voimme saavuttaa ilmastotavoitteet Ruotsissa ja Suomessa ja vähennämme päästöjä eri puolilla Eurooppaa. Samalla se luo uusia työpaikkoja ja vientimenestyksiä. SSAB:n siirtymä tarkoittaa, että voimme vähentää Ruotsin hiilidioksidipäästöjä noin 10 prosentilla ja Suomen hiilidioksidipäästöjä noin 7 prosentilla. Erittäin vahva fossiilivapaa teräs mahdollistaa myös asiakkaittemme kilpailukyvyn vahvistamisessa auttamiseen. Tuotamme asiakkaillemme jo tänä vuonna pieniä määriä terästä, jonka pelkistämisessä käytetään vetykaasua ja 2026 toimitamme fosiilivapaata terästä suuressa mittakaavassa,” toteaa Martin Lindqvist, SSAB:n konsernijohtaja.

Fossiilivapaan sähkön ja vedyn varastointi

Suorapelkistyksessä käytetty vetykaasu tuotetaan veden elektrolyysillä fossiilivapaata sähköä käyttämällä ja sen voi käyttää heti tai varastoida myöhempää käyttöä varten. HYBRIT-hanke aloitti toukokuussa pilottimittakaavan vetykaasuvaraston rakentamisen Luulajan suorapelkistyksestä vastaavan pilottilaitoksen läheisyyteen.

”Ruotsin ja Vattenfallin fossiilivapaa sähkö on perusvaatimus vetykaasulla pelkistetyn rautasienen alhaiselle hiilijalanjäljelle. Tänään julkistamamme läpimurto osoittaa hyvin konkreettisesti miten sähköistäminen vaikuttaa edistävästi fossiilivapaan elämän saavuttamisessa yhden sukupolven aikana, sanoo Vattenfallin toimitusjohtaja Anna Borg.

FAKTAT/HYBRIT-hanke

  • Hankkeen kolme omistajaa, SSAB, LKAB ja Vattenfall perustivat HYBRIT-hankkeen vuonna 2016. Fossiilivapaan rautasienen tuotannon pilottilaitos Luulajassa otettiin käyttöön 31.8.2020 ja 24.3.2021 Jällivaara valittiin demonstraatiolaitoksen rakennuspaikaksi teollisen mittakaavan tuotantoa varten.
  • HYBRIT-hankkeella SSAB, LKAB ja Vattenfall pyrkivät luomaan täysin fossiilivapaan arvoketjun kaivoksesta valmiiseen teräkseen fossiilivapailla pelleteillä, fossiilivapaalla sähköllä ja vedyllä.
  • HYBRIT-hankkeessa kehitetään tekniikkaa, joka haastaa vakiintuneen ja kaupallisessa käytössä olevan tekniikan. Tavoitteena on periaatteessa poistaa prosessin hiilidioksidipäästöt käyttämällä täysin fossiilivapaita hyödykkeitä ja fossiilivapaata energiaa arvoketjun kaikissa osissa. Hiilidioksidin sijaan päästöinä muodostuu vettä.
  • HYBRIT Development AB on tutkimus- ja teknologian kehitysyhtiö, joka toimittaa laitoksille ratkaisuja. Teknologian kehitys tapahtuu tiiviissä yhteistyössä omistajayhtiöiden kesken.
  • Noin 250 miljoonan kruunun investointi vetykaasun varastointia koskevaan pilottilaitokseen sisältää myös kahden vuoden käytön ja testiohjelmat.
  • Hanke voi vähentää Ruotsin hiilidioksidipäästöjä noin 10 prosentilla ja Suomen hiilidioksidipäästöjä noin 7 prosentilla. Terästeollisuus aiheuttaa tällä hetkellä noin 7 prosenttia maailman kaikista hiilidioksidipäästöistä.
  • HYBRIT-tekniikalla tapahtuva fossiilivapaa rauta- ja terästuotanto, joka vastaa SSAB:n nykyistä tuotantotasoa, kuluttaa sähköä noin 15 TWh vuodessa. LKAB:n toiminnan muutos tulee valmistuttuaan kuluttamaan yhteensä noin 55 TWh sähköä vuodessa (mukaan lukien suurin osa SSAB:n tarpeesta). Tämä edellyttää nopeampia ja ennakoivampia lupaprosesseja Ruotsin sähköverkon laajentamiseksi.

Lisätietoja antavat:
Mia Widell, Press Relations, SSAB, +46 7 6527 2501
Kristina Benson, General Manager, Corporate Communications, Kiruna, LKAB, +46 7 0342 1085
Magnus Kryssare, Press Officer, Vattenfall, +46 7 6769 5607

Katso myös

SAS, Vattenfall, Shell ja LanzaTech alkavat tutkia synteettisen ympäristöystävällisen lentopolttoaineen tuotantoa

Vattenfall, SAS, Shell ja LanzaTech alkavat yhdessä tutkia maailman ensimmäisen synteettisen ympäristöystävällisen lentopolttoaineen (SAF) tuotantoa LanzaJet

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']

HYBRIT: maailman ensimmäinen fossiilivapaa teräs, valmiina toimitukseen

SSAB on nyt valmistanut maailman ensimmäistä fossiilivapaata terästä ja toimittanut sitä asiakkaalleen. Testitoimitus on tärkeä askel kohti täysin fossiilivapaata raudan ja teräksen tuotanno...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
CAKE - ensimmäinen fossiilivapaa sähkömoottoripyörä

Vattenfall ja CAKE alkavat kehittää ensimmäistä fossiilivapaata moottoripyörää

Vattenfall ja sähkömoottoripyöriä valmistava ruotsalainen CAKE ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen pyrkimyksenään kehittää ensimmäinen fossiiliv...

Lue koko artikkeli