Terästehtaassa

HYBRIT esillä yhtenä kunnianhimoisimmista hankkeista YK:n ilmastokokouksessa

HYBRIT-hankkeen omistajat SSAB, LKAB ja Vattenfall liittyvät mukaan teollisuuden muutoksen johtoryhmään, jonka Ruotsin pääministeri Stefan Löfven käynnisti YK:n ilmastokokouksessa New Yorkissa. HYBRIT esiteltiin yhtenä kunnianhimoisimmista ja käänteentekevimmistä hankkeista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Johtoryhmän tavoitteena on nopeuttaa siirtymistä vähähiilisiin toimintoihin aloilla, joilla päästöjä on vaikea vähentää Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti.

YK:n pääsihteeri António Guterres kutsui maailman 23. syyskuuta järjestettyyn ilmastokokoukseen esittämään konkreettisia ja realistisia suunnitelmia, joilla kasvihuonepäästöt voidaan vähentää nollatasolle vuoteen 2050 mennessä. Ruotsi ja Intia saivat tehtäväkseen osoittaa teollisuuden tärkeän roolin siirryttäessä kestävään ja fossiilittomaan yhteiskuntaan.

Tähän liittyen Ruotsi ja Intia käynnistivät YK:n ilmastokokouksen aikana teollisuuden muutoksen johtoryhmän. HYBRIT-hankkeen omistajista tulee osa johtoryhmää, ja hanke esiteltiin yhtenä kunnianhimoisimmista ja käänteentekevimmistä hankkeista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Johtoryhmä pyrkii nopeuttamaan kaikkien teollisuudenalojen siirtymistä vähähiilisiin toimintoihin Pariisin sopimuksen tavoitteiden mukaisesti tukien samalla hiilipäästöjen vähentämistä nollatasolle vuoteen 2050 mennessä. Tukemalla hallituksia ja teollisuudenaloja teollisuuden muuttamisessa vähähiiliseksi ja luomalla areenan innovaatioiden jakamiseen ja julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön johtoryhmä luo suotuisat olosuhteet Pariisin sopimuksen onnistuneelle ja entistä paremmalle täytäntöönpanolle tiedostaen samalla Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen (UNFCCC) ja Pariisin sopimuksen periaatteet ja ehdot, oikeudenmukaisuus ja CBDR-RC mukaan lukien.

”Terästeollisuus on nähty yhtenä sektoreista, joilla päästöjä on vaikea vähentää, mutta uskomme vakaasti, että nollapäästöt ovat mahdollisia. Siksi teimme aloitteen HYBRIT-projektin luomiseksi. Fossiilittomalla teräksellä on valtava potentiaali, ja se voi auttaa monia asiakassegmenttejä muuttumaan todella fossiilittomiksi. Uskomme, että teollisuuden muutos on myönteinen sekä ilmastolle että teollisuutemme kilpailukyvylle”, sanoo Martin Lindqvist, SSAB:n toimitusjohtaja.

”Voimme minusta väittää, että HYBRIT on tällä hetkellä yksi kunnianhimoisimmista teollisen muutoksen projekteista maailmanlaajuisesti. Kaikki kolme yhtiötä ovat sitoutuneet fossiilittomuuteen jo vuoteen 2045 mennessä, meillä on konkreettinen aikataulu, ja olemme HYBRIT-hankkeen kautta aloittaneet rakentamisen ja tehneet sijoituksia muutoksen aloittamiseksi. LKAB:lle Euroopan suurimpana rautamalmin tuottajana HYBRIT on olennainen osa ilmastoneutraalin arvoketjun luomista malmista kuumaan teräkseen, ja teemme tätä Ruotsin hallituksen tukemana ja yhdessä akateemisen maailman kanssa", sanoo LKAB:n toimitusjohtaja Jan Moström.

"HYBRIT-hankkeen ja johtoryhmän avulla hyödynnämme tilaisuuden olla osa muutosta ja kehittää ratkaisuja aikamme tärkeimpään haasteeseen. Yhdessä haluamme inspiroida muitakin yhteistyöhön yli organisaatiorajojen, koska todellinen muutos ja uudet liiketoimintamahdollisuudet vaativat fossiilittomaan arvoketjuun perustuvaa lähestymistapaa", sanoo Vattenfallin toimitusjohtaja Magnus Hall.

Johtoryhmä keskittyy teollisuuden aloihin, joilla päästöjä on vaikea vähentää ja jotka aiheuttavat yli 30 prosenttia maailman päästöistä. Sen lisäksi se tarjoaa poliittisista puitekehyksistä, mekanismeista ja suunnitelmista koostuvan erityisen työkalupakin mallina siihen, miten hallitus ja teollisuus voivat yhteistyönä edetä kohti muutosta, tiedostaen, että tässä on toimiala- ja maakohtaisia eroja. 

Tietoja HYBRITistä

Hybrit Development on teräsvalmistaja SSAB:n, kaivosyhtiö LKAB:n ja energiayhtiö Vattenfallin yhteisyritys. Yhteisyrityksen tavoitteena on kehittää maailman ensimmäinen fossiiliton teknologia, jolla terästä voidaan valmistaa rautamalmista. Projekti käynnistettiin keväällä 2016, ja sen tavoitteena on saada teollisuusprosessi käyttöön vuoteen 2035 mennessä. Kun fossiilitonta sähköä ja vetyä käytetään teräksen valmistuksessa koksin ja hiilen sijaan, sivutuotteena on vettä eikä hiilidioksidia. Projektilla on mahdollisuus vähentää Ruotsin hiilidioksidipäästöjä 10 prosenttia. HYBRIT-projekti on saanut taloudellista tukea Ruotsin energiavirastolta. www.hybritdevelopment.com

Lisätiedot

Yvonne Edenholm
Head of PR & Communication, Hybrit Development
+46 722 465 765

Mia Widell
Manager for press and sustainability communications, SSAB
+46 76 5272501

Anders Lindberg
Information Manager, LKAB
+46 980 783 55

Magnus Kryssare
Lehdistöpäällikkö, Vattenfall
+46 76 769 56 07

Katso myös

Scanian kuorma-auto

Ruotsi ja Saksa johtavat sähköteiden kehittämistä

Saksa ja Ruotsi ovat maailman johtavia maita sähköteiden reaaliaikaisissa tutkimuksissa. Maailman ensimmäinen langaton sähkötie on valmistunut Gotlantiin.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Preemin lippu

Vattenfallin ja Preemin tavoitteena fossiilittoman vedyn tuotanto

Vattenfallin ja Preemin yhteistyöhankkeessa, jonka tavoitteena on tuottaa fossiilitonta vetyä biopolttoaineen tuotantoa varten, on alkamassa uusi vaihe. Nyt selvitetään m...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']