SSAB, LKAB ja Vattenfall puhuvat nollapäästöjen puolesta YK:n ilmastoviikkotapahtumassa

SSAB, LKAB ja Vattenfall, jotka ovat HYBRIT-hankkeen omistajat, osallistuvat ilmastoviikkoon ja YK:n ilmastokokoukseen New Yorkissa. Niiden sanomana on, että nollapäästöt ovat mahdollisia rauta- ja terästeollisuudessa sekä energiasektorilla.

YK:n pääsihteeri António Guterres on kutsunut maailman 23. syyskuuta järjestettävään ilmastokokoukseen esittämään konkreettisia ja realistisia suunnitelmia, joilla kasvihuonepäästöt voidaan vähentää nollatasolle vuoteen 2050 mennessä. On yhä mahdollista pitää globaalin keskilämpötilan nousu 2 °C:n alapuolella ja jopa 1,5 °C:ssa esiteollisiin tasoihin verrattuna. Huippukokous tuo yhteen valtiot, yksityissektorin, kansalaisyhteiskunnan, paikalliset viranomaiset ja muita kansainvälisiä organisaatioita kehittämään kunnianhimoisia ratkaisuja.

Fossiilittoman HYBRIT (Hydrogen breakthrough ironmaking technology) -hankkeen omistajat SSAB (lujien terästen globaali johtaja), LKAB (Euroopan suurin rautamalmin tuottaja) ja Vattenfall (johtava eurooppalainen energiayhtiö), osallistuvat ilmastokokousta edeltäviin tapahtumiin ja ilmastoviikolle osoittaakseen teollisuuden tärkeyttä muutoksessa kohti kestävää ja fossiilitonta yhteiskuntaa. Martin Lindqvist, SSAB:n toimitusjohtaja, on kutsuttu puhumaan ilmastokokouksessa 23. syyskuuta.

Yksi YK:n priorisoimista toiminta-alueista on teollisuuden ja erityisesti päästöjen suhteen vaikeasti vähennettävien alojen, kuten teräksen, muutos. Terästeollisuus on yksi suurimmista hiilidioksidipäästöjä aiheuttavista teollisuudenaloista, ja sen hiilidioksidipäästöt ovat 7 % maailmanlaajuisesti ja 10 % Ruotsissa. HYBRITin kaivos-rauta-teräs-energia-ketjun tavoitteena on kehittää maailman ensimmäinen fossiiliton teknologia, jolla terästä voidaan valmistaa rautamalmista. HYBRIT-teknologia korvaa hiilen fossiilittomalla sähköllä ja vedyllä ja eliminoi siten hiilidioksidipäästöt luoden suuren potentiaalin päästöjen sekä maailman ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

”Terästeollisuus on nähty yhtenä sektoreista, joilla päästöjä on vaikea vähentää, mutta uskomme vakaasti, että nollapäästöt ovat mahdollisia. Siksi teimme aloitteen HYBRIT-projektin luomiseksi. Fossiilittomalla teräksellä on valtava potentiaali, ja se voi auttaa monia asiakassegmenttejä muuttumaan todella fossiilittomiksi. Uskomme, että teollisuuden muutos on myönteinen sekä ilmastolle että teollisuutemme kilpailukyvylle”, sanoo Martin Lindqvist, SSAB:n toimitusjohtaja.

”Voimme väittää, että HYBRIT on tällä hetkellä yksi kunnianhimoisimmista teollisen muutoksen projekteista maailmanlaajuisesti. Kaikki kolme yhtiötä ovat sitoutuneet fossiilittomuuteen jo vuoteen 2045 mennessä. Meillä on konkreettinen aikataulu, ja olemme HYBRITin kautta aloittaneet rakentamisen ja tehneet sijoituksia muutoksen aloittamiseksi. Teemme tämän Ruotsin valtion tuella ja yhteistyössä akateemisen maailman kanssa”, sanoo Jan Moström, LKAB:n toimitusjohtaja.

”Haluamme inspiroida muita lähestymään asiaa koko arvoketjun näkökulmasta. Todellinen muutos ja uudet liiketoimintamahdollisuudet edellyttävät yhteistyötä. Toivomme myös, että suuren mittakaavan fossiiliton vedyn tuotanto ja varastointi saa meidät löytämään lisäarvoa uusiutuvasta ja fossiilittomasta energiajärjestelmästä sekä muilta teollisuudenaloilta”, sanoo Magnus Hall, Vattenfallin konsernijohtaja.

Nykyisessä rautamalmiin perustuvassa teräksen valmistusprosessissa rautamalmipelletit muunnetaan metalliseksi raudaksi masuunissa tapahtuvan pelkistyksen avulla. Rautaoksidi ja hiili reagoivat tämän jälkeen muodostaen hiilidioksidikaasuja ja metallista rautaa. Rautaa käsitellään lisää ennen kuin puolivalmis terästuote on valmistettu.

HYBRIT-prosessi perustuu rautamalmin suoraan pelkistämiseen fossiilittoman sähkön ja vedyn (H2) avulla. Vety tuotetaan veden elektrolyysillä fossiilittoman sähkön avulla. Vety reagoi rautamalmin happeen, jolloin muodostuu metallista rautaa ja vesihöyryä .

Tietoja HYBRITistä

Hybrit Development on teräsvalmistaja SSAB:n, kaivosyhtiö LKAB:n ja energiayhtiö Vattenfallin yhteisyritys. Yhteisyrityksen tavoitteena on kehittää maailman ensimmäinen fossiiliton teknologia, jolla terästä voidaan valmistaa rautamalmista. Projekti käynnistettiin keväällä 2016, ja sen tavoitteena on saada teollisuusprosessi käyttöön vuoteen 2035 mennessä. Kun fossiilitonta sähköä ja vetyä käytetään teräksen valmistuksessa koksin ja hiilen sijaan, sivutuotteena syntyy vettä eikä hiilidioksidia. Projektilla on mahdollisuus vähentää Ruotsin hiilidioksidipäästöjä 10 prosenttia. HYBRIT-projekti on saanut taloudellista tukea Ruotsin energiavirastolta. www.hybritdevelopment.com

Lisätiedot

Yvonne Edenholm
Head of PR & Communication, Hybrit Development
yvonne.edenholm@hybrit.se
+46 722 465 765

Mia Widell
Manager for press and sustainability communications, SSAB
mia.widell@ssab.com
+46 76 5272501

Anders Lindberg
Information Manager, LKAB
anders.lindberg@lkab.com
+46 980 783 55

Magnus Kryssare
Lehdistöpäällikkö, Vattenfall
magnus.kryssare@vattenfall.com
+46 76 769 56 07

Katso myös

Scanian kuorma-auto

Ruotsi ja Saksa johtavat sähköteiden kehittämistä

Saksa ja Ruotsi ovat maailman johtavia maita sähköteiden reaaliaikaisissa tutkimuksissa. Maailman ensimmäinen langaton sähkötie on valmistunut Gotlantiin.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Preemin lippu

Vattenfallin ja Preemin tavoitteena fossiilittoman vedyn tuotanto

Vattenfallin ja Preemin yhteistyöhankkeessa, jonka tavoitteena on tuottaa fossiilitonta vetyä biopolttoaineen tuotantoa varten, on alkamassa uusi vaihe. Nyt selvitetään m...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']