Sementtitehdas Slitessä, Ruotsissa

Vattenfall ja Cementa panostavat ilmastoneutraaliin sementtiin

Vattenfall ja Cementa jatkavat yhteistyötään pyrkimyksenä saavuttaa viiden prosentin vähennys Ruotsin hiilidioksidipäästöihin vuoteen 2030 mennessä. CemZero-hankkeen esitutkimus osoittaa, että sähköistetylle sementinvalmistukselle on olemassa tekniset perusedellytykset. Seuraavaksi selvitetään pilottilaitoksen rakentamista.

Magnus-Hall (4).jpg
Magnus Hall
Vattenfallin toimitusjohtaja ja konsernijohtaja

Magnus-Ohlsson-vd-Cementa.jpg
Magnus Ohlsson
Cementan toimitusjohtaja

Ilmastohaaste on osoittautunut yhä tärkeämmäksi: ei vähiten sen jälkeen, kun IPCC:n raportti osoitti selvästi siirtymistarpeen teollisuudessa, jotta hiilidioksidipäästöjä saadaan vähennettyä. CemZero-hankkeen tavoitteena on sähköistetty sementinvalmistus, joka saa sähkötehonsa fossiilivapaasta energiajärjestelmästä. CemZeron ensimmäinen osuus on päättynyt, ja loppuraportti on luovutettu energiaviranomaisille, jotka ovat olleet mukana rahoittamassa tutkimusta.

– Huomattavien päästövähennysten saavuttaminen edellyttää teknisiä innovaatioita. CemZero avaa mielenkiintoisen näkymän, johon perehtymistä odotamme kiinnostuksella, sanoo Cementan toimitusjohtaja Magnus Ohlsson.

– On erittäin positiivista, että voimme jatkaa työtämme sähköistetyn sementtiteollisuuden parissa, sillä se on yksi tärkeimmistä teknisen kehityksen yhteistyöhankkeista, jotka vahvasti tukevat työtämme fossiilivapaan tulevaisuuden puolesta, sanoo Magnus Hall, Vattenfallin toimitusjohtaja ja konsernijohtaja.

Esiselvityksessä tutkittiin sementin tuotannon kuumennusprosessissa erilaisia tekniikoita, joissa energianlähteenä käytettiin fossiilivapaata sähköä tavanomaisen polttoaineen sijaan.

Selvityksen tuloksena tehtiin seuraavat johtopäätökset:

  • Sementin tuotannon kuumennusprosessin sähköistäminen vaikuttaa olevan teknisesti mahdollista. On esimerkiksi mahdollista tuottaa tietty määrä sementtilaattoja kokonaan plasmatekniikan avulla. Tämä mahdollisuus on todennettava ennen testausta suuremmassa mittakaavassa.
  • Sementinvalmistuksen sähköistäminen on kilpailukykyinen ratkaisu muihin vaihtoehtoihin verrattuna haluttaessa saavuttaa huomattavia päästöjen vähennyksiä. Tutkimus osoittaa sementin tuotantokustannusten suunnilleen kaksinkertaistuvan, mutta loppuvaiheessa kustannuskasvu on vain pari prosenttia valmiista rakennuksesta tai infrastruktuurista.
  • Simuloinnit ovat osoittaneet, että Cementan Gotlannin-tehtaan mahdollinen sähköistäminen toimisi hyvin yhdessä Gotlantiin suunnitellun tuulivoimarakentamisen kanssa, osin parantuneen energiatasapainon ansiosta ja osin pienentämällä maksimaalista tehoylijäämää, jota tuulivoimasta muuten aiheutuisi.

CemZero-plasman-klinkkeri.jpg

CemZero plasman klinkkeri

Jotta Cementan visio sementtituotannon nollahiilidioksidipäästöistä vuoteen 2030 mennessä saavutettaisiin, tarvitaan valmistustekninen muutos. Teollisuusprojekti on Vattenfallille merkittävä, koska yhtiön strategiana on tarjota asiakkailleen ilmastoälykästä energiaa ja mahdollistaa eläminen ilman fossiilisia polttoaineita yhden sukupolven aikana.

Sähköistetty sementin tuotanto täydessä mittakaavassa tarkoittaisi, että Cementan polttoaineen tarve poistuu ja sähkön tarve lisääntyy samalla merkittävästi. Sähköistäminen helpottaa myös mahdollisuuksia ottaa talteen tuotannossa syntyvät hiilidioksidin prosessipäästöt, mikä samalla edellyttää ratkaisua, jolla hiilidioksidi varastoidaan tai käytetään, eli ns. CCS- tai CCU-ratkaisua.

Yhteistyö teollisuuden, voimalaitossektorin ja energiaviranomaisten kanssa on tärkeää projektin menestymiselle. Tutkimuspanosta vahvistetaan myös yhteistyössä ruotsalaisten yliopistojen kanssa. CemZero-hankkeen jatkaminen tarkoittaa, että Vattenfall ja Cementa toteuttavat vuoden 2019 aikana perusteellisen selvityksen pilottilaitoksen rakentamisesta. Laitoksessa on tarkoitus testata plasmatekniikkaa teknisten riskien vähentämiseksi ja saada tärkeää tietoa ennen suuremman mittakaavan suunnittelua ja toteutusta.

Katso myös

Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja Anna Borg

Tilinpäätöstiedote 2020: Sitkeyttä ja edistystä haastavan vuoden aikana

Tilinpäätöstiedote kertoo vakaasta varsinaisen liiketoiminnan liikevoitosta huolimatta alhaisista sähkön hinnoista, myynnin laskusta ja pandemiasta.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Scanian kuorma-auto

Ruotsi ja Saksa johtavat sähköteiden kehittämistä

Saksa ja Ruotsi ovat maailman johtavia maita sähköteiden reaaliaikaisissa tutkimuksissa. Maailman ensimmäinen langaton sähkötie on valmistunut Gotlantiin.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']