Vattenfall sitoutuu tuuliturbiinien kaatopaikalle sijoittamisen kieltämiseen ja siipien kierrättämiseen vuodesta 2030 alkaen

Vattenfall on asettanut kunnianhimoisia tavoitteita tuuliturbiinien siipien käsittelylle niiden käyttöiän lopussa. Yritys on sitoutunut kieltämään välittömästi käytöstä poistettujen tuuliturbiinien sijoittamisen kaatopaikalle. Tulevan vuosikymmenen aikana sen on myös tarkoitus lisätä aktiivisesti tuuliturbiinikomponenttien kierrätysastetta.

Vattenfallin tavoitteena on mahdollistaa fossiilivapaa elämä yhden sukupolven aikana. Tärkeä osa tavoitteen onnistumista on tuulivoiman merkittävä lisääminen. Se pitää kuitenkin tehdä kestävällä tavalla, minkä varmistamiseksi Vattenfall keskittyy vahvasti ympäristövaikutusten vähentämiseen ja kaikkien resurssien vastuulliseen käsittelyyn. Siksi Vattenfall on asettanut useita tavoitteita käyttöikänsä loppuun tulleiden turbiinien siipien käsittelylle: 

  • Välitön päätös kieltää omien tuulipuistojen käytöstä poistettujen tuuliturbiinien siipien sijoittaminen kaatopaikalle ja sitoutuminen käytöstä poistettujen siipien 100-prosenttiseen uudelleenkäyttöön, kierrätykseen tai talteenottoon 
  • Tuuliturbiinien siipien kierrätysasteeksi 50 prosenttia vuoteen 2025 mennessä 
  • Tuuliturbiinien siipien kierrätysasteeksi 100 prosenttia vuoteen 2030 mennessä 

”Tuulivoima-alan komposiittijätteen päätymistä kaatopaikoille ei enää hyväksytä, vaikka kyseisen maan lainsäädäntö sen sallisikin. Kierrätysasteen lisääminen 50 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä ja 100 prosentin saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä on suuri haaste. Tällä hetkellä saatavilla ei ole suuren mittakaavan ratkaisuja, joilla nämä haasteet voitaisiin ratkaista, joten merkittäviä toimenpiteitä on tehtävä tämän pitkän aikavälin tavoitteen saavuttamiseksi. Siksi osallistumme ja tarjoamme siipiämme tutkimushankkeisiin, joilla edistetään uusia teknisiä innovaatioita ja testataan edistyneempiä kierrätysteknologioita”, toteaa Eva Philipp, ympäristöjohtaja ja kestävän kehityksen johtaja, tuulivoimaliiketoiminta.  

Kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseksi Vattenfall muun muassa tukee komposiittijätteen materiaalikierrätyksestä tehtävää tutkimusta ja edistää kierrätetyn komposiittimateriaalin käyttöä uusissa tuotteissa. Lisäksi käytössä on pitkän aikavälin lähestymistapa, jossa keskitytään kaikkiin kiertotalouden osa-alueisiin. Siihen sisältyy muun muassa tuuliturbiinien siipien kierrätettävyyden huomiointi jo suunnitteluvaiheessa, minkä avulla voidaan lisätä kierrätetyn materiaalin arvoa käyttöiän lopussa. 

”100 prosentin kierrätysasteen saavuttaminen on yhteinen ponnistus, johon tarvitaan kaikkien sidosryhmien panosta. Tässä Vattenfall haluaa olla merkittävässä osassa. Kun tuulivoima-ala kasvaa ja tarjoaa yhä enemmän fossiilivapaata energiaa ympäri maailman, Vattenfall on sitoutunut edistämään kiertotaloutta, joka vähentää ympäristövaikutuksia koko tuotteen elinkaaren ajalta”, kertoo Helene Biström, tuulivoimaliiketoiminnan johtaja 

Tuuliturbiinien siipien kokonaisvaltaiseen kierrätykseen tarvitaan teknistä kehitystä, poliittista tukea ja kannustimia. Vattenfall lisää sitoumustaan toimialojen rajat ylittäviin keskusteluihin, kuten myös EU-tason yhteistyötä, jotta voidaan edistää toimialan kehitystä kohti kestävän kehityksen mukaisia tuuliturbiinien siipien käyttöiän lopun ratkaisuja. 

Katso myös

Vattenfallin Annika Ramsköld paikalla COP 27 -kokouksessa

YK:n ilmastokokous COP 27 alkaa. Vattenfallia edustaa paikan päällä kestävän kehityksen johtaja Annika Ramsköld, joka osallistuu useisiin korkean tason kokouksiin. Vattenfall on myös tehnyt ...

Lue koko artikkeli
Moottoripyörä CAKE

Vattenfall ja CAKE paljastavat piilevät CO2-päästöjen lähteet sähkömoottoripyörän valmistuksessa

Vattenfall ja CAKE paljastavat piilevät CO2-päästöjen lähteet sähkömoottoripyörän valmistuksessa

Lue koko artikkeli

Ruotsin hallitus myöntää luvan Kriegers Flakin tuulivoimalalle

Vattenfall on tyytyväinen Ruotsin hallituksen päätökseen myöntää rakennuslupa ruotsalaisen Kriegers Flakin merituulipuistolle.

Lue koko artikkeli