Vattenfallille korkein sijoitus kestävän kehityksen toimenpiteistä

Vattenfall arvioitiin korkeimpaan ”Leader”-luokkaan Sustainalyticsin tekemässä arviossa.  Sustainalytics on maailmanlaajuinen toimija, joka työskentelee ympäristö-, sosiaali- ja hallinto-tutkimusten ja -luokitusten parissa.

Vattenfall arvioitiin korkeimpaan ”Leader”-luokkaan Sustainalyticsin tekemässä arviossa

Taloudellisen ja liiketoiminnallisen tuloksen ohella yritysten toimintaa arvioidaan yhä suuremmassa määrin myös kestävän kehityksen näkökulmasta.

Ympäristö-, sosiaali- ja hallintotavan kriteerit (ESG) ovat joukko yrityksen toimintaa määrittäviä standardeja, joita sosiaalisesti tietoiset sijoittajat käyttävät potentiaalisten investointien seulontaan.

Korkein mahdollinen sijoitus

Ympäristökriteereissä tarkastellaan, miten yritys suoriutuu ympäristön kannalta. Sosiaaliset kriteerit liittyvät siihen, miten yritys hallitsee suhteita sidosryhmiin kuten työntekijöihin, toimittajiin, asiakkaisiin ja yhteisöihin, joissa se toimii, sekä sellaisiin asioihin kuten yritysetiikka ja ihmisoikeudet.
Hallinto-osassa arvioidaan yrityksen johtamistapaa, tarkastellaan käytäntöjä, sisäisen tarkastuksen toimenpiteitä ja hallinnointijärjestelmiä sekä muun muassa yhtiön johtoa, johdon palkkausta, tilintarkastuksia ja osakkeenomistajien oikeuksia.

"Olemme erittäin tyytyväisiä Sustainalyticsin antamasta Leader-luokituksesta. Siinä on parannusta viime vuoden sijoitukseen, jossa luokituksemme oli "outperformer", ja nyt sijoituksemme on korkein mahdollinen, sanoo Vattenfallin kestävän kehityksen päällikkö Anne Korthals Altes.

Tärkeä luokitus

Vattenfallia verrattiin 192 muuhun öljy-, kaasu- ja energia-alan yritykseen. ESG-luokitus on tärkeä, koska monet sijoittajat sisältävät Sustainalytics-analyysin investointipäätökseensä.

"ESG on yhä tärkeämpi asia, ja se on integroitu sijoittajasuhteiden keskeiseksi osaksi. ESG-luokitusten merkitys on myös kasvanut, koska sijoittajat etsivät yksityiskohtaisia ESG-tietoja ja laadullisia arvioita. On erittäin myönteistä, että Sustainalytics, joka on yksi suurimmista ESG-luokitusten antajista, antaa tunnustuksen Vattenfallin edistymiselle kestävän kehityksen osalta, Vattenfallin sijoittajasuhteista vastaava johtaja Johan Sahlqvist toteaa.

Katso myös

Scanian kuorma-auto

Ruotsi ja Saksa johtavat sähköteiden kehittämistä

Saksa ja Ruotsi ovat maailman johtavia maita sähköteiden reaaliaikaisissa tutkimuksissa. Maailman ensimmäinen langaton sähkötie on valmistunut Gotlantiin.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Preemin lippu

Vattenfallin ja Preemin tavoitteena fossiilittoman vedyn tuotanto

Vattenfallin ja Preemin yhteistyöhankkeessa, jonka tavoitteena on tuottaa fossiilitonta vetyä biopolttoaineen tuotantoa varten, on alkamassa uusi vaihe. Nyt selvitetään m...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Vuori ja järvi.

Vattenfallille jälleen tunnustusta johtavan aseman ottamisesta ilmastonmuutoksen suhteen

Vattenfall on jo toisena peräkkäisenä vuonna saanut parhaan arvosanan ”A” Carbon Disclosure Project (CDP) -nimiseltä, ympäristöasioiden avoimuuteen ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']