Vuori ja järvi.

Vattenfallin päästöjen vähennystavoitteet ilmastotutkimusten mukaisia

Science Based Targets initiative (SBTi) -ohjelma on hyväksynyt Vattenfallin uudet päästöjen vähennystavoitteet ja antanut siten ulkopuolisen vahvistuksen sille, että ne ovat ilmastotutkimusten mukaiset.

SBTi on Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteen, Maailman luonnonsuojelusäätiön, Maailman luonnonvarainstituutin ja Carbon Disclosure Project -organisaation yhteinen hanke. Yhteistyöllä luodaan menetelmät, joiden avulla määritellään, miten paljon ja miten nopeasti yritysten on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjään voidakseen täyttää Pariisin sopimuksen tavoitteet. 

Vattenfall on sitoutunut vähentämään energiantuotannosta aiheutuvia kasvihuonepäästöjään (Scope 1 ja 2, ks. tietoruutu) vuoteen 2030 mennessä 38 prosentilla vuoden 2017 lähtötasosta. Vattenfall on myös sitoutunut vähentämään muiden myymiensä tuotteiden käytöstä aiheutuvia absoluuttisia kasvihuonekaasupäästöjä (Scope 3) 20 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Näiden tavoitteiden hyväksyntä merkitsee ulkopuolista vahvistusta sille, että Vattenfallin päästöjen vähennykset vastaavat sitä, mikä on tarpeen ilmaston lämpenemisen rajoittamiseen 2 °C:een. 

Tutkimukseen perustuvista tavoitteista ja uusiutuvasta energiasta vastaava johtaja Alberto Carrillo Pineda CDP:n kommenteissa:

 "Olemme iloisia siitä, että Euroopan johtaviin energiayhtiöihin lukeutuva Vattenfall on liittynyt niiden yli 270 alan johtavan yrityksen joukkoon, joiden kunnianhimoiset päästöjen vähennystavoitteet olemme hyväksyneet. Asettamalla tavoitteekseen absoluuttisten Scope 1, 2 ja 3 -päästöjen vähentämisen Vattenfall on ottanut rohkean askeleen kohti pyrkimystään tarjota asiakkailleen mahdollisuus elää ilman fossiilisia polttoaineita yhden sukupolven kuluessa."   

Sustainability-liiketoiminta-alueen johtaja Annika Ramsköld oli iloinen tavoitteiden hyväksymisestä:

"Tämä vahvistaa entisestään Vattenfallin asemaa alan johtavana yrityksenä, tuo lisää asiakkaita ja avaa ovia uusille mahdollisuuksille. Lisäksi se osoittaa oikeaksi huomattavat sisäiset pyrkimyksemme hiilipäästöjen vähentämiseen ja korostaa strategiaamme, jolla pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme mahdollisuuden elää ilman fossiilisia polttoaineita yhden sukupolven kuluessa." 

Heat-liiketoiminta-alueen johtaja Tuomo Hatakka sanoo:

"Tämä on meille merkittävä virstanpylväs, jota emme olisi saavuttaneet ilman sitoutuneiden työntekijöidemme kovaa työtä. Emme kuitenkaan jää tähän. Jatkamme työskentelyä yhteistyössä asiakkaiden, kaupunkien ja kuntien kanssa arvioiden mahdollisuuksia nopeuttaa toimintojemme hiilipäästöjen vähentämistä ja tarjota integroituja älykkäitä energiaratkaisuja huolehtien samalla toimitusvarmuudesta."

"Kaiken kaikkiaan tämä osoittaa, että Vattenfall on osa laajempaa hiilipäästöjen vähennysstrategiaa, jonka myötä haluamme mahdollistaa fossiilittoman elämän yhden sukupolven kuluessa sekä itsellemme että asiakkaillemme", Annika Ramsköld sanoo.

Faktaa

  • Scope 1 -päästöt ovat suoria päästöjä omistetuista tai kontrolloiduista lähteistä.
  • Scope 2 -päästöt ovat epäsuoria päästöjä, jotka aiheutuvat ostetun energian tuotannosta.
  • Scope 3 -päästöjä ovat kaikki epäsuorat päästöt (jotka eivät sisälly Scope 2 -päästöihin), joita syntyy ilmoittavan yrityksen arvoketjussa, sekä ketjun alku- että loppupäässä.

Katso myös

Scanian kuorma-auto

Ruotsi ja Saksa johtavat sähköteiden kehittämistä

Saksa ja Ruotsi ovat maailman johtavia maita sähköteiden reaaliaikaisissa tutkimuksissa. Maailman ensimmäinen langaton sähkötie on valmistunut Gotlantiin.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Preemin lippu

Vattenfallin ja Preemin tavoitteena fossiilittoman vedyn tuotanto

Vattenfallin ja Preemin yhteistyöhankkeessa, jonka tavoitteena on tuottaa fossiilitonta vetyä biopolttoaineen tuotantoa varten, on alkamassa uusi vaihe. Nyt selvitetään m...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']
Vuori ja järvi.

Vattenfallille jälleen tunnustusta johtavan aseman ottamisesta ilmastonmuutoksen suhteen

Vattenfall on jo toisena peräkkäisenä vuonna saanut parhaan arvosanan ”A” Carbon Disclosure Project (CDP) -nimiseltä, ympäristöasioiden avoimuuteen ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Finnish']