Uutinen

Pohjolan energia-alan toimitusjohtajat vaativat kunnianhimoista vihreää sopimusta

Fortumin, Statkraftin ja Vattenfallin toimitusjohtajat kannustavat yhteisessä julkilausumassaan EU:ta nostamaan ilmastotavoitteitaan vastaamaan Pariisin sopimusta.

capturekonsernsjefer-statkraft.jpg

Vasemmalta: Statkraftin toimitusjohtaja Christian Rynning-Tønnesen, Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark ja Vattenfallin toimitusjohtaja Magnus Hall. Kuva: Statkraft.

Pohjoismaisten energiayhtiöiden toimitusjohtajat rohkaisevat EU:ta nostamaan ilmastotavoitteitaan vastaamaan Pariisin sopimusta ja sisällyttämään ilmastoneutraaliuden tavoitteen Euroopan ilmastolakiin vuodelle 2050. Tämän perusteella on luotava kustannustehokas päästöjen vähentämispolku johdonmukaisin välitavoittein vuosille 2030 ja 2040.

Kolmen energiayhtiön toimitusjohtajat esiintyivät torstaina 7. marraskuuta yhteisessä pohjoismaisen koalition tapahtumassa Euroopan parlamentissa. Vattenfallin toimitus- ja konsernijohtaja Magnus Hall kertoo:

"Vattenfallin tavoitteena on mahdollistaa fossiiliton elämä yhden sukupolven aikana. Euroopan uuden poliittisen syklin myötä uskon, että EU:lla on ainutlaatuinen tilaisuus ryhtyä päättäväisiin poliittisiin toimiin ilmastoneutraalin talouden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä puhdasta sähköä käyttämällä. Tuemme siksi voimakkaasti EU:n vuosien 2030 ja 2050 ilmastotavoitteiden mukauttamista Pariisin sopimukseen. Näin voimme antaa voimakkaan signaalin, joka kannustaa EU-alueen taloutta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen."

Hiilen hinnoittelu on avainasemassa

Nämä kolme pohjoismaista yhtiötä uskovat, että hiilen hinnoittelu on avain kustannustehokkaaseen päästöjen vähentämiseen ja ilmastorahoitukseen. He suosittelevat hiilidioksidipäästöjen kustannusten sisällyttämistä hiili-intensiivisten tuotteiden hintoihin ja talouteen laajemminkin. Lisäksi on arvioitava EU:n päästökauppajärjestelmän laajentamista koskemaan muun muassa lämmityksen, jäähdytyksen ja liikenteen toimialoja.

Päästövähennysten lisäksi hiilidioksidia on poistettava ilmakehästä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Hiilidioksidin poistotekniikat olisi huomioitava lainsäädännössä asianmukaisesti, ja niitä olisi tuettava markkinoiden kypsyyden saavuttamiseksi.

Sähköistäminen tehokkain keino

Fortum, Vattenfall ja Statkraft pitävät sähköistämistä tehokkaimpana, joustavimpana ja kestävimpänä keinona hiilidioksidipäästöjen poistamiseen erityisesti teollisuudessa, liikenteessä, lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Tämä on mahdollista vahvempien alueiden välisten yhteyksien, kilpailukykyisen vähähiilisen sähköntoimituksen ja toimialojen välisen joustavuuden avulla.

Pohjoismaiset yhtiöt korostavat, että energiansiirron taloudellisten ja sosiaalisten haasteiden hallitseminen on onnistumisen kannalta ratkaisevan tärkeää. Menestyminen edellyttää kustannusten ja hyötyjen jakamista oikeudenmukaisesti, eikä yhtäkään jäsenvaltiota, kuluttajaa tai kansalaista saa sulkea ulkopuolelle.

Nordic Coalition Declaration (PDF, englanniksi)

Teksti Vattenfallin viestintä Press@vattenfall.com

Katso myös

Kalatie
Mediatiedote
25.5.2020

Vattenfallin kalatie valmistui Äänekoskella

Vattenfallin omistaman Hietamankosken vesivoimalaitoksen kalatie on valmistunut.

Mediatiedote
Sustainable Brand Index 2020
Mediatiedote
24.3.2020

Kuluttajat valitsivat Vattenfallin jälleen Suomen vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi

Kuluttajat ovat valinneet Vattenfallin Suomen vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi. Sustainable...

Mediatiedote
Stornorrforsin vesivoimalaitos

Kuvapankkimme

Lataa kuvat täältä.