Vattenfall/Jorrit Lousberg

‘De bouw van Windpark Wieringermeer was een groot, meeslepend en complex project’

Woensdag 30 september vindt de officiële opening plaats van Windpark Wieringermeer. Dit windpark is met 82 windmolens het grootste onshore windpark van Nederland.

Na tien jaar voorbereiding en drie jaar bouwen is het zover en projectdirecteur Ruben Lindenburg is trots op het eindresultaat: “Dit was het grootste, meeslependste en meest complexe project waar ik ooit aan gewerkt heb. In drie jaar tijd moesten we niet alleen 82 windmolens bouwen, maar ook alle infrastructuur aanleggen, zoals 1000 kilometer kabel, 82 kraanopstelplaatsen en 25 kilometer aan wegen in het park. Daarnaast hadden we te maken met tientallen landeigenaren en stakeholders en daar kwam dit jaar natuurlijk de coronacrisis nog bij. Al met al was het een flinke uitdaging om de bouw van het windpark op tijd te realiseren. Ik ben enorm trots op iedereen die dit windpark mogelijk heeft gemaakt.”

Windmolens in een bos

Vier windmolens staan in het Robbenoordbos en dat is de eerste keer dat er in Nederland windmolens in een bos zijn gebouwd. Ruim voor de bouw werkte Vattenfall hiervoor al samen met Staatsbosbeheer. Het doel was om de molens te plaatsen met zo min mogelijk ecologische impact, waarbij rekening gehouden werd met de broedseizoenen en met gebieden waar bijzondere planten groeiden. En als de turbines straks operationeel zijn, schakelen de bladen bijvoorbeeld automatisch uit als de weercondities gunstig zijn voor vleermuizen om uit te vliegen.

“Voor ons was bouwen in het Robbenoordbos een groot leertraject, waar dat in andere landen waar Vattenfall werkzaam is, zoals Zweden en het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld heel normaal is om een windpark in een bos te bouwen”, aldus Ruben Lindenburg.

Burenregeling, Windfonds en lokale aannemers

Tijdens de bouw van het windpark bleef Vattenfall altijd in gesprek met de landeigenaren en de omwonenden en dat blijft zo als het park operationeel is. Dat doen we samen met de zogenaamde Omgevingsraad, waarin tien mensen uit verschillende gebieden verdeeld over de Wieringermeer deelnemen. Uit dit initiatief zijn onder andere een Burenregeling voor omwonenden en een Windfonds ontstaan. Via de Burenregeling kunnen omwonenden van het buitengebied in de voormalige gemeente Wieringermeer tot in een straal van 1250 meter rond het windpark meeprofiteren van de opbrengst. Met het Windfonds worden projecten en initiatieven gefinancierd die een algemeen maatschappelijk doel dienen en/of de duurzaamheid in de Wieringermeer bevorderen.

Tijdens de bouw heeft Vattenfall ook zo veel mogelijk gebruikgemaakt van lokale aannemers en verschillende technici voor het onderhoud van de windmolens wonen in de buurt. Ruben Lindenburg: “Ik ben ervan overtuigd dat we zo een meerwaarde leveren in de Wieringermeer.”

Impact van corona

Net als bij alle andere bouwprojecten had ook de bouw van Windpark Wieringermeer te maken met de gevolgen van de coronapandemie. De uitdaging was dat teamleden niet te dicht bij elkaar mochten werken en zo min mogelijk moesten reizen. Waar normaal de medewerkers, die vaak uit het buitenland komen, werken in shifts van drie weken op, één week af, bleef het team dat er begin maart was continu in Nederland. Alle persconferenties van premier Rutte werden voor hen vertaald, zodat ze het thuisfront gerust konden stellen, en er was fulltime een EHBO’er aanwezig die ieders temperatuur mat en en beschikbaar was voor alle medische vragen en informatie. “Ook vanuit Vattenfall waren we continu zichtbaar om alle vragen te beantwoorden”, vertelt Ruben Lindenburg. “In de lente konden we dankzij het mooie weer zelfs een record breken: in 6,5 week bouwden we 16 windmolens. Een fantastische teamprestatie!”

Bekijk ook

Windpark Wieringermeer
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vattenfall, Cargill en Windpark Hanze slaan handen ineen om energietransitie in Nederland te versnellen

Vattenfall en Cargill gaan samenwerken met het nieuw te bouwen Windpark Hanze. Als het park gereed is, zal het de CO2-uitstoot met ongeveer 350.000 ton per jaar verminderen.

Lees het hele artikel
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vleermuizen, bommen, beren en de weg naar fossielvrij

Het bouwen en exploiteren van onshore windparken brengt de nodige uitdagingen met zich mee, die per land en locatie kunnen verschillen. In Vattenfalls maandelijkse projectmeeting komen de me...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Kriegers Flak, Denemarken
Vattenfall

Vattenfall zet zich in voor recycling van alle windturbinebladen per 2030

Vattenfall heeft ambitieuze doelen gesteld voor hoe om te gaan met windturbinebladen die het einde van de levensduur hebben bereikt. Zo zal het energiebedrijf de komende tien jaar actief wer...

Lees het hele artikel