Vattenfall

Natuurbeheer rondom centrales werpt steeds meer vruchten af

In de Baai van Ballast, een van de drie natuurgebieden rondom haar centrales in Diemen die Vattenfall sinds de jaren negentig in Diemen deels beheert, is een Schotse Hooglander geboren, een stierkalfje. Schotse Hooglanders begrazen de gebieden die verder zo veel mogelijk met rust gelaten om spontane natuur een kans te geven. Voor het eerst is er ook een bever in het gebied gesignaleerd. Deze bever heeft zich nog niet definitief gevestigd in de Baai van Ballast en is wellicht dezelfde bever die al eerder in het Naardermeer is gezien.

Naast de Baai van Ballast beheert Vattenfall de gebieden Zeehoeve en de Overdiemerpolder in Diemen. Gezamenlijk beslaan de gebieden 21 hectare en jaarlijks wordt geïnventariseerd welke planten, insecten, dieren en (broed)vogels er in het gebied aanwezig zijn. Er wordt daarbij speciaal gelet op pioniersoorten en -vegetatie, zoals de ijsvogel, de krooneend en de plant de kleine valeriaan. Deze staan allemaal op de Rode Lijst van de International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Het aantal soorten stijgt over de jaren, met dit jaar dus een eerste signalering van een bever.

Van grote runderen tot kleine bijen

Op elk van de drie terreinen lopen Schotse Hooglanders die de gebieden begrazen. Het zijn veertien volwassen runderen in totaal met een recente uitbreiding door de geboorte van een stierkalfje in de Overdiemerpolder. Doordat de runderen de grond opentrappen en het eiwitrijke gras eten, is er in de gebieden een gevarieerd bloem- en kruidenbed ontstaan. De bloemen voeden de insecten, de zaden de vogels en de muizen. Met hun mest en hun vacht, waar zaden in blijven hangen, verspreiden de runderen zaden door het gebied. Sinds 2019 huisvest de centrale ook een bijenstal omdat bijen ook een onmisbare schakel vormen door hun bestuiving van gewassen.

Peter Tijnagel, rentmeester bij Vattenfall, is al jaren zeer nauw betrokken bij het beheer van natuurterreinen van Vattenfall: "Bij ons leeft het besef dat wij een zeer kwetsbare ‘buurman’ hebben in de vorm van een Natura 2000-gebied. Het IJmeer vlak naast de centrale herbergt een grote schat aan natuurwaarden. Het is niet alleen een foeragegebied voor vogels, maar ook steeds meer andere dieren, zoals de ringslang, vinden aan de randen van het meer hun thuis."

De komende periode wordt geprobeerd te monitoren hoe de bever zich door het gebied beweegt en of hij/zij zich daar zal vestigen.

Meer informatie: Diemen Vattenfall | FREE Nature  

Bekijk ook

Kriegers Flak
Vattenfall/Kolibri Film

Windenergie en biodiversiteit gaan samen bij offshore windpark Hollandse Kust West

Een duurzame uitrol van wind op zee kan alleen plaatsvinden in harmonie met de natuur en omgeving. Kritisch biodiversiteitsonderzoek, baanbrekende innovaties en aanpassingen aan windturbines...

Lees het hele artikel
Vattenfall/Adobe Stock-@Bios48

Vattenfall behaalt opnieuw eerste plaats op ranglijst biodiversiteit

Vattenfall heeft opnieuw de eerste plaats behaald in de Ecogain Biodiversity Index. Enkele van de grootste bedrijven in heel Europa zijn beoordeeld, waarbij Ecogain de biodiversiteitsprestat...

Lees het hele artikel

Vattenfall onderzoekt nieuwe manieren om biodiversiteit te meten

Vattenfall en het Franse bedrijf CDC Biodiversité, een toonaangevende Europese organisatie dat de impact op biodiversiteit beoordeelt, zijn een samenwerking aangegaan om Vattenfalls b...

Lees het hele artikel