Vattenfall staat achter Oekraïne

Donderdagochtend 24 februari brak er oorlog uit in Europa. Vattenfalls President en CEO Anna Borg geeft haar reactie op de situatie.

Anna Borg, wat is je reactie op de inval van Rusland in Oekraïne op donderdagochtend?

‘Het is een duidelijke schending van het internationaal recht en Europa wordt nu geconfronteerd met de ergste geopolitieke crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Net als de meeste anderen hoopte ik dat de crisis die zich de afgelopen maanden opgebouwd heeft niet tot dit punt zou escaleren. Het is een verschrikkelijke tragedie dat we nu getuige zijn van een oorlog op Europees grondgebied en ik kan me geen voorstelling maken van de angst en het leed waarmee de mensen in Oekraïne nu geconfronteerd worden. Wij staan achter hen op dit moeilijke moment.

Velen in ons bedrijf hebben nauwe banden met Oekraïne en hebben er zelfs familie, ik denk in het bijzonder aan hen.’

Wat doet Vattenfall nu?

‘Het is moeilijk te voorspellen hoe dit conflict zich zal ontwikkelen. We volgen de situatie zo nauwgezet mogelijk en evalueren voortdurend de gevolgen voor ons bedrijf en onze klanten. Er zijn zowel zakelijke als veiligheidsaspecten die we zeer serieus nemen en op een gestructureerde manier aanpakken en wij nemen maatregelen en evalueren risico's wanneer het gaat om de beveiliging van onze energieproductie, distributieactiviteiten en IT-beveiliging.’

Stoppen jullie met zaken doen met Russische bedrijven?

‘Wij hebben zakelijke relaties met een aantal Russische tegenpartijen van wie wij brandstoffen betrekken of waarmee wij handelen op energiegroothandelsmarkten.

Wat nucleaire brandstoffen betreft, heeft Vattenfall besloten dat er tot nader order geen geplande leveringen uit Rusland aan onze kerncentrales zullen plaatsvinden en dat we ook geen nieuwe bestellingen zullen plaatsen. In plaats daarvan hebben we gezorgd voor alternatieve leveringen en daarmee stellen we ook de stroomproductie in onze kerncentrales veilig.

Voor steenkool nemen we maatregelen om onze bevoorradingsportefeuille verder te diversifiëren.

Vattenfall heeft geen langetermijngascontracten met Russische tegenpartijen. We kopen aardgas op de afzonderlijke handelsknooppunten in Europa. 40 procent van het aardgas dat in Europa wordt verkocht, komt uit Rusland en wij kopen daar een marktaandeel van. Andere belangrijke leverende landen zijn Noorwegen en Nederland, en een toenemend aantal lng-transporten naar Europa.

We zullen uiteraard alle bijkomende sancties volgen die aan Rusland worden opgelegd en een impact hebben op Vattenfall.’

Wat zijn de belangrijkste bedrijfsrisico's waarmee Vattenfall geconfronteerd wordt als gevolg van de oorlog?

‘In het algemeen is de onzekerheid en onvoorspelbaarheid die dit wereldwijd veroorzaakt natuurlijk niet goed en we weten niet waar dit zal eindigen. Daarom bereiden wij ons nu voor op verschillende scenario's in alle onderdelen van ons bedrijf, waar ik het eerder ook al over had.

Het risico bestaat dat de energieprijzen stijgen. Met onze optimalisatie- en handelsactiviteiten proberen we dit risico te beperken.

Ten tweede moeten we rekening houden met het vervangingsrisico. Als de gasleveringen uit Rusland de Europese markt niet langer zouden bereiken, moeten we andere bronnen gebruiken om genoeg gas in Europa veilig te stellen. Dit geldt ook voor andere brandstoffen, zoals steenkool.

Ten derde is er het tegenpartijrisico. Het is momenteel niet mogelijk om het effect op de tegenpartijen waarmee Vattenfall zaken doet te bepalen en we houden dit nauwlettend in de gaten.’

Hoe zal de oorlog de energieprijzen op de groothandelsmarkt beïnvloeden en wat zijn je verwachtingen voor de toekomst?

‘De Russische invasie brengt onzekerheid op de grondstoffenmarkten en we zijn sinds donderdag getuige geweest van een aanzienlijke prijsstijging voor bijna alle gascontracten. We kunnen een volatiele markt verwachten. Dit zal ook afhangen van de aangekondigde sancties tegen Rusland.’

Zullen de prijzen voor de klanten ook stijgen?

‘Hoewel de energieprijzen op de groothandelsmarkt stijgen, betekent dit niet noodzakelijk dat de energierekeningen voor onze klanten zullen stijgen. Het is nog te vroeg om te zeggen hoe dit zich in de loop van de tijd zal ontwikkelen. Als de gasprijzen echter over een langere periode hoog blijven, leidt dit zeer waarschijnlijk tot hogere energieprijzen.’

In markten zoals Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn miljoenen klanten afhankelijk van gas om hun huizen te verwarmen. Zullen de gasvoorraden volstaan?

‘Gezien de huidige weersvoorspellingen is er voldoende gas in de Europese voorraden om aan de wintervraag te voldoen. Europa zal op een bepaald moment de voorraden in de zomer moeten aanvullen, wat moeilijker kan worden als er geen oplossing gevonden wordt.’

Bekijk ook

Anna Borg neemt deel aan jaarlijkse bijeenkomst World Economic Forum in Davos

Deze week is Anna Borg, President en CEO van Vattenfall, van maandag tot woensdag bij de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos in de Zwitserse Alpen.

Lees het hele artikel
Vattenfall_Step2Work_Energiecoaches Arnhem
Vattenfall

Vattenfall Step2Work-coaches tegen energiearmoede Arnhem

Op 9 mei is het project ‘Energiecoach Malburgen’ van start gegaan. Werkzoekenden uit Arnhem gaan via Vattenfalls sociale werkgelegenheidsprogramma Step2Work als energiecoach aan ...

Lees het hele artikel
Ursula von der Leyen en Anna Borg
Vattenfall/European Commission

Focus op de energievraag in Europa

In het kader van de oorlog in Oekraïne is de prijs en voldoende beschikbaarheid van energie een heet hangijzer in de Europese samenleving. In maart besprak de CEO van Vattenfall, Anna B...

Lees het hele artikel