COP15 baant de weg voor positieve natuurontwikkeling

COP15, de VN-top in Montreal ter bevordering van de biodiversiteit, werd maandag afgesloten. De conferentie leidde tot een nieuw historisch akkoord met 4 langetermijndoelen voor 2050 en 23 actieve doelstellingen voor 2030. Hella Herk-Hansen, Head of Environment bij Vattenfall, vertelt er meer over.

Het akkoord omvat onder andere het doel om 30 procent van de mondiale land- en zeegebieden te beschermen in 2030 (de zogenoemde 30x30-doelstelling) en een overeenkomst dat de ontwikkelde landen financieel bijdragen aan minder ontwikkelde landen (ten minste 20 miljard USD per jaar tot 2025 en ten minste 30 miljard USD per jaar tot 2030).

Hella Herk-Hansen

Hella Herk-Hansen. Foto: Vattenfall

Waarom is COP15 zo belangrijk?

“Als we de negatieve impact op het aantal diersoorten en ecosystemen in de wereld willen omkeren, hebben we een krachtige wereldwijde overeenkomst nodig en zijn de inspanningen de komende tien jaar cruciaal. Biodiversiteit speelt een belangrijke rol bij klimaatbeheersing, omdat een rijke biodiversiteit en functionele ecosystemen essentieel zijn om de effecten van klimaatverandering te verzachten. Tegelijkertijd moet de klimaatverandering worden teruggedrongen om het verlies aan biodiversiteit af te remmen. De landen in de wereld zijn er niet in geslaagd de zogenoemde wereldwijde Aichi-doelstellingen voor biodiversiteit te behalen in 2020 en de verwachtingen zijn hoog dat de nieuwe doelen zullen bijdragen om biodiversiteit hoger op de agenda te zetten. Dit akkoord omvat doelstellingen voor de bescherming van land- en zeegebieden én onderdelen die van toepassing zijn op bedrijven, wat een bijzonder positieve ontwikkeling is.”

Een van de punten van het akkoord betreft dus doelstellingen voor bedrijven om de negatieve impact op de biodiversiteit te verminderen. Hoe doet Vattenfall het op dit onderdeel?

“Op verschillende gebieden worden wij gezien als pionier en we staan hoog in de ranglijst van de Ecogain Biodiversity Index (EBI). De besproken doelstelling voor bedrijven komt overeen met de doelstellingen die we bij Vattenfall al hadden gesteld. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat onze activiteiten geen negatieve impact hebben op de biodiversiteit en uiterlijk in 2030 een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Doelstelling 15 van het akkoord, die bedrijven het meest aangaat, is uitvoerig besproken tijdens de onderhandelingen. In het nieuwe akkoord is overeengekomen dat grote bedrijven gaan rapporteren over hun impact op de biodiversiteit. Dat juichen we toe bij Vattenfall en we denken dat dit goed is voor toekomstige ontwikkelingen voor de biodiversiteit.”

Wat is het meest ingewikkeld bij dit soort overeenkomsten over de natuur?

“Er zijn veel complexe aspecten als overheden overeenstemming moeten bereiken. Het gaat hier echter ook over het vinden van het juiste traject om vooruitgang te boeken. Niet in de laatste plaats over het meten van de doelen die we stellen, want het is niet altijd eenvoudig om biodiversiteit op een uniforme manier te meten. De impact op de natuur is veel complexer om te meten dan de uitstoot van broeikasgassen en er is momenteel nog geen duidelijke consensus over hoe dit te doen.”

Welke positieve veranderingen zie je op dit gebied?

"Kijkend naar het COP-proces is het duidelijk dat het voorheen vooral een initiatief van overheden was, waarbij het bedrijfsleven en de financiële wereld minder actief betrokken waren. Dit is nu helemaal veranderd. Nu zien we een enorme interesse vanuit de industrie en de bank- en financiële sector, wat sterke en positieve signalen geeft. Ontwikkelingen vanuit de financiële sector worden grotendeels gestuurd vanuit een risicoperspectief. Er wordt gewerkt aan richtlijnen voor de manier waarop bedrijven en financiële instellingen hun activiteiten moeten bijsturen op het gebied van de natuur en de biodiversiteit, vergelijkbaar met wat al gedaan wordt met betrekking tot klimaatimpact. Zelfs als de overeenkomst geen meetbare doelstellingen specifiek voor bedrijven bevat, blijven de koplopers verder werken aan wetenschappelijk gefundeerde meetbare doelstellingen, ook voor hun impact op ecosystemen en soorten."

Lees meer over Vattenfalls milieuactiviteiten

Lees meer over de VN-top over biodiversiteit

Foto: Vattenfall/Adobestock

Bekijk ook

Vattenfall

Vattenfall zet zich in voor dolfijnen in Denemarken

Er waren zorgen dat het installeren van de monopalen van het Deense windmolenpark Vesterhav North ertoe kon leiden dat een kleine groep dolfijnen het gebied zou verlaten. De dolfijnen hebben...

Lees het hele artikel

Offshore windmolens van Vattenfall testen duurzame voedselproductie

Win@Sea, een samenwerkingsverband tussen Vattenfall en Deense universiteiten en bedrijven, onderzoekt hoe ze fossielvrije offshore windenergie en duurzaam voedsel kunnen produceren en tegeli...

Lees het hele artikel
GettyImages

Algoritmen bij visherkenning kunnen invasieve soorten stoppen

Met behulp van kunstmatige intelligentie hebben Vattenfall-medewerkers van de waterkrachtcentrale Stornorrfors in Zweden vissen geïdentificeerd op basis van een groot aantal kenmerken. ...

Lees het hele artikel