Ursula von der Leyen en Anna Borg
Vattenfall/European Commission

Focus op de energievraag in Europa

In het kader van de oorlog in Oekraïne is de prijs en voldoende beschikbaarheid van energie een heet hangijzer in de Europese samenleving. In maart besprak de CEO van Vattenfall, Anna Borg, het energievraagstuk met Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.

De invasie van Rusland in Oekraïne heeft geleid tot historisch hoge energieprijzen voor gas, olie en elektriciteit. Europa is op dit moment grotendeels afhankelijk van fossiele brandstoffen, met name van Russisch aardgas, en er bestaat bezorgdheid over het zeker kunnen stellen van de energiebehoefte op lange termijn.

Tegen die achtergrond worden er momenteel op alle niveaus veel inspanningen geleverd, zowel nationaal als binnen de Europese Unie (EU), om oplossingen te vinden op de korte en lange termijn.

Samen met vijf andere CEO's van de grootste energiebedrijven van Europa heeft Anna Borg in maart twee bijeenkomsten gehad met Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. Von der Leyen benadrukte dat Europa op korte termijn twee grote uitdagingen heeft waar een oplossing voor moet worden gevonden: een zekere energievoorziening met minder afhankelijkheid van Russisch gas en de verhoging van de energieprijzen voor de Europese consumenten. De duidelijke conclusie is dat de transitie naar een fossielvrije samenleving in Europa moet worden versneld.

Anna Borg: "Er zijn drie manieren waardoor Europa minder afhankelijk kan worden van Russisch gas. Een oplossing is het aanbod en het vinden van gas uit andere landen, bijvoorbeeld lng uit de Verenigde Staten. De tweede oplossing zijn veranderingen aan de vraagzijde van gas, bijvoorbeeld door een verbetering van het energierendement, de overgang naar andere alternatieven (elektrificatie, stadsverwarming enzovoort). De derde oplossing is het versnellen van de lokale productie van fossielvrije alternatieven, zoals windenergie."

Hoge energieprijzen

Tijdens de bijeenkomsten werden ook de gevolgen van acties besproken, zoals veranderingen in het marktmodel die bepaalde landen op de agenda hebben staan.

"De hoge energieprijzen zetten meer druk op de burgers van Europa en er is een grote behoefte om dit aan te pakken. Maar wanneer overheden de kwetsbare consumenten steunen, moedigen we hen aan dit te doen zonder in te grijpen op de prijsvorming op de markt aangezien dit het prijssignaal en het vertrouwen in de markt aantast, in een tijd waarin we moeten investeren in nieuwe fossielvrije capaciteit om de klimaatuitdaging te kunnen aangaan", aldus Anna Borg.

Vattenfall is van mening dat een vermindering van belastingen voor of vergoedingen direct aan consumenten betere keuzes zijn om deze uitdagingen aan te pakken dan een prijsinterventie of een nieuw marktontwerp.

Anna Borg vervolgt: “Vattenfall kan op Europees vlak bijdragen door te investeren in een fossielvrije energieproductie en in distributienetwerken, en samen met onze leveranciers en klanten de transitie zo snel mogelijk tot een goed einde brengen. Hiervoor hebben we een stabiel marktkader nodig, zodat de noodzakelijke investeringsbeslissingen kunnen worden genomen. We begrijpen de uitdagingen waar Europa voor staat en zijn vastbesloten bij te dragen aan het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. We denken dat dit op de middellange tot lange termijn kan worden bereikt met de Green Deal van de EU.”

 

Bekijk ook

Vattenfall

Belang van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen neemt toe

Hoe zorgen we ervoor dat de energietransitie doorgaat zonder schendingen van de mensenrechten en het milieu? Afgelopen jaar stond Vattenfall aan de basis van het Convenant voor de hernieuwba...

Lees het hele artikel
Vattenfall

Vattenfall ondersteunt Noodfonds Energie ook in 2024

Nu de energiemarkt zich in rustiger vaarwater bevindt, heeft het kabinet besloten het prijsplafond en de energietoeslag per 1 januari 2024 te beëindigen. Een wijziging die effect kan he...

Lees het hele artikel
Vattenfall

Vattenfall publiceert de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten

Het Drentse Tynaarlo is de duurzaamste gemeente van Nederland. Op veel daken in de gemeente liggen zonnepanelen, veel inwoners hebben een duurzaamheidssubsidie (ISDE) aangevraagd en de tuine...

Lees het hele artikel