Energietransitie
Nuon
Achtergronden

Samen de energietransitie dichterbij brengen

Een fossielvrije samenleving begint ook bij je thuis, door bewust om te gaan met energie. Alle kleine stappen samen maken een groot verschil. En het is gemakkelijker en leuker dan je denkt.

De komende jaren moet het verbruik van fossiele brandstoffen als aardgas en olie fors worden afgebouwd – bij voorkeur zo snel mogelijk naar nul. Dat heeft grote gevolgen voor ons dagelijks leven. In de onlangs gepubliceerde hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord werden al de contouren zichtbaar: 'Woningen en gebouwen worden wijk voor wijk verduurzaamd. Dat kan bijvoorbeeld met warmtenetten, helemaal elektrisch, met warmtepompen of met duurzaam gas.' De concrete invulling wordt lokaal bepaald, door de gemeente in overleg met bewoners. Maar het is nu al heel belangrijk om na te denken over je energieverbruik, zegt Marlon Mintjes van Milieu Centraal. "Hoeveel energie verbruik je nu en hoe ga je dat straks verkrijgen? In alle gevallen geldt: hoe minder je nu gebruikt, des te minder hoef je straks af te nemen of zelf op te wekken."

Maak een plan

Dat betekent niet dat je direct alle maatregelen hoeft te treffen. Maar het is wel belangrijk om een plan te hebben: wat doe je nu - bijvoorbeeld je woning isoleren - en wat doe je op de langere termijn? Mintjes: "Dat begint met bewust zijn over hoe de energierekening is opgebouwd. In het leveringsdeel van je energierekening is het merendeel van de kosten voor verwarming. Alles wat je doet om je energieverbruik terug te dringen, zul je dus ook terugzien in de maandelijkse kosten. Dat is een mooie opsteker."

Mensen denken: dat kost zoveel moeite, dat past nooit in mijn dagelijks leven

Meer rendement dan een spaarrekening

Kijk dan concreet naar maatregelen: hoe goed is de woning geïsoleerd en hoe oud zijn de huishoudelijke apparaten? "Sommige maatregelen zijn relatief goedkoop en kunnen snel genomen worden", vervolgt Mintjes. "Denk aan het plaatsen van tochtstrips of radiatorfolie. Andere kunnen kostbaarder zijn. Zo kost het isoleren van een spouwmuur van een hoek- of twee-onder-een-kapwoning gemiddeld 2100 euro, maar omdat je energiekosten daardoor met 550 euro per jaar dalen, heb je die investering na vier jaar terugverdiend.* Het rendement op die investering is vergelijkbaar met 10% rente op een spaarrekening! En je hebt meteen een comfortabeler huis." Voor sommige energiebesparende maatregelen kan subsidie worden aangevraagd. Check daarom ook of de gemeente een subsidieregeling heeft.

Een stappenplan opstellen is handig: het werk en de kosten kunnen dan over een langere periode verdeeld worden. "Ook is het slim om omvangrijke werkzaamheden te combineren met groot onderhoud of een verbouwing", aldus Mintjes. "Het mooie van energiebesparing is dat je met iedere maatregel die je treft, verschil kunt maken: voor jezelf en voor de samenleving."

Toepassen in het dagelijks leven

Daar kan Jorissa Neutelings, Director Digital Development BtC bij Nuon, zich prima in vinden. "Onderzoek onder onze klanten laat zien dat iedereen nu al op de een of andere manier bezig is met zijn energieverbruik. De een wil groen leven, de ander bijdragen aan een duurzame toekomst voor de kinderen of simpelweg geld besparen. Dat is een goede ontwikkeling, omdat we iedereen nodig hebben om de energietransitie mogelijk te maken en een fossielvrije samenleving te realiseren. Het liefst binnen één generatie: dat is de ambitie van Nuons moedermaatschappij Vattenfall."

Een energiecoach in je broekzak

Bijdragen aan zo'n groot doel kan inspirerend werken maar ook juist afschrikken. "Het klinkt zo zwaar en moeilijk", vervolgt Neutelings. "Mensen denken dan: 'daar moet ik zoveel voor doen, dat kan ik nooit inpassen in mijn dagelijks leven!' Maar als iedereen een kleine stap zet, kan er samen enorm veel winst geboekt worden." Vanuit die gedachte heeft Nuon 'Nina' ontwikkeld, een chatbot die mensen ondersteunt bij het realiseren van hun persoonlijke doelstellingen op het gebied van energie.

caption=Nina, de slimme energiecoach van Nuon

Neutelings: "Nina is een energiecoach die informatie, advies en uitdagingen kan geven toegespitst op jouw situatie. Zij koppelt jouw persoonlijke energiedoelen aan kleine stappen die gemakkelijk in te passen zijn in het dagelijks leven. Nina leert van iedere interactie en kan haar ondersteuning daarom steeds beter toespitsen op jouw voorkeuren en wensen. En omdat ze op je smartphone of tablet zit, heb je haar altijd bij je. Een 'friend in your pocket', die je kunt raadplegen als je haar nodig hebt."

Kleine stappen, gemakkelijk toe te passen

Nina wordt sinds begin januari getest door vijfhonderd klanten van Nuon. Hun reacties zijn heel positief. "Testen met een kleine groep gebruikers maakte het mogelijk om feedback snel te verwerken en beter aan te sluiten bij de behoefte van de klant", aldus Neutelings.

"De aanpak met simpele, kleine stappen die snel geïntegreerd kunnen worden in het dagelijks leven werkt echt"

"Opvallend is dat juist de mensen met een heel druk leven veel met Nina bezig zijn, bijvoorbeeld om challenges af te ronden. De aanpak met simpele, kleine stappen die snel geïntegreerd kunnen worden in het dagelijks leven werkt echt – dat is heel mooi te zien." Dit najaar zal Nina breder worden uitgerold en daarna beschikbaar komen voor alle particuliere klanten van Nuon. Maar daar blijft het wat Neutelings betreft niet bij. "We willen ook onze zakelijke klanten graag ondersteunen bij het realiseren van hun energiedoelstellingen; daarin kan Nina ook een belangrijke rol spelen. Ook zien we dat het stellen van doelen verbindend werkt en dat mensen het leuk vinden om als groep – denk aan een vriendenclub of een sportvereniging – stappen te zetten. Dat willen we in de toekomst ook ondersteunen via Nina."

Samen grote stappen zetten in duurzaamheid

Energiedoelen stellen is niet alleen belangrijk voor klanten van Nuon, daarom wil Neutelings Nina op termijn beschikbaar maken voor heel Nederland. "Een persoonlijke energiecoach maakt mensen op een simpele en leuke manier meer bewust van energie. Als we allemaal ook maar één kleine stap zetten en duurzamer omgaan met energie, dan bereiken we samen heel veel. De energietransitie is tenslotte belangrijk voor iedereen!"

* Dit is een rekenvoorbeeld op basis van gemiddelden. De situatie kan per woning verschillen.

Meer informatie en tips over energie besparen vind je op de volgende sites: www.nuon.nl, www.milieucentraal.nl en www.energiebesparendoejenu.nl.

Investeren in meer duurzame energie
Binnen één generatie fossielvrij – dat is het doel van Vattenfall, het Zweedse moederbedrijf van Nuon. Om dat te bereiken, investeert het bedrijf de komende twee jaar meer dan 2 miljard euro in duurzame opwek van energie in Noordwest Europa. Dat brengt de energietransitie een stap verder.

Bekijk ook

Persberichten
2019-07-9

Na Nuon wordt nu ook Powerpeers Vattenfall

Eerder kondigde Vattenfall aan dat Nuon haar naam zal veranderen in die van moederbedrijf ...

Persberichten
Van Nuon naar Vattenfall
Vattenfall
Achtergronden
2018-12-11

Nuon verandert naam naar Vattenfall: aanpassing logo hoofdkantoor

Op 4 oktober maakten Magnus Hall, CEO van Vattenfall, en Nuon-directeur Peter Smink bek...

Achtergronden
Hoofdkantoor Vattenfall Amsterdam
Vattenfall

Beeldbank

Bekijk en download onze foto's via Flickr