Organisatie Nuon voorbereid op splitsing

Per vandaag is Nuon voorbereid op splitsing in enerzijds een netwerkbedrijf, waarbinnen een ‘brede’ netbeheerder is gevormd, en anderzijds een productie- en leveringsbedrijf. Nuon heeft deze twee intern zelfstandig opererende bedrijven gevormd vooruitlopend op de splitsingswet. Tot de daadwerkelijke splitsing opereren beide bedrijven onder een financiële holding waarbinnen onder meer consolidatie en rapportage van de resultaten plaatsvindt.

Per vandaag is Nuon voorbereid op splitsing in enerzijds een netwerkbedrijf, waarbinnen een ‘brede’ netbeheerder is gevormd, en anderzijds een productie- en leveringsbedrijf. Nuon heeft deze twee intern zelfstandig opererende bedrijven gevormd vooruitlopend op de splitsingswet. Tot de daadwerkelijke splitsing opereren beide bedrijven onder een financiële holding waarbinnen onder meer consolidatie en rapportage van de resultaten plaatsvindt.

De Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) verplicht alle geïntegreerde Nederlandse energiebedrijven te splitsen vóór 1 januari 2011. Ook staat in de WON dat de netbeheerder per 1 juli 2008 een brede netbeheerder moet zijn. De brede netbeheerder beheert de gas- en elektriciteitsnetten, heeft het economische eigendom daarvan en voert alle beheerstaken zelf uit.

De brede netbeheerder binnen het netwerkbedrijf voert voorlopig de naam Continuon. Later dit jaar wordt een nieuwe naam geïntroduceerd. Vóór de vorming van de brede netbeheerder besteedde netbeheerder Continuon delen van haar werkzaamheden uit aan onderdelen van Nuon. Bij de vorming van de brede netbeheerder zijn deze bedrijfsonderdelen bij de netbeheerder ondergebracht. Binnen het netwerkbedrijf vinden ook andere netwerkgerelateerde activiteiten plaats zoals het ontwerpen, bouwen en beheren van openbare verlichting (Dynamicom) en complexe infrastructuren (Tecno). Peter Molengraaf is per vandaag directeur Continuon Netbeheer. Hij volgt daarbij Paul Corton op.

Het productie- en leveringsbedrijf richt zich op de productie, handel en levering van energie en warmte aan zowel groot- als kleinverbruiker en biedt hen aanvullende diensten en technische innovaties. Dit bedrijfsdeel gaat verder onder de merknaam Nuon. Beide bedrijven delen vanaf vandaag in beginsel geen staffuncties meer. De resultaten worden tot de daadwerkelijke splitsing geconsolideerd in de financiële holding n.v. Nuon, die zich richt op de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van beide bedrijven. De Raad van Bestuur van n.v. Nuon wordt gevormd door Øystein Løseth en Doede Vierstra, die ook het productie- en leveringsbedrijf leiden.

Nuon heeft met haar aandeelhouders en commissarissen besloten samenwerking te zoeken met een internationale partner voor het productie- en leveringsbedrijf, ter versterking van de strategische positie op de Europese energiemarkt. Naar verwachting zal dit proces ten minste een half jaar in beslag nemen. Om slagvaardig te kunnen inspelen op een gewenste vervolgstap voor het productie- en leveringsbedrijf heeft Nuon zich met deze organisatiewijziging voorbereid op splitsing.

Over Nuon

Nuon is een ambitieuze energieonderneming die met ruim 10.000 medewerkers meer dan 3 miljoen consumenten en organisaties bedient in Nederland, België en Duitsland. Nuon produceert, transporteert en levert elektriciteit, gas, warmte en koude, en handelt in energie op de belangrijke internationale markten. Ook biedt Nuon aanvullende diensten en technische innovaties aan bedrijven en consumenten. Nuon streeft daarbij naar een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening. 

Bekijk ook

Vattenfall
Achtergronden
2020-07-1

Even opladen zónder laden: met de elektrische auto op vakantie in eigen land

Deze zomer blijven naar verwachting veel Nederlanders thuis. In de Consumentenmonitor v...

Achtergronden
Vattenfall/Hans-Peter van Velthoven
Persberichten
2020-07-1

Alexander van Ofwegen benoemd tot CFO Vattenfall Nederland

Per 1 juli 2020 is Alexander van Ofwegen benoemd tot Chief Financial Officer van Vattenfal...

Persberichten
Hoofdkantoor Vattenfall Amsterdam
Vattenfall

Beeldbank

Bekijk en download onze foto's via Flickr