Aandeelhouders Nuon stellen jaarrekening 2008 vast

Tijdens de jaarvergadering hebben de aandeelhouders hun waardering uitgesproken over het behaalde resultaat over 2008. Het dividend werd vastgesteld op EUR 350 miljoen. Dat komt overeen met 45% van de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen, exclusief bijzondere posten. Ook werd positief gesproken over de samenwerking in het afgelopen jaar met betrekking tot het intensieve contact tussen Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en aandeelhouders in de selectie van een strategische partner voor het productie- en leveringsbedrijf.

In de samenstelling van de Raad van Commissarissen zijn door het opgestelde rooster van aftreden vier vacatures ontstaan. Besloten is gezien de beoogde strategische samenwerking met Vattenfall vooralsnog twee vacatures niet in te vullen. De heren Bouw en Ybema zijn tot herbenoeming voorgedragen door de Raad van Commissarissen voor de komende periode. De algemene vergadering heeft tot deze herbenoemingen besloten. De heer L. Koopmans heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn voor herbenoeming. Daarnaast heeft de heer A.M.C.A. Hooijmaaijers besloten af te treden.

Ten slotte is gesproken over het splitsingsplan van n.v. Nuon en over de stand van zaken van de beoogde strategische samenwerking met Vattenfall.

Bekijk ook

Vattenfall/Jorrit Lousberg
Achtergronden
2020-07-30

Wat maakt Energiepark Haringvliet Zuid zo bijzonder?

Windparken – als je er één gezien hebt, denk je dat je ze allemaal ...

Achtergronden
Vattenfall
Persberichten
2020-07-23

Laadpalen in Amsterdam krijgen regenboogmake-over om LHBTI-jongeren te ondersteunen

Tijdens de Amsterdam Pride-week (25 juli tot 2 augustus) worden alle laadopbrengsten van o...

Persberichten
Hoofdkantoor Vattenfall Amsterdam
Vattenfall

Beeldbank

Bekijk en download onze foto's via Flickr