Samenwerkingsverband Windkracht Wieringermeer opgericht

Nuon (samen met 27 agrariërs), Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en de Vereniging van Windturbine-eigenaren Noord-Holland, groep Wieringermeer (VWNH) hebben het samenwerkingsverband ‘Windkracht Wieringermeer’ opgericht. Deze drie partijen zijn eigenaar van de huidige windturbines in de gemeente Wieringermeer.

Het doel van dit samenwerkingsverband is om invulling te geven aan het Windplan Wieringermeer dat onder leiding van de gemeente Wieringermeer wordt opgesteld.

Met de oprichting van ‘Windkracht Wieringermeer’ kiezen de partijen nadrukkelijk voor elkaar. Belangrijk uitgangspunt is het respecteren van ieders belangen waarbij de leefbaarheid van de polder wordt gegarandeerd.

De organisaties zullen gezamenlijk optrekken in onderzoeken en voorstudies zoals de Plan-MER, netinpassing, economische haalbaarheid, enz. Daarbij willen zij ook werken aan mogelijkheden voor participatie door inwoners van de Gemeente Wieringermeer.

In samenwerking met de Provincie Noord Holland en het Ministerie van VROM heeft de gemeente Wieringermeer vorig jaar het startsein gegeven voor het opstellen van het windplan. Het plan bestaat uit de herstructurering van de bestaande solitaire windturbines, uitbreiding van het bestaande windturbinetestpark van ECN en opschaling van de bestaande lijnopstellingen van Nuon.

Het streven is om het huidige opgesteld vermogen (106 megawatt) uit te breiden naar circa 200 - 400 megawatt, voldoende om 160.000 - 320.000 huishoudens jaarlijks te voorzien van groene stroom. Hiermee levert het windplan Wieringermeer een mooie bijdrage aan de overheidsdoelstelling om in 2020 20% van de elektriciteitsbehoefte duurzaam op te wekken.

Bekijk ook

Vattenfall
Achtergronden
2020-07-1

Even opladen zónder laden: met de elektrische auto op vakantie in eigen land

Deze zomer blijven naar verwachting veel Nederlanders thuis. In de Consumentenmonitor v...

Achtergronden
Vattenfall/Hans-Peter van Velthoven
Persberichten
2020-07-1

Alexander van Ofwegen benoemd tot CFO Vattenfall Nederland

Per 1 juli 2020 is Alexander van Ofwegen benoemd tot Chief Financial Officer van Vattenfal...

Persberichten
Hoofdkantoor Vattenfall Amsterdam
Vattenfall

Beeldbank

Bekijk en download onze foto's via Flickr