Vervolgonderzoek naar oorzaak ijzerdeeltjes Velsen

Onafhankelijk energiekennisbedrijf KEMA heeft vandaag Nuon ingelicht over de resultaten van een onderzoek naar de herkomst van de ijzerdeeltjes die tussen 26 - 30 augustus neerkwamen in delen van Velsen, Beverwijk en Heemskerk. De onderzoekers komen tot de volgende conclusie: “Het uitgevoerde onderzoek heeft niet kunnen vaststellen dat Nuon als vervuilingsbron voor de klachten vanaf eind augustus kan worden aangemerkt. Tegelijkertijd kan op basis van de resultaten van het onderzoek niet worden aangetoond dat VN24* zeker niet de bron van de klachten van eind augustus is.” “De combinatie van de uitgevoerde analyses en aanvullende of reeds aanwezige informatie geeft aan dat het onderzoek naar de vervuilingsbron niet beperkt moet blijven tot Nuon, maar uitgebreid moet worden naar omringende industrie. De analyseresultaten wijzen er op dat de deeltjes afkomstig zouden kunnen zijn van staalproducerende of –verwerkende industrie.” Gezamenlijk vervolgonderzoek Vanwege de aard van deze eerste conclusie heeft er overleg met Corus plaatsgevonden. Uit de thans ter beschikking staande gegevens kan echter evenmin geconcludeerd worden dat Corus de bron is van de de uitstoot van de deeltjes. Nuon en Corus hebben wel besloten tot een gezamenlijk vervolgonderzoek, uit te voeren door KEMA. De verwachting is dat dit vervolgonderzoek nog enkele weken in beslag gaat nemen. Up-date 20 januari 2011: het onderzoek zit in een afrondende fase. Aansprakelijkheid Aangezien er nog geen duidelijkheid is over de bron van de deeltjes, en de daarmee samenhangende aansprakelijkheid, kan er nog niets worden gezegd over een eventuele schadeloosstelling van de klagende omwonenden. * Met VN24 wordt eenheid 24 aangeduid, 1 van de 2 elektriciteitscentrales in Velsen-Noord welke in bedrijf in de periode 26 - 30 augustus 2010

Bekijk ook

Vattenfall/Sia Windig
Persberichten
2020-08-11

Warmtenet van Almere bereikt woontorens in Duin

Op verschillende plekken in Almere is het warmtenet in ontwikkeling. Daarbij komen allerle...

Persberichten
Vattenfall Solar Team
Vattenfall/Jorrit Lousberg
Persberichten
2020-08-10

Vattenfall Solar Team verbreekt wereldduurrecord zonneracen

Het is ze gelukt! Het Vattenfall Solar Team is uit haar as herrezen. Zaterdag 8 augustus z...

Persberichten
Hoofdkantoor Vattenfall Amsterdam
Vattenfall

Beeldbank

Bekijk en download onze foto's via Flickr