Vattenfall derde kwartaal: op koers qua consolidatie en een verbeterd onderliggend bedrijfsresultaat

Vattenfall meldt een bedrijfsresultaat voor het derde kwartaal 2011 van 4.447 MSEK (5.829). Het onderliggende resultaat is verbeterd en het concern heeft invulling weten te geven aan zijn strategie om de activiteiten effectiever te maken en de financiële positie te consolideren.

"De lagere winst in het derde kwartaal, in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar, is in hoofdzaak te wijten aan een lagere reële taxatie van energiederivaten en voorraden. Het onderliggende resultaat is verbeterd. In het derde kwartaal heeft Vattenfall invulling weten te geven aan zijn strategie om de operationele activiteiten effectiever te maken, de financiële positie van het bedrijf te consolideren en zich te focussen op de drie kernmarkten Zweden, Duitsland en Nederland. Ons programma om 6 miljard SEK te besparen op kosten ligt op koers en we hebben overeenkomsten afgesloten om onze activiteiten in België en Polen voor circa 17 miljard SEK te verkopen", aldus Øystein Løseth CEO van Vattenfall.

  • De netto-omzet ging in het derde kwartaal met 1,6% omhoog naar 38.276 MSEK (37.665). Voor de negenmaandelijkse periode januari-september ging de netto-omzet met 17,4% omlaag naar 130.587 MSEK (158.035).
  • Het bedrijfsresultaat voor het derde kwartaal nam af met 23,7% tot 4.447 MSEK (5.829). Voor de negenmaandelijkse periode januari-september is het bedrijfsresultaat met 47,6% afgenomen tot 13.050 MSEK (24.907). Exclusief posten die op de vergelijkbaarheid van invloed zijn, nam het bedrijfsresultaat voor de eerste negen maanden van het jaar af met 32,2% tot 20.478 MSEK (30.220).
  • Het bedrijfsresultaat daalde vooral vanwege de lagere reële taxatie van energiederivaten en voorraden en geringere elektriciteitsvolumes. De hogere gemiddeld ontvangen prijzen, een verbeterde winstgevendheid bij de verkoop van elektriciteit en geringere kosten van bedrijfsactiviteiten en onderhoud hebben positieve invloed op het bedrijfsresultaat gehad.
  • Het onderliggende bedrijfsresultaat voor het derde kwartaal, d.w.z. het bedrijfsresultaat exclusief posten die op de vergelijkbaarheid en de reële taxatie van energiederivaten en voorraden van invloed zijn, nam met 6,8% toe tot 5.950 MSEK (5.571).
  • Vattenfall ligt op koers bij zijn inspanningen ten aanzien van het verbeteren van de operationele efficiency en de consolidatie van de onderneming en het concern heeft tot en met september in totaal circa 1,5 miljard SEK gerealiseerd van de doelstelling de jaarlijkse kosten per eind 2013 met 6 miljard SEK te verminderen. De desinvestering in niet-strategische activa ligt eveneens op koers. In het derde kwartaal heeft Vattenfall overeenkomsten gesloten om zijn activiteiten in België en Polen af te stoten.
  • De winst na belasting daalde voor het derde kwartaal met 23,1% procent tot 1.345 MSEK (1.749) en met 50,4% tot 5.313 MSEK (10.721) voor de negenmaandelijkse periode januari–september. Exclusief posten die op de vergelijkbaarheid van invloed zijn, daalde de winst voor de eerste negen maanden van het jaar (na belasting) met 36,0% naar 10.239 MSEK (15.986).

 

Download

Ga naar www.vattenfall.com om het volledige verslag te downloaden.

Vattenfall maakt deze informatie bekend in overeenstemming met de Zweedse Wet op de Effectenmarkt.

Bekijk ook

Vattenfall/Sia Windig
Persberichten
2020-08-11

Warmtenet van Almere bereikt woontorens in Duin

Op verschillende plekken in Almere is het warmtenet in ontwikkeling. Daarbij komen allerle...

Persberichten
Vattenfall Solar Team
Vattenfall/Jorrit Lousberg
Persberichten
2020-08-10

Vattenfall Solar Team verbreekt wereldduurrecord zonneracen

Het is ze gelukt! Het Vattenfall Solar Team is uit haar as herrezen. Zaterdag 8 augustus z...

Persberichten
Hoofdkantoor Vattenfall Amsterdam
Vattenfall

Beeldbank

Bekijk en download onze foto's via Flickr