Grote verliezen door afwaarderingen – verdere kostenbesparing en strategische evaluatie

Vattenfall rapporteert over het derde kwartaal een operationeel verlies als gevolg van een waardevermindering van 23,1 miljard SEK en de aanhoudend moeilijke marktomstandigheden.

Kwartaaloverzicht

  • De netto-omzet bedroeg 34.734 miljoen SEK (37.057) over het kwartaal en 117.220 miljoen SEK (125.097) over de periode van negen maanden.
  • Het onderliggende bedrijfsresultaat bedroeg 2.750 miljoen SEK (4.074) over het kwartaal en 15.911 miljoen SEK (21.129) over de periode van negen maanden.
  • Het bedrijfsresultaat bedroeg -19.435 miljoen SEK (4.893) over het kwartaal en -9.238 miljoen SEK (-10.112) over de periode van negen maanden.
  • Het resultaat bedroeg -18.065 miljoen SEK (1.538) over het kwartaal en -12.182 miljoen SEK (-15.526) over de periode van negen maanden.
  • De elektriciteitsproductie bedroeg 36,8 TWh (40,0) over het kwartaal en 126,6 TWh (133,8) over de periode van negen maanden.
  • De waardevermindering van 23,1 miljard SEK komt ten laste van het bedrijfsresultaat over het derde kwartaal, netto na belasting is het bedrijfsresultaat over het kwartaal belast met 19,9 miljard SEK aan waardevermindering.


“Vattenfall heeft, net als andere elektriciteitsbedrijven, te maken met moeilijke marktomstandigheden als gevolg van een matige vraag, een overschot aan productiecapaciteit en historisch lage elektriciteitsprijzen”, aldus Magnus Hall, President en CEO van Vattenfall.

“In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, presenteert Vattenfall een lager onderliggend bedrijfsresultaat. Dit is voornamelijk te wijten aan lagere productiemarges en lagere productievolumes. Lagere kosten hebben dit slechts gedeeltelijk gecompenseerd.

Tegen de achtergrond van de slechte marktsituatie, heeft Vattenfall besloten een waardevermindering van 23,1 miljard SEK over het derde kwartaal op te nemen, hoofdzakelijk voor assets op fossiele brandstoffen en ‘goodwill’ in de Trading-activiteiten.”

“Vattenfall voert nu een aantal aanvullende maatregelen uit die moeten leiden tot rendementsverbetering en kostenverlagingen en gaat door met het desinvesteren van assets die niet behoren tot de kernactiviteiten of die niet kunnen voldoen aan de rendementseisen van Vattenfall. Het programma voor kostenbesparende maatregelen voor 2015 wordt uitgebreid en het investeringsprogramma wordt herzien.”

“Maar voor Vattenfall blijven investeringen in duurzame opwek prioriteit. Afgelopen zomer is de duizendste windmolen van Vattenfall geïnstalleerd. Ook is in het afgelopen kwartaal besloten tot de bouw van het Sandbank offshore windpark in Duitsland en tot nog twee onshore windparken in Zweden.”

“Met veel toewijding en betrokkenheid heb ik de rol van nieuwe President en CEO van Vattenfall op mij genomen. Om leiding te geven en de uitdagingen, die we zullen tegenkomen, aan te gaan. Ik ben ook gestart om de visie en strategische richting van Vattenfall opnieuw te herzien”, aldus Magnus Hall.

Bekijk ook

Achtergronden
2020-05-26

Vattenfall deelt ideeën voor meer biodiversiteit

Gezien het wereldwijde verlies aan biodiversiteit heeft Vattenfall besloten eigen ervar...

Achtergronden
Energiepark Haringvliet Zuid
Vattenfall
Persberichten
2020-05-22

Eerste zonnepanelen Energiepark Haringvliet Zuid

Deze week heeft Vattenfall de eerste zonnepanelen van Energiepark Haringvliet Zuid geï...

Persberichten
Hoofdkantoor Vattenfall Amsterdam
Vattenfall

Beeldbank

Bekijk en download onze foto's via Flickr