Reactie op publiciteit Natuurstroom

Het Financieele Dagblad besteedt in haar editie van 28 augustus 2013 en 6 oktober 2014 aandacht aan Natuurstroom. 

Nuon heeft sinds de introductie van Natuurstroom in 1996 een product aangeboden waarbij klanten groene stroom afnemen, opgewekt door zon, wind en water. Dat hebben we altijd geleverd. 

Ook heeft Nuon haar ambitie te investeren in duurzame energie meer dan waargemaakt. Ingegeven door marktonwikkelingen en veranderingen in regulering, is het product Natuurstroom in de afgelopen jaren aangepast. In 2002 is in onze financiële verslaglegging de directe koppeling losgelaten tussen opbrengsten uit Natuurstroom en groeninvesteringen. Maar die veranderingen doen niet af aan het feit dat Nuon altijd is blijven investeren in duurzame opwekcapaciteit. De verslaglegging hierover is door externe accountants geverifieerd.

Op dit moment is er geen nieuwe informatie die een ander licht werpt op het product Natuurstroom dan vorig jaar al door ons is gecommuniceerd.

Bekijk ook

Vattenfall
Achtergronden
2020-07-1

Even opladen zónder laden: met de elektrische auto op vakantie in eigen land

Deze zomer blijven naar verwachting veel Nederlanders thuis. In de Consumentenmonitor v...

Achtergronden
Vattenfall/Hans-Peter van Velthoven
Persberichten
2020-07-1

Alexander van Ofwegen benoemd tot CFO Vattenfall Nederland

Per 1 juli 2020 is Alexander van Ofwegen benoemd tot Chief Financial Officer van Vattenfal...

Persberichten
Hoofdkantoor Vattenfall Amsterdam
Vattenfall

Beeldbank

Bekijk en download onze foto's via Flickr