Samenwerkingsovereenkomst Warmtenet regio Arnhem-Nijmegen

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Arnhem en Nijmegen, Alliander en Nuon willen samen de groei van een warmtenet in de regio stimuleren.

Warmtenet voor 90.000 woningen en gebouwen

Het doel is een groei van het aantal warmtenet aansluitingen met 4.000 per jaar. Daarmee zullen er in 2030 in Arnhem en Nijmegen ongeveer 90.000 woningen en (bedrijfs)gebouwen gebruik kunnen maken van deze duurzame energievoorziening. Op 10 oktober ondertekenen de vijf partijen een samenwerkingsovereenkomst.

Een warmtenet met restwarmte afkomstig van onder andere de afvalverbranders AVR en ARN draagt bij aan een schone, gezonde en duurzame regio, zonder dat de energierekening voor de eindgebruiker stijgt. Streven is juist dat die minder gaat betalen. De vijf partijen gaan intensief samenwerken en oplossingen zoeken voor financiële, technische en juridische belemmeringen. Zo is soms bijvoorbeeld een voorinvestering nodig om het warmtenet aan te leggen, die pas kan worden terugverdiend wanneer meer woningen en gebouwen worden aangesloten dan waar nu contracten mee zijn afgesloten.

90.000 aansluitingen

De Stadsregio, gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen en provincie Gelderland hebben onderzoek laten doen naar het aansluitpotentieel. Het lijkt mogelijk om in de regio Arnhem-Nijmegen een groei te realiseren van ca. 27.000 aansluitingen op het Warmtenet in 2014 tot ca. 90.000 in 2030. Het gaat voor een groot deel om bestaande woningen en kantoorpanden. Van de groei kunnen ca 13.000 woningen worden gerealiseerd binnen de bestaande concessiegebieden Waalsprong, Waalfront en Schuytgraaf. Het nieuwste warmtenet in Nijmegen is hiervoor bijna klaar en start begin 2015. Om deze ambities te kunnen realiseren, nodigen de vijf ondertekenaars nadrukkelijk andere partijen uit om te participeren.

Minder CO2

Bij een warmtenet wordt restwarmte uit industriële processen via ondergrondse heet water leidingen getransporteerd naar woningen en bedrijven. Nu gaat het om restwarmte die overblijft nadat AVR en ARN met afvalverbranding elektriciteit hebben opgewekt. In de toekomst kunnen ook nieuwe duurzame warmtebronnen worden aangesloten. Een aansluiting op het warmtenet bespaart tot zo’n 70 procent CO2-uitstoot in vergelijking met een HR-ketel.

Unieke kansen

Een regionaal warmtenet is onderdeel van de Routekaart De Groene Kracht in de regio Arnhem Nijmegen. De Routekaart beschrijft mogelijkheden om als regio te voldoen aan de doelen voor energiebesparing en duurzame opwekking. Volgens de Routekaart is de Regio Arnhem-Nijmegen een sterk verstedelijkt gebied met een groot aanbod van restwarmte, terwijl beide steden een grote vraag hebben naar warmte. Deze combinatie zorgt voor unieke kansen.

Bekijk ook

Achtergronden
2020-05-26

Vattenfall deelt ideeën voor meer biodiversiteit

Gezien het wereldwijde verlies aan biodiversiteit heeft Vattenfall besloten eigen ervar...

Achtergronden
Energiepark Haringvliet Zuid
Vattenfall
Persberichten
2020-05-22

Eerste zonnepanelen Energiepark Haringvliet Zuid

Deze week heeft Vattenfall de eerste zonnepanelen van Energiepark Haringvliet Zuid geï...

Persberichten
Hoofdkantoor Vattenfall Amsterdam
Vattenfall

Beeldbank

Bekijk en download onze foto's via Flickr