Vattenfall verwelkomt de Europese Energie-unie

De EU heeft op 25 februari een grote stap gezet in het ontwikkelen van een geïntegreerde Europese energiemarkt.

Magnus Hall, CEO van Vattenfall, verwelkomt het initiatief: "We moeten de details natuurlijk nog bestuderen, maar de door de Commissie Juncker gepresenteerde Energie-unie is lovenswaardig. Een Europese, geïntegreerde energiemarkt, met flexibele productiecapaciteit om de elektriciteitsnetten stabiel te houden, is een uitstekende manier om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen en de Unie minder energieafhankelijk te maken.”

In ieders belang

Volgens de EU-commissie zal door de Energie-unie de behoefte aan investeringen in conventionele productiecapaciteit afnemen. Bij meer energiehandel tussen lidstaten onderling nemen de productiekosten voor elektriciteit af. Tegelijkertijd neemt de leveringszekerheid toe doordat er gebruik gemaakt kan worden van de transmissiecapaciteit tussen EU-landen om duurzame energie te combineren met conventioneel geproduceerde elektriciteit.

"Diverse Europese landen staan soms voor de uitdaging van een productieoverschot op het elektriciteitsnet. In dat geval zijn goede transmissiemogelijkheden naar andere markten, waar tekorten kunnen heersen, van gemeenschappelijk belang", aldus Hall.

Een van de doelstellingen van de Energie-unie is meer aandacht voor energiebesparing. Vooral in de bouw- en transportsector bestaat een groot onbenut potentieel. "Het lijkt wellicht tegenstrijdig dat een energiebedrijf als Vattenfall energiebesparing ondersteunt, maar wij zien veel mogelijkheden voor ons bedrijf als partner in energiebesparing voor particuliere huishoudens, bedrijven of steden”, zegt Hall.

Hall onderstreept dat het systeem voor emissiehandel (ETS) de hoeksteen blijft van het klimaatbeleid op weg naar de klimaatconferentie in Parijs eind dit jaar, waar hopelijk een wereldwijde overeenkomst zal worden bereikt. “We vinden het noodzakelijk dat op de klimaatconferentie in Parijs een nieuwe, wereldwijde overeenkomst wordt bereikt. Vattenfall onderschrijft volledig de doelstelling dat de EU de uitstoot van broeikasgassen vóór 2030 met ten minste 40% terugdringt”, aldus Hall.

Bekijk ook

Achtergronden
2020-05-26

Vattenfall deelt ideeën voor meer biodiversiteit

Gezien het wereldwijde verlies aan biodiversiteit heeft Vattenfall besloten eigen ervar...

Achtergronden
Energiepark Haringvliet Zuid
Vattenfall
Persberichten
2020-05-22

Eerste zonnepanelen Energiepark Haringvliet Zuid

Deze week heeft Vattenfall de eerste zonnepanelen van Energiepark Haringvliet Zuid geï...

Persberichten
Hoofdkantoor Vattenfall Amsterdam
Vattenfall

Beeldbank

Bekijk en download onze foto's via Flickr