Energiedialoog: Nederlanders kiezen liever voor verduurzaming dan voor energiebesparing

Tijdens de Energiedialoog van het Ministerie van Economische Zaken riep ook Nuon op om mee te denken over de energietransitie. De resultaten zijn verzameld in een rapport dat vandaag verschenen is: ‘Nuon in gesprek: de Energiedialoog’.

Als onderdeel van de Energiedialoog liet Nuon onderzoeksbureau Necker van Naem tussen 22 april en 9 mei 2016 een onderzoek uitvoeren naar de duurzame opvattingen van de Nederlander op dat moment. Dit onderzoek is uitgevoerd onder ruim 2.200 Nederlanders en is representatief voor de Nederlandse bevolking.

Verduurzamen boven energiebesparing

Een greep uit de uitkomsten laat zien dat de Nederlandse bevolking een leidende de rol ziet voor de overheid in de energietransitie. Als het aankomt op de verantwoordelijkheid voor het terugdringen van CO2-uitstoot, kijkt een meerderheid van de Nederlanders daarvoor eerst naar de overheid, dan naar het bedrijfsleven en daarna naar zichzelf. Minder CO2 uitstoten is heel belangrijk, maar moet niet ten koste gaan van het comfort. Hoewel energiebesparing goedkoper is, kiest 61% van de Nederlanders toch eerder voor duurzame energie om de CO2-uitstoot terug te dringen. Van de ondervraagden ziet 29% besparen als de beste manier om klimaatverandering tegen te gaan.

Groei wind en zon, sluiten kolencentrales

Energie uit zon en wind hebben de grote voorkeur bij 83% van de ondervraagden als het aankomt op een keuze voor energiebronnen. De meeste Nederlanders vinden dat we meer van deze bronnen gebruik moeten maken om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Deze groei wordt gezien als belangrijker voor de energietransitie dan bijvoorbeeld het sluiten van kolencentrales. Toch staat ruim driekwart van de Nederlanders positief tegenover de plannen om kolencentrales te sluiten en de meesten van hen zijn zelfs bereid hieraan mee te betalen.

Delen van inzichten

Vandaag sluit het Ministerie van Economische Zaken de Energiedialoog af. De afgelopen maanden is iedereen in Nederland uitgenodigd om mee te denken over de energievoorziening van de toekomst. Energie heeft invloed op ons dagelijks leven: de manier waarop we onze huizen verwarmen, hoe we ons landschap inrichten en bijvoorbeeld ons vervoer. De dialoog die we met onze klanten en onze omgeving hierover voeren is dan ook van groot belang. Het delen van inzichten en het creëren van wederzijds begrip versnelt de overgang naar een duurzamer energievoorziening.

Het rapport ‘Nuon in gesprek: de Energiedialoog’ is hier als PDF online te vinden.

Bekijk ook

Windpark Ferrum
Vattenfall
Persberichten
2020-07-16

Windpark Ferrum, Royal HaskoningDHV en Vattenfall lanceren “Dutch Corporate PPA Collective”

De drie bedrijven hebben een tienjarige Corporate Power Purchase Agreement (CPPA) gesloten...

Persberichten
Vattenfall Foundation/Dingena Mol
Achtergronden
2020-07-12

Vattenfall Foundation lanceert zomeractie en introduceert nieuw gezicht

In deze turbulente tijden van Covid-19 is het voor iedereen omschakelen geweest. Zo ook...

Achtergronden
Hoofdkantoor Vattenfall Amsterdam
Vattenfall

Beeldbank

Bekijk en download onze foto's via Flickr