Laatste las leidingen warmtetracé Amsterdam Noord

Na 16 maanden graafwerkzaamheden is nu de laatste las uitgevoerd voor de Noorderwarmte leiding. 

De komende maand staat in het teken van het operationeel maken van de leidingen, zodat de bewoners in Amsterdam Noord binnenkort de warmte vanuit AEB Amsterdam ontvangen. Uitbreiding van het warmtenetwerk in Amsterdam is één van de pijlers van ‘Duurzaam Amsterdam’. De ambitie is dat in 2040 230.000 woningen in de stad op warmte zullen zijn aangesloten. Dit is ongeveer 40% van de bebouwing van de stad. Het gaat hierbij om nieuwe en bestaande woningen en gebouwen.

De komende weken worden gebruikt om de leiding te spoelen en te testen. De leiding moet eerst operationeel zijn om daarna de bewoners in Amsterdam Noord van warmte te kunnen voorzien. De verwachting is dat begin november de eerste huizen in de  wijk ‘Waterlandplein’ de stadswarmte vanuit AEB Amsterdam krijgen. De weken daarna volgen de andere wijken om zo 4.000 woningen in Amsterdam Noord duurzame warmte te geven.

Over het project

AEB Amsterdam en Nuon werken samen aan een warmtetransportleiding ‘Noorderwarmte’ om Amsterdam Noord van schone warmte te voorzien. De verwachting is dat in 2030 in Amsterdam Noord 20.000 huishoudens aangesloten zijn op het stadswarmte netwerk. Nuon heeft op dit moment al 2.400 klanten op stadswarmte in Amsterdam Noord aangesloten.

Het restafval dat de Amsterdammers met elkaar produceren wordt opgehaald en daarna bij AEB omgezet in energie. De warmte die bij het verwerkingsproces vrijkomt gaat via een ondergronds leidingsysteem terug naar de huizen. Zo houdt Amsterdam de warmte binnen de stad.

Het warmtenet levert 70 tot 80 procent minder CO2-uitstoot op ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels en is daarmee milieuvriendelijk. Dit is te vergelijken met 60 voetbalvelden vol met zonnepanelen. De aanleg van deze warmtetransportleiding draagt bij aan de ambitie van de stad Amsterdam om de CO2-uitstoot te reduceren.

 Feiten Noorderwarmte

  • Lengte traject: 16 km vanaf AEB Amsterdam tot IJdoornlaan in Amsterdam Noord 
  • Huidig aantal klanten in regio: 66.000 in Amsterdam, waarvan 20.000 vanuit AEB.
  • Start werkzaamheden: voorjaar 2015. Gereed: najaar 2016 
  • Aanvoertemperatuur: tussen 80 en 120 graden 
  • Retourtemperatuur: tussen 40 en 50 graden

Bekijk ook

Vattenfall
Achtergronden
2020-07-1

Even opladen zónder laden: met de elektrische auto op vakantie in eigen land

Deze zomer blijven naar verwachting veel Nederlanders thuis. In de Consumentenmonitor v...

Achtergronden
Vattenfall/Hans-Peter van Velthoven
Persberichten
2020-07-1

Alexander van Ofwegen benoemd tot CFO Vattenfall Nederland

Per 1 juli 2020 is Alexander van Ofwegen benoemd tot Chief Financial Officer van Vattenfal...

Persberichten
Hoofdkantoor Vattenfall Amsterdam
Vattenfall

Beeldbank

Bekijk en download onze foto's via Flickr