Nuon wint kort geding tegen Allego

Op 6 september 2016 verzocht Nuon in een kort geding om een verbod voor Allego, een dochteronderneming van netwerkbedrijf Alliander, om nog langer laadpalen te exploiteren, waaronder het leveren van elektriciteit, omdat dat in strijd is met de Elektriciteitswet. Vandaag heeft de rechter Nuon grotendeels in het gelijk gesteld.

Daarmee wordt bevestigd dat Allego geen laadpalen mag exploiteren als dat betekent dat elektriciteit wordt geleverd. De levering van elektriciteit op laadpalen is op grond van de Elektriciteitswet voorbehouden aan marktpartijen. De rechter verbiedt Allego om nieuwe aanbiedingen te doen voor de exploitatie van laadpalen waarbij elektriciteit wordt geleverd. Met deze uitspraak zal meer helderheid ontstaan voor opdrachtgevers als gemeenten en provincies die zich willen inzetten voor een goede laadinfrastructuur.

De rechter bevestigt het uitgangspunt dat Allego niet op de energiemarkt actief mag zijn. Een heldere taakafbakening tussen netwerkbedrijven en marktpartijen is in ieders belang. Het maakt een gelijk speelveld mogelijk, bevordert de marktwerking en stimuleert technologische vernieuwingen. Wij zijn dan ook verheugd over deze uitspraak. Hiermee wordt duidelijk dat Allego niet op dezelfde voet verder kan gaan.

“Van Allego mag worden verwacht dat zij zich jegens overheden niet zelf verbindt tot het leveren van elektriciteit voor laadsessies en dat zij in haar aanbiedingen ook niet de indruk wekt dat zij dat zelf kan of zal doen met het oog op het verbod zichzelf op de energiemarkt te begeven” aldus de rechter. Volgens de rechter mag Allego dus geen nieuwe aanbiedingen doen om op deze manier laadpalen te exploiteren voor overheden en moet zij transparant zijn om oneerlijke concurrentie te voorkomen.

De rechter veroordeelt Allego om aan Nuon een dwangsom te betalen van 200.000 euro voor iedere overtreding van het vonnis, met een maximum van 10 miljoen euro.

Nuon en andere marktpartijen dringen al langer aan op meer helderheid met betrekking tot oneerlijke concurrentie op het gebied van exploitatie van laadpalen door netwerkbedrijven. We hopen dat de ‘Wet Voortgang Energietransitie’ die binnenkort in de Tweede Kamer wordt behandeld de nodige duidelijkheid zal verschaffen.

Er zal nader moeten worden bekeken of deze uitkomst consequenties zal hebben voor de in het verleden gedane aanbestedingen. Hierover zullen we het gesprek moeten aangaan.

Bekijk ook

Vattenfall
Achtergronden
2020-04-3

Dronetechniek vereenvoudigt inspecties op moeilijk bereikbare plekken

Drones maken inspecties van hoogspanningslijnen, waterkrachtcentrales en kernreactoren ...

Achtergronden
De 400.000 mondkapjes worden opgehaald
Vattenfall
Achtergronden
2020-04-1

Vattenfall doneert handgel, overheadfolie en 400.000 mondkapjes aan zorgverleners

De noodvoorraad wordt gebruikt om het tekort aan beschermingsmiddelen tijdens de corona...

Achtergronden
Hoofdkantoor Vattenfall Amsterdam
Vattenfall

Beeldbank

Bekijk en download onze foto's via Flickr