2010: Nuon handhaaft sterke marktpositie

Amsterdam, 10 februari 2011 – Energieonderneming N.V. Nuon Energy heeft over het jaar 2010 een nettowinst van EUR 563 miljoen behaald, vergeleken met EUR 200 miljoen over 2009. Exclusief bijzondere posten (‘fair value’-mutaties) is de nettowinst gestegen tot EUR 342 miljoen (2009: EUR 321 miljoen). De marge op de productie van energie werd door de marktomstandigheden gedrukt. De nettowinst werd echter gestuwd door het koude weer aan het begin en tegen het einde van 2010, alsmede door een structurele verlaging van de operationele kosten. De marge op verkoop aan klanten daalde als gevolg van lagere marktprijzen. --- klik hier voor pdf met kerncijfers 2010 --- Investeringen Nuon investeerde bijna EUR 1 miljard in twee nieuwe efficiënte gasgestookte elektriciteitscentrales en in gasopslagfaciliteiten. De investeringen in vaste activa namen hierdoor met 37% toe. De investeringen in duurzame projecten werden in 2010 voortgezet met de opening van Zoneiland Almere en een nieuwe koudecentrale in Amsterdam. Een goed jaar Huib Morelisse, voorzitter van de Raad van Bestuur van Nuon, verklaarde in reactie op de cijfers, “Vol trots maak ik bekend dat 2010 een goed jaar was voor Nuon. De integratie binnen Vattenfall verloopt boven verwachting. We wisten onze nettowinst onder uitdagende marktomstandigheden te verbeteren, terwijl de dienstverlening aan onze klanten op een hoog niveau gehandhaafd bleef. Ook waren onze inspanningen gericht op kostenbesparing succesvol. We besloten in 2010 om te investeren in twee nieuwe gasgestookte centrales in Diemen en Amsterdam en in de bouw van een warmtetransportleiding naar Almere.” Zo efficiënt en schoon mogelijke energiecentrales De investeringen in vaste activa bedroegen EUR 962 miljoen, een toename van 37% ten opzichte van de EUR 698 miljoen in 2009. Naast de reguliere investeringen in onze bestaande productiecapaciteit en warmtenetwerken hebben we ook geïnvesteerd in de energiecentrale Nuon Magnum in Eemshaven (1.331 MW) en in twee nieuwe gasgestookte energiecentrales in Amsterdam en Diemen (ieder 435 MW). Deze nieuwe energiecentrales zullen bestaande, minder efficiënte productiecapaciteit vervangen in het kader van Nuon’s ambitie om fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk te gebruiken. Ook werd er geïnvesteerd in een warmtetransportleiding (die het warmtenetwerk van Nuon in Almere met de productiefaciliteit in Diemen verbindt) en in de uitbreiding van gasopslagfaciliteiten in Epe (Duitsland) en Zuidwending (Nederland). Investeringen in duurzame energie De investeringen in duurzame projecten werden in 2010 voortgezet, zij het in een trager tempo dan verwacht, omdat twee grote concessies voor wind op zee niet aan Nuon werden toegekend. Nuon opende in 2010 het Zoneiland in Almere waar zonnewarmte gebruikt wordt om 2.700 huishoudens van warmte te voorzien. Ook werd in Nederland een kleinschalig windmolenpark - Oom Kees - in gebruik genomen dat aan 4.400 huishoudens elektriciteit gaat leveren. In Amsterdam Zuidoost heeft Nuon een tweede koudecentrale geopend die op basis van water uit de Ouderkerkerplas duurzame koeling gaat verzorgen aan de kantoorgebouwen en datacenters in de Amsterdamse Zuidoostlob. Net als in voorgaande jaren moedigt Nuon haar klanten aan om energie te besparen. Via de nieuwe website nuonenergiebesparen.nl werden meer dan 250.000 online energieadviezen gegeven. Wat windenergie betreft, wil Nuon in Flevoland het windmolenpark ‘Zuidlob’ gaan bouwen (een samenwerkingsverband met 63 ondernemers in de agrarische sector) dat een totale capaciteit van 122,4 MW krijgt. Financiële positie en kasstroom blijven krachtig De solvabiliteit was aan het einde van 2010 toegenomen tot 47,7% tegen 43,5% in 2009, terwijl de nettokaspositie op 31 december 2010 EUR 422 miljoen bedroeg tegen EUR 474 miljoen eind 2009. De splitsing van Nuon en Alliander had tot gevolg dat de operationele kasstroom in 2009 beïnvloed werd door de eenmalige afwikkeling van uitstaande rekeningcouranttegoeden met Nuon’s voormalige aandeelhouder Alliander (toename kasstroom circa EUR 1,5 miljard). Gecorrigeerd voor deze afwikkeling in 2009 nam de operationele kasstroom toe van EUR 188 miljoen in 2009 tot EUR 910 miljoen in 2010. Strategische ontwikkelingen Nuon richtte zich op kostenbeheersing en leveringszekerheid op basis van verschillende energiebronnen en investeerde ondertussen in de energievoorziening voor de toekomst. Ten behoeve van de overgang naar een meer duurzame energielevering heeft Nuon meer geïnvesteerd en hebben Nuon en Vattenfall het kader voor toekomstige duurzame energieprojecten vastgesteld. Naast deze inspanningen bleef Nuon haar klanten helpen om energie te besparen. --- klik hier voor pdf met kerncijfers 2010 ---

Bekijk ook

Vattenfall

Shell, Mitsubishi Heavy Industries, Vattenfall en Wärme Hamburg ondertekenen intentieverklaring voor 100 MW waterstofproject

Shell, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Vattenfall en het gemeentelijke bedrijf Wärme Hamburg plannen hoe ze samen waterstof uit wind- en zonne-energie kunnen produceren op de locatie...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']

Vattenfall lanceert online tool voor financiële hulpverleners

Vattenfall lanceert een online tool die specifiek is gericht op financiële hulpverleners: Vattenfall Verlicht Online. De tool geeft grip op energiezaken en is in nauw overleg met de ber...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']

Zweden en Duitsland lopen voorop in de ontwikkeling van elektrische wegen

Duitsland en Zweden lopen voorop als het gaat om praktijkstudies op het gebied van elektrische wegen. Op het Zweedse eiland Gotland is de eerste draadloze e-weg ter wereld aangelegd.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']