Magnum-centrale blijft zich inzetten voor akkervogels in Noord-Nederland

Met het huren van 6 hectare landbouwgrond in Bellingwolde zet Nuon met haar Magnum-centrale een volgende stap in het versterken van de populatie akkervogels in de regio. 

Bij de bouw van de Magnum-centrale in Eemshaven is afgesproken dat Nuon een natuurontwikkelingsgebied in de Emmapolder zou inrichten. Deze afspraak was onderdeel van de Natuurbeschermingswet-vergunning van 2008 en bevatte een voorschrift ten aanzien van broedresultaten. De velduil en de blauwe kiekendief kregen broedgelegenheid, maar als bleek dat na vijf jaar deze soorten zich niet zouden vestigen in het natuurcompensatiegebied, dan zouden alternatieve maatregelen worden afgesproken.

“De blauwe kiekendief is hier in de jaren negentig voor het laatst gesignaleerd. Helaas heeft ons gebied in de Emmapolder daar niets aan kunnen veranderen”, licht Douwe Boomsma, manager van de Nuon Magnum-centrale, toe. “Er wordt in de Ruidhorn weliswaar volop gebroed door vogels, maar dat betreft andere soorten. Gelukkig kregen we, dankzij de steun van Werkgroep Grauwe Kiekendief , de gelegenheid om het wat verderop nog eens te proberen, hopelijk met meer succes. Want het zou toch mooi zijn om deze schitterende vogels weer vaker hier in de regio te mogen zien!”

De toekomstige ‘vogelakkers’ liggen zo’n 40 kilometer van de Magnum-centrale richting de Duitse grens, in Bellingwolde. Ze zullen straks bestaan uit een combinatie van gemaaide stroken en stroken rode klaver en luzerne, waarmee een ideale leefomgeving wordt gecreëerd voor insecten, vogels en veldmuizen.

Bekijk ook

Vattenfall

Vattenfall start met bouw Windpark Klaverspoor

Dit najaar start Vattenfall al met de bouw van Windpark Klaverspoor. De zes windmolens komen te staan in de polder van de Binnen-Moerdijk in de buurt van het dorp Lage Zwaluwe (West-Bra...

Lees het hele artikel
Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen
Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Natuurfonds investeert in kustnatuur bij windpark Slufterdam

Deze week is het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne gelanceerd. Het Natuurfonds is een initiatief van Vattenfall en Eneco en is voortgekomen uit de opening van het vernieuwde w...

Lees het hele artikel