Magnum-centrale blijft zich inzetten voor akkervogels in Noord-Nederland

Met het huren van 6 hectare landbouwgrond in Bellingwolde zet Nuon met haar Magnum-centrale een volgende stap in het versterken van de populatie akkervogels in de regio. 

Bij de bouw van de Magnum-centrale in Eemshaven is afgesproken dat Nuon een natuurontwikkelingsgebied in de Emmapolder zou inrichten. Deze afspraak was onderdeel van de Natuurbeschermingswet-vergunning van 2008 en bevatte een voorschrift ten aanzien van broedresultaten. De velduil en de blauwe kiekendief kregen broedgelegenheid, maar als bleek dat na vijf jaar deze soorten zich niet zouden vestigen in het natuurcompensatiegebied, dan zouden alternatieve maatregelen worden afgesproken.

“De blauwe kiekendief is hier in de jaren negentig voor het laatst gesignaleerd. Helaas heeft ons gebied in de Emmapolder daar niets aan kunnen veranderen”, licht Douwe Boomsma, manager van de Nuon Magnum-centrale, toe. “Er wordt in de Ruidhorn weliswaar volop gebroed door vogels, maar dat betreft andere soorten. Gelukkig kregen we, dankzij de steun van Werkgroep Grauwe Kiekendief , de gelegenheid om het wat verderop nog eens te proberen, hopelijk met meer succes. Want het zou toch mooi zijn om deze schitterende vogels weer vaker hier in de regio te mogen zien!”

De toekomstige ‘vogelakkers’ liggen zo’n 40 kilometer van de Magnum-centrale richting de Duitse grens, in Bellingwolde. Ze zullen straks bestaan uit een combinatie van gemaaide stroken en stroken rode klaver en luzerne, waarmee een ideale leefomgeving wordt gecreëerd voor insecten, vogels en veldmuizen.

Bekijk ook

TAKE PRIDE in us!

Tijdens de Pride week (31 juli t/m 8 augustus 2021) worden de laadopbrengsten van ‘Pride’ laadpalen gedoneerd aan LHBTI-belangenorganisatie COC. Naast Amsterdam staan er dit jaar...

Lees het hele artikel
Zonnepark Gasselternijveen
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vattenfall krijgt vergunning voor combinatie zonnepark en akkerbouw

Vattenfall heeft een vergunning gekregen voor de bouw van een zonnepark in Almere waar de combinatie van zonnepanelen en strokenteelt kan worden getest. Doel van het zogeheten Symbizon-proje...

Lees het hele artikel
Windpark WIeringermeer
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Windfonds Wieringermeer steunt maatschappelijke projecten met € 75.000

Het Windfonds van Windpark Wieringermeer heeft voor het tweede achtereenvolgende jaar een bedrag van
€ 75.000 beschikbaar gesteld voor projecten en initiatieven die een algemeen m...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']