Vattenfall start werkzaamheden Hollandse Kust Zuid 1&2

De eerste fysieke voorbereidende werkzaamheden rondom het windpark op zee Hollandse Kust Zuid 1&2 zijn begonnen. In het voorjaar van 2019 starten verschillende onderzoeken op de locatie van het windpark in de Noordzee.

In september 2018 was de vergunning voor dit eerste subsidieloze windpark onherroepelijk. Vattenfall is al eerder begonnen met het inrichten van een projectteam en heeft de eerste onderzoeken gedaan die nodig zijn om goed te kunnen inschatten wat er allemaal komt kijken bij het aanleggen van zo’n groot windpark. Vanaf het voorjaar vinden de eerste echte werkzaamheden op zee plaats. Experts kijken dan onder andere naar de bodemsamenstelling en waterdieptes.

Vattenfall heeft verschillende contracten getekend met leveranciers die hier een rol in gaan spelen. Bibby Hydromap en Fugro verrichten, samen met vertegenwoordigers van East Point Geo en Cathie Associates, de komende maanden diverse onderzoeken op zee.

Al eerder is door de overheid een geofysisch onderzoek uitgevoerd in het gebied. Hiermee zijn de ligging van bestaande kabels, pijpleidingen, eventuele scheepswrakken en andere obstakels in kaart gebracht. Deze onderzoeksgegevens zullen nu worden aangevuld met gegevens uit nieuwe onderzoeken om de ontwikkeling van het windpark verder te optimaliseren. Dit gebeurt door de zeebodem en ondergrondse geologie op de locatie te bekijken. Zo krijgt Vattenfall een beeld hoe de funderingen van de windmolens het best geplaatst kunnen worden.

Maar ook de wind- en zeecondities zullen bestudeerd kunnen worden. Bij het aanleggen van een windpark is het van belang dat de windmolens op de juiste plekken komen te staan, op de juiste afstand van elkaar. En net zo belangrijk is het dat de windmolens komen te staan op de plekken waar de beste weersomstandigheden zijn, zodat er optimaal gebruikgemaakt kan worden van de windenergie.

“De komende maanden vertrekken boten naar het gebied van het windpark. De ploegen op de boot verblijven ook enkele dagen op zee en zullen elkaar afwisselen. We gaan nu echt aan de slag op de locatie zelf. Dat betekent een nieuwe fase in het project”, licht Ian Bremner, Project Directeur van Hollandse Kust Zuid toe. “We laten een studie verrichten naar de condities van de bodem zodat we straks exact weten hoe het gesteld is met de bodem en op welke plekken we de funderingen van de windmolens kunnen plaatsen. De bedrijven die we hebben gecontracteerd, hebben veel ervaring hiermee en we zijn dan ook blij om ze aan boord te hebben.”

 

Bekijk ook

Vogels zijn goed in het vermijden van turbinebladen

Een nieuw onderzoek naar vogels bij het Klim-windpark in Noord-Jutland in Denemarken toont aan dat vogels veel beter zijn in het vermijden van turbinebladen dan vooraf gedacht. De positieve ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Natuurfonds investeert in kustnatuur bij windpark Slufterdam

Deze week is het Natuurfonds Voornes Duin en Voordelta Westvoorne gelanceerd. Het Natuurfonds is een initiatief van Vattenfall en Eneco en is voortgekomen uit de opening van het vernieuwde w...

Lees het hele artikel
Prinses Ariane Windpark
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Prinses Ariane Windpark: reactie CEO Martijn Hagens op media-aandacht

Na de opening van het Prinses Ariane Windpark in Wieringermeer op 30 september was er de afgelopen dagen in diverse media (o.a. 8 uurjournaal, Zondag met Lubach) veel aandacht voor de o...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Dutch']