Vattenfall

Vattenfall publiceert Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten

Vattenfall publiceert vandaag de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten. In deze index, die is samengesteld op basis van de meest recente openbare data van Rijkswaterstaat, het Centraal Bureau voor de Statistiek en Cobra Groeninzicht, is inzichtelijk gemaakt hoe Nederlandse huishoudens duurzaamheid in en om het huis toepassen. Op basis van de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten is de Groningse gemeente Loppersum uitgeroepen tot meest duurzame gemeente van Nederland. 

Duurzaamste gemeenten

De meeste duurzame gemeenten in de Duurzaamheidsindex scoren gewogen (relatief) het hoogst met betrekking tot het aantal zonnepanelen, het aantal aanvragen voor Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) en de mate van verstening. De Groningse gemeente Loppersum komt er dan als duurzaamste gemeente van Nederland uit. De negen meest duurzame gemeenten komen allemaal uit het noorden van het land. In enkele van deze gemeenten is waarschijnlijk veel gebruikgemaakt van de ‘Subsidie Waardevermeerdering’, die in de provincie Groningen wordt aangeboden aan woningeigenaren met erkende bevingsschade. Op positie 10 staat het Zeeuwse Veere. 

Drentse huishoudens kiezen vaakst voor zonnepanelen

9 procent van alle Nederlandse huishoudens heeft zonnepanelen op het dak. Op provinciaal niveau lopen Drenthe en Zeeland voorop; hier hebben huishoudens het vaakst zonnepanelen. Randstedelingen zijn aan de andere kant het minst begaan met (zelf) opwekken van energie met zonnepanelen. De provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht ‘scoren’ het laagst. De relatief grote mate van hoogbouw is mogelijk een verklaring voor deze bevinding. Ook per gemeente zijn de verschillen in de zonnepanelen-index fors, zoals te zien is in de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten

ISDE vooral aangevraagd in noordelijke provincies

Nederlanders die energiebesparende maatregelen willen treffen of duurzamer warmte willen opwekken, kunnen onder andere aanspraak maken op de ISDE voor de productie van duurzame energie. Huishoudens in de noordelijke provincies vragen deze subsidie vaker dan in andere provincies aan voor energiebesparende maatregelen. In 2016 en 2017 gezamenlijk werden er per 10.000 huishoudens in Nederland gemiddeld 50,9 aanvragen voor ISDE gedaan.

Het gemiddeld aantal aanvragen blijkt het hoogst te zijn op Ameland. Per 10.000 huishoudens werden hier namelijk 426 aanvragen gedaan, ruim acht keer zoveel als het landelijk gemiddelde. 

Flevoland meest versteende provincie

Verstening van tuinen is, met oog op duurzaamheid en milieu, ongunstig te noemen. In de zomer houdt steen warmte vast, terwijl bomen en planten juist verkoelend werken. Daarnaast is er door de verstening minder ruimte voor bijen en andere insecten. Dit betekent (onder andere) dat er minder voedsel is voor vogels. Hoewel verstening overal in bepaalde mate aanwezig is, spant Flevoland de kroon. Alle zes gemeenten binnen deze provincie zijn minder ‘groen’ dan het Nederlands gemiddelde. De mate van relatieve verstening per gemeente is ook te zien in de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten

Bekijk ook

Vattenfall/Kansfonds

Succesvolle doneeractie voor kwetsbare huishoudens

De energiecompensatie van de overheid van twee keer 190 euro is voor sommige mensen broodnodig, anderen geven (een deel van) deze extra bijdrage graag aan een goed doel. Vattenfall en Vatten...

Lees het hele artikel
Vattenfall

Nationaliseren helpt de energiesector juist niet

De roep om het nationaliseren van de energiemarkt klinkt steeds luider, maar zou niets veranderen aan de hoge prijzen. En de energietransitie zou er ook niet mee geholpen zijn, stelt Al...

Lees het hele artikel

Vattenfall biedt klanten duidelijkheid – tariefverhoging per 1 oktober gaat in 30 dagen na persoonlijk bericht

Vattenfall zal de eerder aangekondigde tariefverhoging per 1 oktober doorvoeren, 30 dagen nadat de klant van ons het persoonlijk bericht hierover heeft ontvangen. Daarnaast krijgen al onze k...

Lees het hele artikel