Vattenfall

Vattenfall start met bouw Windpark Klaverspoor

Dit najaar start Vattenfall al met de bouw van Windpark Klaverspoor. De zes windmolens komen te staan in de polder van de Binnen-Moerdijk in de buurt van het dorp Lage Zwaluwe (West-Brabant). Met het project is een investering gemoeid van 45 miljoen euro. 25 procent van dat bedrag komt voor rekening van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).

“Vattenfall wil fossielvrij leven binnen een generatie mogelijk maken, maar dat doen we natuurlijk niet alleen. Het Energie A16-project is qua omgang en relatie met zowel de grondeigenaren, de omwonenden en het bevoegde gezag echt uniek in de positieve zin van het woord”, zegt projectmanager Luc Dekkers. “De afgelopen vier jaar hebben we nauw samengewerkt met de bewoners van Binnen-Moerdijk, de gemeenten Drimmelen en Moerdijk, de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij om het windpark te ontwikkelen. Dankzij deze samenwerking heeft de omgeving mee kunnen praten over het project en zullen ze er in de toekomst van kunnen meeprofiteren. Het plaatsen van door het windpark mogelijk gemaakte zonnepanelen op huizen van omwonenden afgelopen voorjaar is daar een mooi voorbeeld van. Alleen samen maken we van dit project een succes en daar blijven wij ons tijdens de bouw én exploitatie voor inzetten.”

Raad van State

Windpark Klaverspoor is één van de vijf windparken die gebouwd worden langs de A16. Tegen de bouw van de windmolens langs de A16 was beroep ingesteld bij de Raad van State. In juli 2020 zijn de voor Windpark Klaverspoor relevante beroepen door de Raad van State ongegrond verklaard. Wel oordeelde de Raad van State dat de provincie Noord-Brabant nog enkele punten in het aanpassingsplan Windenergie A16 moet herzien. Hierbij gaat het om aanpassingen voor andere windparken langs de A16. De uitspraak van de Raad van State heeft geen gevolgen voor de bouw van Windpark Klaverspoor. Vandaar dat Vattenfall heeft besloten niet te wachten op de definitieve uitspraak met het nemen van een investeringsbesluit.

Start bouw Windpark Klaverspoor

De zes windmolens van Windpark Klaverspoor komen te staan in de polder van Binnen-Moerdijk bij knooppunt Klaverpolder, langs de A16. In november 2020 start Vattenfall met de eerste werkzaamheden op locatie: voorbereidingen voor de aanleg van een weg richting de nieuwe spoorwegovergang. Heijmans voert alle civiele werkzaamheden uit, zoals het aanleggen van wegen, kraanopstelplaatsen, kabels en funderingen van het windpark. Windmolenfabrikant Nordex Group levert en installeert de zes turbines van het type N149/5X met een ashoogte van 135 meter.

Windpark Klaverspoor levert in de tweede helft van 2022 de eerste groene elektriciteit. Het verwachte opgestelde vermogen van het windpark is 34,2 MW; de hoeveelheid stroom die deze zes windmolens jaarlijks produceren en die zal worden geleverd aan bedrijven en consumenten, zou kunnen worden vergeleken met het gemiddeld jaarverbruik van circa 30.000 Nederlandse huishoudens.

Foto: Impressie Windpark Klaverspoor, Vattenfall

Bekijk ook

Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vattenfall neemt aanlegsteiger IJmuiden in gebruik voor bouw en onderhoud van offshore windpark Hollandse Kust Zuid

Op donderdag 10 juni 2021 vond de officiële oplevering plaats van de steiger die Vattenfall zal gebruiken voor het vervoer van personen en klein materieel tijdens de bouw, operatie en h...

Lees het hele artikel
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vattenfall verkoopt windpark Jaap Rodenburg aan verzekeraar a.s.r.

Verzekeringsbedrijf a.s.r. wordt eigenaar van windpark Jaap Rodenburg. De tien bestaande windmolens in Almere Pampus worden op dit moment vervangen door tien nieuwe, krachtiger, exemplaren.

Lees het hele artikel
Noordzeewind, Egmond aan Zee
Vattenfall/Martijn Ooms

Vattenfall verkoopt aandeel NoordzeeWind, het eerste Nederlandse windpark op zee

Na een succesvolle samenwerking van ruim twintig jaar om het eerste windpark op zee te bouwen en exploiteren, neemt Shell het aandeel over van Vattenfall in het offshore windpark Egmond aan ...

Lees het hele artikel