Vattenfall

HYBRIT: bouw waterstofopslag start in Zweden

SSAB, LKAB en Vattenfall zijn gestart met de bouw van een opslagfaciliteit in gesteente voor fossielvrij waterstofgas voor de HYBRIT-pilotfaciliteit in Luleå, in het noorden van Zweden. De investeringskosten van circa 25 miljoen euro worden gelijkelijk verdeeld over de holdings en het Zweedse Energieagentschap.

Binnen het gezamenlijke HYBRIT-initiatief van SSAB, LKAB en Vattenfall start Hybrit Development AB de bouw van een waterstofopslagfaciliteit in Svartöberget om de technologie voor opslag te ontwikkelen. Fossielvrije waterstof, die steenkool en cokes gaat vervangen, is een cruciaal onderdeel van de productietechniek voor fossielvrij ijzer en staal, waarbij er zo goed als geen uitstoot van kooldioxide is.

Efficiënte productie fossielvrij staal

Verwacht wordt dat waterstofopslag een zeer belangrijke rol zal spelen bij het in balans brengen van de energievraag van de toekomst en bij grootschalige waterstofproductie. De opslagfaciliteit zal naar verwachting tussen 2022 en 2024 operationeel zijn.

“Met de bouw van een proefopslagfaciliteit voor grootschalige productie van fossielvrije waterstof blijft HYBRIT vooroplopen in de ontwikkeling van efficiënte productie van fossielvrij staal. Opslag biedt de mogelijkheid om binnen de vraag naar elektriciteit te variëren en het energiesysteem te stabiliseren. Dit kan door waterstof te produceren als er veel elektriciteit beschikbaar komt, bijvoorbeeld in omstandigheden met veel wind, en om opgeslagen waterstof in te zetten als het elektriciteitssysteem onder druk staat", zegt Andreas Regnell, voorzitter van de raad van bestuur bij HYBRIT.

"Door een methode voor het opslaan van waterstof te ontwikkelen en door de toegang tot fossielvrije elektriciteit te waarborgen, creëren we een waardeketen helemaal tot aan de klant, waarin alles fossielvrij is: van de mijn tot de elektriciteit en tot het afgewerkte staal. Dit is uniek", aldus Martin Pei, technisch directeur van SSAB en bestuurslid van HYBRIT.

Grootste producent fossielvrije waterstof in Europa

"Dit is weer een belangrijke stap vooruit, niet alleen voor ons, maar ook in de omschakeling van de hele sector. Via HYBRIT werken we ook samen om de technologie te ontwikkelen om waterstof op een efficiënte manier op te slaan, wat de sleutel is om fossielvrij sponsijzer − de grondstof voor het fossielvrije staal van de toekomst − te kunnen produceren. LKAB zal in de toekomst de grootste waterstofproducent van Zweden en wellicht van Europa moeten worden. Dit pilotproject levert extra waardevolle kennis op voor de continue inspanning om de eerste fossielvrije waardeketen voor de ijzer- en staalindustrie ter wereld te realiseren", zegt Lars Ydreskog, directeur Strategische Projecten bij LKAB en lid van de raad van bestuur van HYBRIT.

De waterstofopslag van 100 kubieke meter wordt gebouwd in een afgesloten rotsgrot op zo’n 30 meter onder de grond. Het ondergronds bouwen van de opslagfaciliteit biedt mogelijkheden om de druk te waarborgen die nodig is om grote hoeveelheden energie in de vorm van waterstof op een kosteneffectieve manier op te slaan. De technologie die wordt toegepast, is aangepast aan Scandinavische bodemomstandigheden. De opslagfaciliteit wordt gebouwd in overeenstemming met de hoge veiligheidseisen die van toepassing zijn en wordt gecontroleerd door de verantwoordelijke autoriteiten.

Fossielvrije waterstof staat centraal in het HYBRIT-proces. Waterstof kan kosteneffectief worden geproduceerd door elektrolyse van water met behulp van fossielvrije elektriciteit. De waterstof die door de elektrolysers wordt geproduceerd, kan direct worden gebruikt of worden opgeslagen voor later gebruik. De opslagfaciliteit is gebaseerd op bewezen technologie en de waterstof wordt gebruikt in de directe reductie-reactor van de fabriek om zuurstof uit ijzerertskorrels te verwijderen. Het fossielvrije sponsijzer dat uit het proces voortkomt, wordt vervolgens gebruikt als grondstof bij de vervaardiging van fossielvrij staal.

Bekijk ook

Belangrijke stap in realisatie waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied

Vier bedrijven in het Noordzeekanaalgebied zetten een concrete vervolgstap voor een aansluiting op het toekomstige waterstofnetwerk van Gasunie, omdat zij waterstof willen gaan produceren of...

Lees het hele artikel

Vattenfall en Kia Nederland starten partnership

Vattenfall en Kia Nederland sluiten een partnership waarbij duurzame energie-oplossingen centraal staan. Zo kunnen Kia-klanten eenvoudig een energiecontract afsluiten en producten op het geb...

Lees het hele artikel

Vattenfall en BASF gaan samenwerken in Duitse offshore windparken Nordlicht 1 en 2

Vattenfall en BASF voeren vergevorderde en exclusieve besprekingen om samen te werken aan de projecten Nordlicht 1 en 2 door de verkoop van 49 procent van de projectaandelen aan BASF.

Lees het hele artikel