Vattenfall/SSAB

HYBRIT: eerste fossielvrije staal ter wereld klaar voor levering

SSAB in Zweden heeft voor het eerst fossielvrij staal geproduceerd en dit aan een klant geleverd. Een primeur in de wereld. De testlevering is een belangrijke stap naar een fossielvrije waardeketen voor de productie van ijzer en staal, en is een mijlpaal voor de HYBRIT-samenwerking tussen SSAB, LKAB en Vattenfall.

In juli rolde bij SSAB Oxelösund het eerste staal dat werd geproduceerd middels HYBRIT-technologie met succes van de band, wat betekent dat het werd geproduceerd met 100% waterstof, in plaats van met kolen en cokes. Het staal wordt nu geleverd aan de eerste klant, Volvo Group.

"Het doet ons zeer goed dat de HYBRIT-samenwerking weer een essentiële stap zet richting de productie van het allereerste fossielvrije staal door SSAB en de levering ervan aan hun klant. Dit laat nogmaals zien dat het aangaan van partnerships en samenwerken onze uitstoot kan helpen verminderen en het concurrentievermogen van sectoren kan verhogen. Elektrificatie kan een fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk maken", zegt Anna Borg, President en CEO van Vattenfall.

"De industrie en dan vooral de staalindustrie zijn grote uitstoters, maar vormen ook een belangrijk onderdeel van de oplossing. Om de transitie te stimuleren en 's werelds eerste fossielvrije welvaartsstaat te worden, is samenwerking tussen bedrijven, universiteiten en de publieke sector cruciaal. Het werk dat SSAB, LKAB en Vattenfall in het kader van HYBRIT verrichten, stimuleert de ontwikkeling van de hele industrie en geeft internationaal het voorbeeld", zegt Ibrahim Baylan, minister van Handel en Industrie van Zweden.

"Het eerste fossielvrije staal ter wereld is niet alleen een enorme doorbraak voor SSAB, het betekent ook dat de transitie mogelijk is en dat de klimaatimpact van de wereldwijde staalindustrie aanzienlijk kan worden teruggedrongen. Wij hopen dat dit anderen zal inspireren om de groene transitie in een hogere versnelling te plaatsen", zegt Martin Lindqvist, President en CEO SSAB.

"Dit is een cruciale mijlpaal en een belangrijke stap in het creëren van een volledig fossielvrije waardenketen, van de mijn tot het afgewerkte staal. Samen hebben wij aangetoond dat het mogelijk is, en onze reis zit er nog niet op. Door de HYBRIT-technologie te industrialiseren en over te gaan op de productie van sponsijzer op industriële schaal, maken we het voor de staalindustrie mogelijk om de transitie te maken. Dit is het mooiste wat we samen kunnen doen voor het milieu", zegt Jan Moström, President en CEO van LKAB.

SSAB, LKAB en Vattenfall ontwikkelden in 2016 de baanbrekende technologie om ijzer te maken met waterstof, genaamd HYBRIT, om een fossielvrije ijzer- en staalproductie mogelijk te maken. In juni 2021 konden de drie bedrijven eindelijk het eerste waterstofgereduceerde sponsijzer presenteren uit de HYBRIT-testabriek in Luleå. Dit nieuwe sponsijzer is gebruikt om het eerste staal te produceren dat met deze baanbrekende technologie is gemaakt.

Het doel is om in 2026 fossielvrij staal te leveren aan de markt en de technologie op industriële schaal toe te passen. Dankzij de HYBRIT-technologie kan SSAB nu de totale CO2-uitstoot van Zweden met ten minste tien procent verminderen, en die van Finland met zeven procent.

HYBRIT-project
  • Het HYBRIT-initiatief is in 2016 gelanceerd door de drie eigenaren: SSAB, LKAB en Vattenfall.
  • Met het HYBRIT-initiatief willen SSAB, LKAB en Vattenfall een volledig fossielvrije waardeketen creëren van mijn tot afgewerkt staal, met fossielvrije pellets, fossielvrije elektriciteit en waterstof.
  • De pilotfaciliteit voor de productie van fossielvrij sponsijzer in Luleå is op 31 augustus 2020 in gebruik genomen.
  • Op 24 maart 2021 is vervolgens Gällivare gekozen als locatie voor de geplande demonstratiefaciliteit voor productie op industriële schaal. Sponsijzer wordt gebruikt om staal te maken.
  • In mei 2021 is gestart met de bouw van een opslagfaciliteit voor fossielvrij waterstofgas op proefschaal, naast de HYBRIT-testfaciliteit voor directe reductie in Luleå.
  • Hybrit Development AB is een bedrijf gericht op onderzoek en technologieontwikkeling dat de faciliteiten oplossingen levert. De technologische ontwikkeling vindt plaats in nauwe samenwerking met de holdings.
  • Momenteel is de staalindustrie verantwoordelijk voor 7 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot.
  • Voor de productie van fossielvrij ijzer en staal met behulp van de HYBRIT-technologie, die overeenkomt met het huidige productieniveau van SSAB, is ongeveer 15 TWh per jaar nodig. Dit vereist dat vergunningsverleningsprocessen voor uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk en de energieopwekking in Zweden sneller en gemakkelijker te verkrijgen zijn.


 

Bekijk ook

Vattenfall en Kia Nederland starten partnership

Vattenfall en Kia Nederland sluiten een partnership waarbij duurzame energie-oplossingen centraal staan. Zo kunnen Kia-klanten eenvoudig een energiecontract afsluiten en producten op het geb...

Lees het hele artikel

Vattenfall en BASF gaan samenwerken in Duitse offshore windparken Nordlicht 1 en 2

Vattenfall en BASF voeren vergevorderde en exclusieve besprekingen om samen te werken aan de projecten Nordlicht 1 en 2 door de verkoop van 49 procent van de projectaandelen aan BASF.

Lees het hele artikel
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vattenfall gaat fossielvrij staal van SSAB voor eigen activiteiten gebruiken

Vattenfall en SSAB hebben een intentieverklaring ondertekend over de levering van fossielvrij staal geproduceerd met de HYBRIT-technologie. SSAB zal, met materiaal van de HYBRIT-proeffabriek...

Lees het hele artikel