Vattenfall

Shell, Mitsubishi Heavy Industries, Vattenfall en Wärme Hamburg ondertekenen intentieverklaring voor 100 MW waterstofproject

Shell, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Vattenfall en het gemeentelijke bedrijf Wärme Hamburg plannen hoe ze samen waterstof uit wind- en zonne-energie kunnen produceren op de locatie van de elektriciteitscentrale Moorburg, om in die regio te kunnen gebruiken. De vier bedrijven hebben een intentieverklaring ondertekend om van het terrein van Vattenfalls kolencentrale Moorburg een hub te maken voor de productie van fossielvrije waterstof.

Naast de bouw van een schaalbare 100 megawatt electrolyser is de verdere ontwikkeling van het terrein tot een zogenoemde ‘Green Energy Hub’ gepland. Hiervoor wordt onderzoek gedaan naar inzet van de bestaande infrastructuur van de Moorburg-locatie, de noodzakelijke logistieke ketens en de opslagmogelijkheden voor waterstof. Onder voorbehoud van toekomstige investeringsbeslissingen wordt de productie van fossielvrije waterstof, nadat de locatie is ontruimd, in de loop van 2025 verwacht. Hierdoor zou de elektrolyser een van de grootste centrales in Europa worden.

Belangrijk partnerschap

Andreas Regnell, Head of Strategic Development bij Vattenfall: "Vattenfall wil het mogelijk maken fossielvrij te leven binnen één generatie en we hebben grote ambities om de productie van hernieuwbare energie uit te breiden. In dit project kunnen we een bijdrage leveren met onze expertise, ervaring en het unieke Moorburg-terrein, dat de infrastructuur heeft die nodig is voor grootschalige productie van waterstof. We zijn dan ook blij dat we de stad en de industriële locatie Hamburg kunnen ondersteunen bij het realiseren van hun ambitieuze klimaatdoelstellingen."

De partners willen financiering aanvragen in het kader van het EU-programma ‘Important Projects of Common European Interest’ (IPCEI). Dit zou in het eerste kwartaal van 2021 plaatsvinden met het indienen van een eerste schets van het project.

Grafik_HamburgGreenHydrogenHub_210121_EN-highres.jpg

Moorburg ideaal voor waterstofproductie

De locatie is aangesloten op het nationale 380kV-net en op het 110kV-net van de stad Hamburg. Bovendien kunnen overzeese schepen direct op de locatie aanmeren en de kade- en havenfaciliteiten als importterminal gebruiken. Het gemeentelijke gasnetwerkbedrijf wil ook binnen tien jaar een waterstofnetwerk in de haven uitbreiden en werkt al aan de benodigde distributie-infrastructuur. In de buurt van de locatie zijn meerdere potentiële klanten voor fossielvrije waterstof gevestigd, waardoor het project de gehele waterstofwaardeketen kan bestrijken – van opwekking tot opslag, transport en gebruik in verschillende sectoren. Ook het bestuur van de stad Hamburg steunt deze stap; in hun regeerakkoord kwamen de regeringspartijen overeen de haalbaarheid van sectorkoppeling en de vestiging van waterstofproductie in de stad/deelstaat te onderzoeken en te ondersteunen.

Besluit om gebruik van steenkool te beëindigen

Vattenfalls steenkoolgestookte elektriciteitscentrale Moorburg is in 2015 geopend. In december 2020 is de commerciële exploitatie beëindigd nadat de energiecentrale een winnende bieding had uitgebracht op de veiling voor de Duitse uitfasering van kolen in december 2020.

Fossielvrije hub Hemweg

Ruim een jaar na de sluiting van de Hemwegcentrale in Amsterdam zijn de voorbereidingen voor de ontmanteling in volle gang. Naar verwachting starten de sloopwerkzaamheden de tweede helft van dit jaar. Het Hemweg-terrein krijgt een nieuwe energiebestemming als fossielvrije hub. Op de locatie wil Vattenfall onder andere waterstof produceren met een electrolyser die, afhankelijk van regelgeving en subsidiëring, vanaf 2024 operationeel kan zijn. Deze waterstof kan, na opschaling, in de toekomst gebruikt worden om synthetische brandstoffen te maken om de luchtvaart en transportsector te helpen CO2-vrij te worden.

Bekijk ook

Chloorfabriek Nobia in Rotterdam
Vattenfall

Vattenfall en Nobian dragen met flexibele chloorproductie bij aan stabiliteit van het stroomnet

Als eerste grootschalige industriële afnemer wordt de chloorfabriek van Nobian in Rotterdam toegevoegd aan Vattenfalls flexibele capaciteit om het stroomnet beter in balans te houden.

Lees het hele artikel
Vattenfall/SSAB

HYBRIT: eerste fossielvrije staal ter wereld klaar voor levering

SSAB in Zweden heeft voor het eerst fossielvrij staal geproduceerd en dit aan een klant geleverd. Een primeur in de wereld. De testlevering is een belangrijke stap naar een fossielvrije waar...

Lees het hele artikel
Vattenfall/Åsa Bäcklin

HYBRIT: SSAB, LKAB en Vattenfall produceren ’s werelds eerste met waterstof gereduceerd sponsijzer

SSAB, LKAB en Vattenfall hebben als pilot ’s werelds eerste sponsijzer geproduceerd met gebruik van fossielvrij geproduceerde waterstof. Deze technologische doorbraak binnen het HYBRIT...

Lees het hele artikel