Chloorfabriek Nobia in Rotterdam
Vattenfall

Vattenfall en Nobian dragen met flexibele chloorproductie bij aan stabiliteit van het stroomnet

Als eerste grootschalige industriële afnemer wordt de chloorfabriek van Nobian in Rotterdam toegevoegd aan Vattenfalls flexibele capaciteit om het stroomnet beter in balans te houden.

Door de samenwerking met Vattenfall kan de Rotterdamse chloorfabriek Nobian inspelen op de toenemende fluctuaties in het stroomaanbod, veroorzaakt door het stijgende aandeel van zon- en windenergie. Nobian past de chloorproductie aan als er plotseling meer of minder stroom beschikbaar is. Als er minder stroom beschikbaar is, schalen ze de chloorproductie automatisch af. Het tempo voeren ze weer op als het aanbod dat toelaat. Deze aanpassing gebeurt volautomatisch door realtime ondersteuning van Vattenfall. Nobian voegt zo 40 MW aan flexibele capaciteit aan het net toe en dat staat gelijk aan een vijfde van hun chloorproductie.

Erik Suichies, Directeur Wholesale bij Vattenfall: “Stuurbare productie, zoals in gascentrales, gaat haar basisrol steeds verder verliezen. De huidige energiecentrales zijn straks niet altijd meer nodig en zullen niet altijd meer draaien. Tegelijkertijd moet het elektriciteitsnet wel 24 uur per dag in balans blijven. We hebben nieuwe flexibiliteit nodig die daarop kan inspringen. Door een grote afnameklant toe te voegen aan onze flexibele assetpool maken we een transitie: we sturen niet langer alleen op productie, maar kunnen vanaf nu ook de vraag nauwkeurig aanpassen.”

Energieaanbod beter benutten

Door het groeiende aandeel zonne- en windenergie kent het stroomaanbod steeds meer en grotere pieken en dalen. Om dit te balanceren gebruikt TenneT regelvermogen. Dit regelvermogen kopen ze in bij verschillende leveranciers, waaronder Vattenfall. Het regelvermogen bestaat uit een verzameling van productielocaties, met name gascentrales, die snel meer of juist minder stroom kunnen leveren. De chloorproductie van Nobian wordt hier nu aan toegevoegd.

Nobian_VF infographic systeembalans 070921_3.jpg

Het huidige aanbod van regelvermogen komt tot nu toe vooral vanuit fossiele elektriciteitscentrales. Door de inzet van de flexibiliteit uit de chloorfabriek is minder fossiele energie nodig om het net te stabiliseren. "Zeker als door elektrificatie het elektriciteitsverbruik voor industriële processen verder toeneemt, kan de fluctuatie in de elektriciteitsproductie worden opgevangen met flexibele afname door industriële grootverbruikers. Met voldoende flexibiliteit kunnen kostbare maatregelen als import of regelbare centrales worden beperkt. In Nederland is het potentieel van industriële vraagsturing rond de 3,4 GW. De huidige inzet ligt tussen de 700 en 1900 MW. De mogelijke capaciteit van flexibel elektriciteitsgebruik door de industrie is veelbelovend”, aldus Maarten Abbenhuis, COO bij TenneT.

Met deze overeenkomst leveren alle partijen zo een gezamenlijke bijdrage aan de energietransitie en het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Vattenfall streeft naar een fossielvrij leven binnen één generatie. Nobian streeft ernaar om in 2025 50% hernieuwbare energie te gebruiken.

Foto: Choorfabriek van Nobian in Rotterdam. © Vattenfall

Bekijk ook

Vattenfall en Kia Nederland starten partnership

Vattenfall en Kia Nederland sluiten een partnership waarbij duurzame energie-oplossingen centraal staan. Zo kunnen Kia-klanten eenvoudig een energiecontract afsluiten en producten op het geb...

Lees het hele artikel

Vattenfall en BASF gaan samenwerken in Duitse offshore windparken Nordlicht 1 en 2

Vattenfall en BASF voeren vergevorderde en exclusieve besprekingen om samen te werken aan de projecten Nordlicht 1 en 2 door de verkoop van 49 procent van de projectaandelen aan BASF.

Lees het hele artikel
Vattenfall/Jorrit Lousberg

Vattenfall gaat fossielvrij staal van SSAB voor eigen activiteiten gebruiken

Vattenfall en SSAB hebben een intentieverklaring ondertekend over de levering van fossielvrij staal geproduceerd met de HYBRIT-technologie. SSAB zal, met materiaal van de HYBRIT-proeffabriek...

Lees het hele artikel