Windpark Irene Vorrink
Vattenfall/Martine Goulmy

Tweede leven voor bladen van windmolens Irene Vorrink

Bladen van de windmolens van windpark Irene Vorrink worden hergebruikt als sportartikelen, bouwmaterialen en onderdelen voor zonneparken. Hoewel turbinebladen moeilijk te recyclen zijn, heeft Vattenfall zich ten doel gesteld om in 2030 de bladen volledig te kunnen hergebruiken. Irene Vorrink is het eerste windpark dat wordt ontmanteld sinds Vattenfall  de doelen heeft aangescherpt en Vattenfall is verschillende samenwerkingen aangegaan om circulaire oplossingen te vinden voor de bladen.

Eva Philipp, hoofd Milieu en Duurzaamheid Wind: “Wereldwijd blijft de vraag naar duurzame energie uit wind voortdurend toenemen. Vattenfall is vastbesloten om de gevolgen voor het milieu gedurende de gehele levenscyclus van een windpark zo beperkt mogelijk te houden en op die manier haar bijdrage te leveren aan de circulaire economie.” 

Meer dan 90% van een windmolen kan al worden gerecycled. De meeste onderdelen van de turbine, zoals de fundering, de toren, onderdelen van de tandwielkast en de generator, kunnen worden hergebruikt. Alleen de bladen blijven lastig, omdat de composieten (kunststoffen versterkt met vezels) waar de bladen van zijn gemaakt te veel met elkaar zijn versmolten.  

Er bestaan op dit moment geen grootschalige oplossingen om deze uitdagingen aan te gaan. Daarom gaat Vattenfall zich bezighouden met onderzoek en met initiatieven die verdere technologische innovatie en het testen van geavanceerde recyclingtechnologieën stimuleren. 

Voor de bladen van het windpark Irene Vorrink heeft Vattenfall afspraken gemaakt met twee bedrijven, Gjenkraft uit Noorwegen en LIFE CarbonGreen uit Nederland, om de bladen te verwerken en mogelijkheden te onderzoeken voor hergebruik. Twee bladen worden gereserveerd voor het ROC van Amsterdam - Flevoland, dat ze zal gebruiken om monteurs op te leiden. 

De komende weken zullen de bladen van het windpark Irene Vorrink van de turbines worden gehaald en worden afgevoerd naar de haven van Kampen. Daar worden ze in kleinere stukken gezaagd en gereedgemaakt voor transport. Het Noorse Gjenkraft AS zal de bladen hergebruiken voor isolatiematerialen, productie van synthetische olie en gas en voor sportproducten. LIFE CarbonGreen is een project dat de mogelijkheden van verdere verwerking onderzoekt.  

De plannen maken deel uit van het voornemen van Vattenfall om blade waste in stappen uit te bannen. In 2025 moet 50% van de bladen hergebruikt kunnen worden, in 2030 wil Vattenfall dat de bladen volledig worden gerecycled. Ook worden oude bladen niet door Vattenfall begraven.

Over Gjenkraft AS  

De recyclingtechnologie van Gjenkraft is gebaseerd op een variatie van het pyrolyseproces waarmee glas- en koolstofvezels, synthetische brandstoffen en koolstof uit het afval teruggewonnen worden. De doelmarkt is de windindustrie, voornamelijk windturbinebladen, en andere industrieën, dat wil zeggen boten, auto-industrie, luchtvaart en de bouw. Het innovatieve proces van thermische behandeling van composietafval is het antwoord op de marktvraag naar duurzame afvalverwerkingsdiensten. De doelklanten van Gjenkraft zijn bedrijven die hun afvalbeheerbeleid aanpassen aan de EU- en EER-regelgeving en het beleid inzake circulaire economie.   

www.gjenkraft.com 

Over LIFE CarbonGreen  

Het CarbonGreen-project, medegefinancierd in het kader van LIFE20 ENV/NL/000200, brengt een nieuwe oplossing die in staat is secundaire grondstoffen, zoals de bladen van windturbines, om te zetten in producten of tussenproducten. De technologie kan allerlei soorten materiaalstromen verwerken. In tegenstelling tot de huidige methoden gebruikt het proces alleen elektriciteit en verbruikt het geen chemicaliën, afgezien van enkele additieven, waarbij uiteindelijk waardevolle basisverbindingen worden geproduceerd. Het proces kan nieuwe hoogwaardige producten creëren, zoals onderdelen voor zonneparken of actieve kool die kan worden gebruikt om onze rivieren en wateren, lucht en bodem te zuiveren. Ten slotte kunnen deze CarbonGreen-producten opnieuw worden gerecycled, waardoor circulariteit en nulafval worden gegarandeerd.   

"Dankzij onze innovaties kunnen we de windindustrie ondersteunen in haar ambitieuze doelstellingen naar een circulaire waardeketen", zegt Ludwin Daal van Blue-Expert, de start-up die het CarbonGreen Consortium coördineert. De huidige projectresultaten hebben geleid tot de oprichting van een nieuw bedrijf, "BillionPeople", om deze doelen te realiseren. 

www.carbongreen.eu 

Foto: Martine Goulmy

Bekijk ook

Eerste zeewier van windpark Kriegers Flak komend voorjaar geoogst

2024 wordt een jaar vol mijlpalen in het WIN@sea-project. In dit project produceren Deense onderzoekers voedsel onder het zeeoppervlak in het grootste offshore windpark van Scandinavië,...

Lees het hele artikel
Vattenfall/Charles Walker

Hoe windparken op zee een succes werden

We streven als samenleving naar een houdbaar energiesysteem dat uiterlijk in 2050 klimaatneutraal is. Dat betekent dat alle activiteiten van mensen en bedrijven bij elkaar opgeteld geen nega...

Lees het hele artikel

Vattenfall en BASF gaan samenwerken in Duitse offshore windparken Nordlicht 1 en 2

Vattenfall en BASF voeren vergevorderde en exclusieve besprekingen om samen te werken aan de projecten Nordlicht 1 en 2 door de verkoop van 49 procent van de projectaandelen aan BASF.

Lees het hele artikel