Vattenfall en BASF doen mee aan aanbesteding offshorewindpark Hollandse Kust West

Vattenfall neemt deel aan de tender voor Hollandse Kust West en tekent in voor beide kavels, kavel VI en VII, met BASF als partner voor kavel VI. De offshorewindparken zijn voor beide bedrijven uiterst belangrijk voor het bereiken van hun duurzaamheidsdoelstellingen. De duurzame elektriciteit van Hollandse Kust West zou een volgende belangrijke stap zijn op weg naar Vattenfalls ambitie om binnen één generatie fossielvrij leven mogelijk te maken en zou BASF's ambitieuze doel steunen om tegen 2050 een netto nul CO2-uitstoot bereikt te hebben.

Het gebied van windpark Hollandse Kust West ligt zo'n 53 kilometer voor de kust van Nederland. Het totale gebied wordt aangeboden in twee afzonderlijke aanbestedingen (kavel VI en VII). De kavels zullen elk 700 MW aan offshore windenergiecapaciteit gaan opleveren. In de aanbesteding voor kavel VI wordt een winnaar geselecteerd die het best de ecologische impact van het windpark weet te mitigeren, terwijl voor kavel VII investeringen en vernieuwingen die het Nederlandse energiesysteem ten goede komen de maatstaf voor selectie zijn. De aanbestedingen voor beide locaties sluiten op 12 mei 2022. Na de zomer wordt het besluit verwacht van de Nederlandse overheid over wie de aanbesteding toegewezen krijgt.  

Vattenfall heeft een gedegen staat van dienst als aanjager van de groene transitie in Europa. Vattenfall is een van Europa's toonaangevende offshoreontwikkelaars, die vijftien offshorewindparken bouwt en exploiteert. Als geïntegreerd energiebedrijf heeft Vattenfall ruime ervaring in de hele waardeketen: van ontwikkeling en realisatie van offshoreprojecten tot levering van duurzame elektriciteit aan huishoudens en industrie. Vattenfall streeft naar netto nul CO2-uitstoot in 2040 en gebruikt Scienced Based Targets om de opwarming van de aarde op maximaal 1,5 graden Celsius te helpen houden. Vattenfall streeft naar een netto positief effect op de biodiversiteit in 2030. BASF wil haar broeikasgasuitstoot tegen 2030 met 25% verminderd hebben en streeft naar netto nul CO2-uitstoot vanaf 2050. BASF investeert, als onderdeel van haar transformatie naar klimaatneutraliteit, in installaties voor duurzame energieopwekking. Offshorewindparken kunnen BASF op termijn duurzame energie leveren met de capaciteiten die voor deze transformatie nodig zijn. De onderneming verwacht dat in 2030 100 procent van haar wereldwijde 2021-vraag naar elektriciteit uit duurzame bronnen komt. Momenteel bouwt Vattenfall aan het ’s werelds eerste subsidievrije windpark in de Nederlandse Noordzee, Hollandse Kust Zuid, waarin BASF een minderheidsaandeel heeft genomen.

“Wij zijn blij met het besluit van de Nederlandse overheid om haar succesvolle aanpak van de uitrol van offshorewind voort te zetten en locaties toe te wijzen in een aanbesteding op basis van kwalitatieve criteria, ditmaal toegespitst op ecologie en systeemintegratie. Deze aanpak spoort ontwikkelaars aan om hun beste plannen in te dienen, stimuleert innovatie en maakt dat Nederland het voortouw neemt bij de ontwikkeling van offshorewindenergie. De transitie naar duurzame energievoorziening en de samenleving als geheel varen daar wel bij. Vattenfall is nadrukkelijk aanwezig op de Nederlandse markt en is vastbesloten een leidende rol te spelen bij de groene transformatie van de Nederlandse economie. Hollandse Kust West is een belangrijke nieuwe stap op weg naar onze ambitie om binnen één generatie een fossielvrij leven tot stand te brengen”, zegt Helene Biström, hoofd BA Wind bij Vattenfall.    

“Offshorewindparken spelen een doorslaggevende rol bij het gebruik van innovatieve, emissiearme technologieën in onze chemische productie in Europa”, zegt dr. Lars Kissau, President BASF SE, Net Zero Accelerator en verantwoordelijk voor duurzame energie, alternatieve grondstoffen en CO2-reductietechnologieën. “Daarom namen we al een belang in Vattenfalls windpark Hollandse Kust Zuid. Met een gezamenlijke aanbesteding voor Hollandse Kust West kavel VI brengen we dit partnerschap nu een stap verder en neemt BASF zo vroeg mogelijk deel aan een project dat onze behoefte aan extra hoeveelheden duurzame energie combineert met ecologische aspecten in het mariene gebied.”   

Op de Noordzee zijn de windomstandigheden goed. Ook zijn er belangrijke synergie-effecten met het nabijgelegen offshorewindpark Hollandse Kust Zuid. Bovendien past windpark Hollandse Kust West, waarvan de eerste energieopwekking in 2026 wordt verwacht, naadloos in Vattenfalls pijplijn van windparken in de Noordzee. Het kan daarom soepel worden ingepast in de huidige aankoop- en uitvoeringsstrategie.    

Positief effect op biodiversiteit    

Nu de windindustrie blijft groeien en wereldwijd steeds meer fossielvrije energie levert, zetten Vattenfall en BASF zich in om de impact van projecten op het ecosysteem tot een minimum te beperken en streven ze naar een netto positief effect op de biodiversiteit in 2030. Daartoe stelde Vattenfall een eigen team van specialisten en deskundigen samen, de Environment & Sustainability Unit, met onder meer een interne biowetenschappelijke afdeling met uitgebreide onderzoek- en ontwikkelingservaring en verder met duurzaamheidsexperts die actief met de Vattenfall-teams samenwerken om koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid. Het team is bijzonder actief op het gebied van biodiversiteit en ecologie en neemt deel aan internationale onderzoeken op milieugebied om inzicht te krijgen in de gevolgen van offshore- en onshorewindenergie en hoe die gevolgen te beperken. Bij Hollandse Kust Zuid startte de unit een gezamenlijke studie met de natuurbeschermingsorganisatie De Rijke Noordzee om uit te zoeken of en hoe natuurinclusieve turbinefunderingsontwerpen het lokale ecosysteem ten goede kunnen komen.   

“Wij zetten onze kracht in als toonaangevende offshorewindontwikkelaar en industriële marktspeler die bijzonder is begaan met duurzaamheid en behoud van biodiversiteit, om een ecologisch waardevol project tot stand te brengen. Wij zijn ervan overtuigd dat de groei van offshorewindenergie in harmonie met natuur en samenleving moet worden ontwikkeld om een duurzame toekomst mogelijk te maken. Onze aanbesteding voor HKW gaat gepaard met aanzienlijke investeringen en met baanbrekende innovaties die de natuurlijke biodiversiteit in de Nederlandse Noordzee en een duurzame offshorewindsector bevorderen”, zegt dr. Eva Philipp, hoofd Environment & Sustainability bij Vattenfall.   

Vorige maand kreeg Vattenfall opnieuw de platina Ecovadis duurzaamheidsstatus, waarmee het in de top 1% van 75.000 gecontroleerde bedrijven staat op basis van Milieu, Arbeidsomstandigheden en Mensenrechten, Duurzame Aankoop en Ethiek. In de analyses van toonaangevende beoordelingsbureaus voor ESG-indicatoren geldt BASF vaak als maatstaf binnen de chemische industrie.   

Technologieën combineren   

Door het groeiende aandeel van wind en zon in ons energiesysteem schommelt de productie van elektriciteit afhankelijk van het weer. Dit is een grote verandering voor ons energiesysteem, waarin de productie van energie altijd volledig gestuurd kon worden. Daarom is Vattenfall, op weg naar een fossielvrije toekomst, voortdurend op zoek naar manieren om duurzaam geproduceerde energie zo efficiënt mogelijk te gebruiken door haar assets en klanten onderling te verbinden. Onlangs werd Energiepark Haringvliet in gebruik genomen, dat wind, zon en batterijen op één locatie combineert. Het resultaat is een efficiënter gebruik van de netaansluiting. Aanpassing van de vraag is een andere oplossing om de dynamiek van duurzame productie het hoofd te bieden. Zo wordt in Amsterdam de laadsnelheid van openbare laadstations van elektrische voertuigen gedurende de dag aangepast aan de hoeveelheid beschikbare energie. 

Vattenfall en BASF zijn al geruime tijd partners en werken al meer dan vijftien jaar samen in de elektriciteitssector. In de samenwerking rondom de ontwikkeling van Hollandse Kust Zuid werd een nieuw niveau van kennisuitwisseling en synergie tussen beide bedrijven bereikt. Beide partijen beschouwen het nieuwe windpark Hollandse Kust West als een volgende belangrijke mijlpaal in de energietransitie en besloten daarom gezamenlijk deel te nemen aan de aanbesteding.

Bekijk ook

Blakliden Fabodberget
Vattenfall

Vattenfalls grootste windpark op land Blakliden Fäbodberget officieel geopend

Maandag 23 mei is windpark Blakliden Fäbodberget in Noord-Zweden in gebruik genomen. Met 84 turbines is dit het tot nu toe grootste onshore windpark van Vattenfall. 

Lees het hele artikel
Aberdeen Offshore Wind Farm
Vattenfall

Vattenfall bouwt ’s werelds eerste waterstof producerende windturbine op zee

Vattenfall gaat waterstof op zee produceren. In Schotland wordt op een bestaande operationele turbine een electrolyser geplaatst. De waterstof wordt met een pijpleiding naar de kust in Aberd...

Lees het hele artikel
Vattenfall Horns Rev 3 windpark Denemarken
Vattenfall/Rasmus Kortegaard Photography

Anna Borg neemt deel aan Noordzee-top in Denemarken

Op woensdag 18 mei neemt Vattenfalls CEO Anna Borg deel aan de Noordzee-top, samen met vier Europese regeringsleiders en Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.

Lees het hele artikel