Vattenfall/Barbra Verbij

Vattenfall sluit warmtetransportovereenkomst met Gasunie voor warmte naar Leiden

Vattenfall gaat als eerste warmte transporteren via het nieuw aan te leggen warmtetransportnet tussen Rijswijk en Leiden, genaamd WarmtelinQ+ (WLQ+). Op 11 juli gaven de provincie Zuid-Holland, het ministerie van Economische Zaken en Gasunie het startsein voor de aanleg van deze ondergrondse warmteleiding met de ondertekening van het convenant Warmtetransportnet Zuid-Holland in de regio Leiden. Naast het convenant maakt ook de warmtetransportovereenkomst (WTO) tussen Gasunie en Vattenfall de aanleg van de leiding mogelijk.

Vattenfall gaat via WLQ+ restwarmte uit de Rotterdamse havens transporteren en deze aan haar klanten van het bestaande warmtenet in Leiden en omgeving leveren. Dat zijn momenteel ongeveer 9.500 woningen en 200 grootverbruikers. Uiteindelijk kunnen met de warmte via WLQ+ circa 50.000 woningen en andere gebouwen van het aardgas af en op een duurzame manier warmte ontvangen. De WTO behelst een periode van 30 jaar.

WLQ+ is een uitbreiding van het warmtetransportnet dat de Rotterdamse Haven gaat verbinden met Den Haag. De verwachting is dat medio 2027 de eerste warmte aan Leiden en omliggende gemeenten geleverd kan worden.  

Solide en duurzame warmtelevering

Het afsluiten van de WTO voor levering aan Leiden is een volgende stap in het verstevigen van stadsverwarming in de provincie Zuid-Holland. Na roerige jaren liggen nu de bouwstenen klaar voor een solide en toekomstgericht warmtesysteem.

Voor Vattenfall was een belangrijke eerste stap de voorgenomen overname van het Warmtebedrijf Rotterdam. Hiermee worden de belangen van warmteklanten in Rotterdam en een betaalbare en betrouwbare warmtelevering gewaarborgd. Met de WTO voor transport van warmte naar Leiden wordt de warmtelevering daar verduurzaamd en toekomstbestendig gemaakt.

Als derde stap ontwikkelt Vattenfall nieuwe assets in Leiden voor het leveren van piekvermogen en back-upcapaciteit.

Lees ook: Vattenfall voornemens om gemeentelijk Warmtebedrijf Rotterdam over te nemen - Vattenfall NL

Ondertekening voor aanleg warmteleiding Rijswijk-Leiden - Gasunie

Foto Barbra Verbij: voorafgaand aan de officiële ondertekening van het contract Rijswijk-Leiden, werd symbolisch de sleutel overgedragen.
V.l.n.r. Rob Jetten - minister voor Klimaat en Energie, Jeannette Baljeu - gedeputeerde Zuid-Holland, Sandor Gaastra - Directeur Generaal Klimaat en Energie, Guido Custers - projectdirecteur WarmtelinQ, Alexander van Ofwegen - CFO Vattenfall Nederland, Hans Coenen - directeur Strategie en Business Development van Gasunie, Liesbeth Spies - voorzitter RES regio Leiden, Fleur Spijker - wethouder gemeente Leiden.

Bekijk ook

Vergunningen windpark Echteld Lienden aangevraagd

Vattenfall heeft de benodigde vergunningen aangevraagd bij de provincie Gelderland voor de realisatie van Windpark Echteld Lienden. De aanvraag volgt op het vaststellen van het voorkeursalte...

Lees het hele artikel

Vattenfall installeert camera's op HKZ-turbine voor onderzoek naar vogelslachtoffers op zee

Vattenfall gaat camera's gebruiken om de telling van vogelslachtoffers door windparken op zee te verbeteren. Op dit worden theoretische modellen gebruikt om het aantal slachtoffers te schatt...

Lees het hele artikel
Vattenfall

Centrales Diemen gaan van het Groningen-gas af

Het gasveld in Groningen produceerde een uniek soort aardgas. Het bevatte namelijk meer stikstof dan aardgas gewonnen in de rest van de wereld. Het Groningen-gas was daardoor laagcalorisch, ...

Lees het hele artikel