Vattenfall_Step2Work_Energiecoaches Arnhem
Vattenfall

Vattenfall Step2Work-coaches tegen energiearmoede Arnhem

Op 9 mei is het project ‘Energiecoach Malburgen’ van start gegaan. Werkzoekenden uit Arnhem gaan via Vattenfalls sociale werkgelegenheidsprogramma Step2Work als energiecoach aan de slag en helpen buurtgenoten te besparen op hun energierekening. Gezien de huidige situatie op de energiemarkt, met sterk gestegen energieprijzen door de oorlog in Oekraïne, is dit project heel actueel. Ook helpt dit initiatief de gemeente Arnhem te verduurzamen.

 

Energiearmoede

Binnen ‘Energiecoach Malburgen’ werkt Vattenfall samen met de gemeente Arnhem, woningcorporaties Vivare en Volkshuisvesting en de Energiebank regio Arnhem. Het project biedt een betaald leer- en werktraject aan mensen die op dit moment geen werk hebben en op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Vattenfalls werkgelegenheidsproject Step2Work biedt kandidaten voorafgaand een training op het gebied van persoonlijk leiderschap en een opleiding tot energiecoach. Tijdens het traject komen ze in dienst van Vattenfall voor maximaal een jaar en volgen ze de mbo-opleiding tot verkoopmedewerker.

Vanaf 10 mei zullen de nieuwe energiecoaches gedurende één jaar energiebesparingsadvies geven aan 1.200 huishoudens in Immerloo/Malburgen, waar de energiearmoede en de werkloosheid hoog is.

Arnhem duurzaam voor iedereen

Arnhem zet de komende jaren vol in op de energietransitie waarin gezamenlijk wordt toegewerkt naar een klimaatneutrale en duurzame stad, waar zoveel mogelijk inwoners van kunnen profiteren. De energietransitie mag echter niet ten koste gaan van inwoners met een laag inkomen. De helft van de mensen met een minimuminkomen is minstens 10 procent van hun besteedbaar inkomen kwijt aan energiekosten. De gemeente helpt inwoners op verschillende manieren om grip te krijgen op hun energierekening. De energiecoach speelt hierin een belangrijke rol. 

“Ook Volkshuisvesting en Vivare dragen dit project een warm hart toe. De hoge energieprijzen treffen ook onze huurders hard. Elke steun in het besparen van energie is meer dan welkom. Het is geweldig dat mensen zonder werk daarom worden opgeleid tot energiecoach”, aldus Annelies Roering namens Volkshuisvesting.

Waardevolle werkervaring

Judith Corbey, Areamanager Social Projects bij Vattenfall: “Met ons gezamenlijke project in Arnhem slaan we drie vliegen in één klap. Mensen die al langere tijd naast de arbeidsmarkt staan, krijgen de kans om waardevolle werkervaring op te doen, een erkende opleiding te volgen en hun kansen op de arbeidsmarkt te verbreden. Als energiecoach bieden ze via energiebesparingstips een belangrijk steuntje in de rug aan kwetsbare buurtgenoten die dit – zeker nu – extra goed kunnen gebruiken én we dragen met dit project een steentje bij aan een beter klimaat. Een win-win-winsituatie!”


Over Step2Work

Met het werkgelegenheidsprogramma Step2Work wil Vattenfall Nederland mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans bieden op een baan. Het programma biedt jongeren zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt of mensen met een arbeidsbeperking een werkervaringsplaats bij Vattenfall aan. Sinds de oprichting in 2006 heeft Step2Work meer dan 700 deelnemers begeleid, waarvan 70 procent naar een reguliere baan is uitgestroomd, binnen Vattenfall of elders. Step2Work kent sinds 2006 drie maatschappelijke doelen: aanpakken van energiearmoede, zorgen voor werkgelegenheid en reduceren van de CO2-uitstoot.
 
 

Bekijk ook

Fraude met klantdata

Naar aanleiding van fraude met klantdata, zoals vorig jaar oktober gemeld, heeft Vattenfall hard gewerkt aan het verder voorkomen van fraude met klantgegevens. Helaas zien we, in heel Nederl...

Lees het hele artikel
Foto: Gert-Jan Onderwater

“Samen kunnen we de veiligheid van onze mensen nog beter waarborgen”

Soms vind je dat wat je nodig hebt om beter te kunnen functioneren vlakbij. Zo gaan de IJmuidense buren Vattenfall en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) samen oefeningen ...

Lees het hele artikel
Vattenfall/Dirk Hol

‘Samenwerken is noodzakelijk om duurzame ketens veilig te stellen’

Maandag 6 maart ondertekende Helene Biström, vicepresident BA Wind bij Vattenfall, samen met diverse partijen een convenant over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in...

Lees het hele artikel