Vergunningen windpark Echteld Lienden aangevraagd

Vattenfall heeft de benodigde vergunningen aangevraagd bij de provincie Gelderland voor de realisatie van Windpark Echteld Lienden. De aanvraag volgt op het vaststellen van het voorkeursalternatief dat de provincie eerder dit jaar deed. Daarmee is de volgende stap gezet in de ontwikkeling van het windpark.

Voor de bouw van een windpark moeten verschillende vergunningen worden aangevraagd. Zo wordt niet alleen toestemming gevraagd voor het bouwen van windturbines, maar ook voor de aanleg van (tijdelijke) wegen, kabels en fundaties en voor het milieu-aspect. Daarnaast wordt voor de mogelijke gevolgen voor dieren en planten een vergunning aangevraagd.

Alle vergunningen worden onderdeel van het ‘projectbesluit’, dat door de provincie zal worden genomen onder de Omgevingswet. Onderdeel van dit projectbesluit is ook het milieueffectrapport (MER). In dat rapport staan alle effecten beschreven van het windpark op de omgeving, zoals geluidseffecten en effecten op de natuur. 

Ontwerpbesluiten ter inzage 

Naar verwachting wordt voor de zomer het (ontwerp)projectbesluit met alle (ontwerp)vergunningen bij de Provincie Gelderland ter inzage gelegd. Na het behandelen en beantwoorden van eventuele zienswijzen stelt de provincie daarna het definitieve projectbesluit vast. Dit gebeurt naar verwachting in de tweede helft van 2024. Vervolgens volgt mogelijk nog een beroepsprocedure bij de Raad van State en dan start Vattenfall met de voorbereidingen van de bouw. 

Bekijk ook

Windmolens Wieringermeer tijdelijk uit

De komende maand worden de turbines van het prinses Ariane windpark tijdelijk stilgezet. Netwerkbeheerder TenneT voert in die periode werkzaamheden uit om het net in Noord-Holland te verzwar...

Lees het hele artikel

Laatste turbine voor windpark Windplanblauw

Bijna een jaar na de start van de installatie is de 24ste en laatste nearshore turbine van windpark Windplanblauw geïnstalleerd. Nu zowel de turbines op land als die in het IJsselmeer z...

Lees het hele artikel
Vattenfall

Vattenfall ontvangt opnieuw Platina voor duurzaamheidsprestaties

Voor de vierde keer ontvangt Vattenfall voor zijn duurzaamheidsprestaties een Platina-beoordeling, de hoogste beoordeling van EcoVadis, een van de grootste organisaties op het gebied van duu...

Lees het hele artikel