Ledning och talespersoner

Bilderna får användas fritt för redaktionella ändamål vid rapportering om Vattenfall.

Bilder ska inte lagras lokalt utan laddas ner för varje publiceringstillfälle. Ange fotografens namn där det är tillämpligt.

Om du vill ladda ner endast en bild klickar du på bildnamnet.

Se även

Anna Borg

Koncernledningen fokuserar på koncernens övergripande inriktning.

Del av en modern byggnad

Vattenfall består av sex Business Areas som är organiserade i fem verksamhetssegment.

En manlig Vattenfallanställd i hjälm framför elledningar

Vattenfall är ett integrerat energibolag med kunden i centrum.