Koncernledningen

Vd i Vattenfall AB, som också är koncernchef för Vattenfallkoncernen, ansvarar för den löpande förvaltningen.

Koncernchefen har inrättat interna organ för styrningen av koncernen och fattar beslut självständigt eller med stöd av dessa organ. Det viktigaste av dessa är koncernledningen (Executive Group Management, EGM).

EGM fokuserar på koncernens övergripande inriktning och behandlar – inom ramen för koncernchefens mandat från styrelsen – frågor av vikt för koncernen.

EGM består av följande medlemmar:

 

Anna Borg

Vd och koncernchef

Kerstin Ahlfont

Finansdirektör

Christian Barthélémy

Chef People & Culture

Helene Biström

Chef Business Area Wind

Anne Gynnerstedt

Chefsjurist och styrelsens sekreterare

Martijn Hagens

Chef Business Area Customers & Solutions och tillförordnad chef Business Area Heat

Åsa Jamal

Kommunikationsdirektör

Andreas Regnell

Chef Strategic Development

Anna-Karin Stenberg

Chef Business Area Markets

Torbjörn Wahlborg

Chef Business Area Generation

Relaterad information

Mats Granryd

Vattenfalls styrelseledamöter väljs årligen av årsstämman.

Stolar runt ett bord i ett mötesrum på kontor

God intern styrning är avgörande för en framgångsrik och hållbar organisation.

Händer på en bärbar dator bredvid en trave papper

Läs om ersättningsutskottets ledamöter och uppgifter.

Se även

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.