Koncernledningen

Koncernledningen fokuserar på koncernens övergripande inriktning.

VD för Vattenfall AB, som också är koncernchef för Vattenfallkoncernen, ansvarar för den löpande förvaltningen.

Koncernchefen har inrättat interna organ för styrningen av koncernen och fattar beslut självständigt eller med stöd av dessa fora. Det viktigaste av dessa är koncernledningen (EGM).

EGM fokuserar på koncernens övergripande inriktning och behandlar – inom ramen för koncernchefens mandat från styrelsen – frågor av vikt för koncernen.

EGM består av följande medlemmar:

Magnus Hall

Vd och koncernchef

Anna Borg

Finansdirektör

Tuomo Hatakka

Chef Business Area Heat

Anne Gynnerstedt

Chefsjurist och styrelsens sekreterare

Torbjörn Wahlborg

Chef Business Area Generation

Kerstin Ahlfont

Chef Human Resources

Gunnar Groebler

Chef Business Area Wind

Martijn Hagens

Chef Business Area Customers & Solutions

Andreas Regnell

Chef Strategic Development

Karin Lepasoon

Kommunikationsdirektör

Niek den Hollander

Chef Business Area Markets

Relaterad information

Fasad och flagga på Vattenfalls huvudkontor

Läs om Vattenfalls styrningsstruktur och interna och externa regelverk.

Lars G Nordström

Vattenfalls styrelseledamöter väljs årligen av årsstämman.

Stolar runt ett bord i ett mötesrum på kontor

God intern styrning är avgörande för en framgångsrik och hållbar organisation.

Se även

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.