Koncernledningen

Vd i Vattenfall AB, som också är koncernchef för Vattenfallkoncernen, ansvarar för den löpande förvaltningen.

Koncernchefen har inrättat interna organ för styrningen av koncernen och fattar beslut självständigt eller med stöd av dessa organ. Det viktigaste av dessa är koncernledningen (EGM).

Medlemmar i EGM

Anna Borg

Vd och koncernchef

Kerstin Ahlfont

Finansdirektör

Christian Barthélémy

Chef People & Culture

Helene Biström

Chef Business Area Wind

Anne Gynnerstedt

Chefsjurist och styrelsens sekreterare

Martijn Hagens

Chef Business Area Markets

Åsa Jamal

Kommunikationsdirektör

Alexander van Ofwegen

Chef Business Area Customers & Solutions

Andreas Regnell

Chef Strategic Development

Torbjörn Wahlborg

Chef Business Area Generation

Relaterad information

Mats Granryd

Vattenfalls styrelseledamöter väljs årligen av årsstämman.

Stolar runt ett bord i ett mötesrum på kontor

God intern styrning är avgörande för en framgångsrik och hållbar organisation.

Händer på en bärbar dator bredvid en trave papper

Läs om ersättningsutskottets ledamöter och uppgifter.

Se även

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.

Kvinna på cykel

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.