Nyhet

Både kärnkraft och vindkraft behövs

I SVT:s nyhetssändningar Rapport och Aktuellt igår sändes ett inslag om att kärnkraftsreaktorer sannolikt kommer att stängas i förtid på grund av den kraftiga utbyggnaden av vindkraft.

För att leda denna tes i bevis använde reportern en del av en intervju med Vattenfalls VD och koncernchef Magnus Hall där han säger att "vi kommer närmare en situation som gör att vi kanske inte tjänar pengar längre". Magnus Halls svar gavs dock i sammanhanget gällande vilken påverkan regeringens förslag gällande en höjd effektskatt på kärnkraften skulle kunna få.

– Det stämmer att elpriserna är så låga att det redan idag är svårt med lönsamheten för de äldsta reaktorerna. En höjd effektskatt skulle leda till en ännu lägre lönsamhet. Men anledningen till det låga elpriset ligger inte främst i utbyggnaden av vindkraft i Sverige, säger Magnus Hall.

Det nordiska elpriset har under de senaste åren sjunkit kraftigt till följd av en vikande efterfrågan på energi. Detta i sin tur beror på omstruktureringar i industrin till följd av finanskrisen. En annan faktor som spelar in är det låga priset på utsläppsrätter då kol fortfarande är den faktor som sätter priset på den nordiska elbörsen Nordpool. En tredje faktor är utbyggnaden av förnybar energi – vindkraft och biomassa, och då främst havsbaserad vindkraft i Danmark.

– Jag tror att både kärnkraft och vindkraft behövs i det nordiska energisystemet under överskådlig framtid. Vi är i behov av såväl en högre andel förnybart som pålitlig baskraft när förhoppningsvis den finansiella situationen blir bättre och efterfrågekurvan vänder uppåt. Denna insikt och andra hoppas jag kan tjäna som underlag för den energikommission som regeringen tagit initiativ till, säger Magnus Hall.

Se även

Vattenfalls havsbaserade vindkraftspark Sandbank

Vattenfall har fattat det slutgiltiga investeringsbeslutet för Hollandse Kust Zuid 1-4 som...

Nyhet
Kristoffer Arnqvist, Vattenfall Vindkraft

Trots coronapandemi och långt vinteruppehåll: Vattenfalls största vindkraftspark på land, ...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.