Nyhet

Danskar bäst på vindkraft

I december medverkade Vattenfall – störst på landbaserad vindkraft i Danmark – till nytt världsrekord i vindkraft.

Enligt siffror från Energinet.dk kom 54,8 procent av Danmarks el från vindkraft under december månad. Att mer än hälften av elen kommer från vindkraft under en månad har aldrig hänt förut i något land.

För hela året 2013 producerades 33,8 procent av danskarnas elförbrukning av vindkraft.

För hela året 2013 producerades 33,8 procent av danskarnas elförbrukning av vindkraft.

Dagsrekord slogs 21 december då de danska vindkraftverken alstrade mer ström än hela den danska totalkonsumtionen den dagen.

Vattenfalls vindkraftanläggningar producerade tillsammans 1 172 GWh.

Totalt bidrog Vattenfall med 10,6 procent av den samlade vindproduktionen i Danmark 2013, som uppgick till 11 100 GWh.

Trots rekordet var 2013 över lag ett dåligt vind-år, med undantag för december. Rekordet blev möjligt tack vare en kapacitetsökning i form av nya vindkraftverk.

Vattenfall kommer inte att anlägga några nya vindkraftparker i Danmark under 2014, men under året sker en förstärkning av anläggningen Klim. De befintliga 35 vindkraftverken kommer att bytas ut mot 22 moderna 3MW-turbiner. Det gör Klim till Danmarks största landbaserade vindkraftpark.

Se även

Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog
Pressmeddelande
2020-07-01

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var fem...

Pressmeddelande
En man och en kvinna som laddar en elbil

Omkring 80 stationer för offentlig laddning som ägs av en rad nederländska kommuner har nu...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.