Nyhet

Danskt kolkraftverk tas ur drift 2016

Under 2016 kommer den koleldade enheten vid Fynsverket i Danmark att ha nått slutet av sin driftstid. Vattenfall väljer därför att stänga enheten.

Fynsverket består av två anläggningsenheter samt Odense kraftvärmeverk. Enhet 7 byggdes 1991 och eldas med kol och olja. Under 2016 kommer enheten att ha nått slutet av sin driftstid.

Vattenfall har nu beslutat att ta den ur drift i stället för att genomföra investeringar för att förlänga driften. Beslutet ligger i linje med Vattenfalls strategi att minska koldioxidutsläppen och att satsa på förnybar energi.

Den biomassaeldade enheten och avfallsförbränningsenheten vid Fynsverket kommer att drivas vidare.

Satsar på vindkraft

Danmark är en viktig marknad för förnybar energiproduktion för Vattenfall som är det företag som äger och producerar mest landbaserad vindkraft i landet.

Vattenfall äger 263 vindkraftverk fördelade på 37 vindkraftparker i landet och äger utöver Fynsverket även kraftvärmeverket Nordjyllandsverket. Koncernen bedriver även försäljningsverksamhet, forskning och utveckling, trading och en transithamn i Danmark.

Se även

Kraftledning

2019 minskade Vattenfall sina koldioxidutsläpp med 4 miljoner ton. Tuomo Hatakka, chef för...

Nyhet
Kolkraftverket Hemweg, som stängs i slutet av 2019

Vattenfalls sista kolkraftverk i Nederländerna, Hemweg 8 utanför Amsterdam, stängs före år...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.