Nyhet

Ny tjänst tar kontroll över företagens elkostnader

Nu lanserar Vattenfall tjänsten Energikontrollen som kan hjälpa svenska företag att minska sina elkostnader med upp till 20 procent. "Exempel på energitjuvar är företagens datorer, fläktar och belysning som står på även utanför kontorstid," säger energirådgivaren Martin Normark.

Energikontrollen omfattar personlig rådgivning och förbrukningsmätaren EnergyWatch PRO som kopplas till elmätaren. Den visar företagets förbrukning och identifierar även energitjuvar. Via webbläsare kan företagen hålla koll på elförbrukningen i realtid.

– Energikontrollen har god funktionalitet vilket gör att våra kunder snabbt kan komma igång och energieffektivisera, säger Martin Normark, energirådgivare på Vattenfall.

Utanför kontorstid
Med Energikontrollen kan företagen snabbt få koll på vilka apparater som är lätta att påverka och därmed sänka elkostnaderna.

Genom att analysera uppgifterna från EnergyWatch PRO räknar Vattenfall med att tjänsten ska kunna sänka energiförbrukningen hos företagskunderna med upp till 20 procent enligt Martin Normark.

– Exempel på energitjuvar är företagens datorer, fläktar och belysning som står på även utanför kontorstid.

Fakta
Tjänsten Energikontrollen har tilldelats medel ut Vattenfalls Miljöfond. För varje såld kilowattimme som märkts med Bra Miljöval och producerats i ett vattenkraftverk, avsätts 0,15 öre per kWh till Vattenfalls miljöfond. Dessutom avsätts 0,15 öre per kWh till en fond för energieffektivisering. Fondens medel används efter samråd med Naturskyddsföringen till effektiviseringsåtgärder där resultatet kan mätas i sparad elenergi.

Se även

Takodlade vildblommor. Foto: Urbio.
Foto: Urbio.

Under FN:s superår för biologisk mångfald delar Vattenfall med sig av de ...

Nyhet
En datorgenererad bild på Brent Cross
Argent Related
Pressmeddelande
2020-05-20

Vattenfall tecknar avtal om klimatsmart fjärrvärme i London

Vattenfall har fått i uppdrag av fastighetsutvecklaren Argent Related att installera ett f...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.