Nyhet

Soligt besked till elproducenter

Skatteverket har nu lämnat besked om vad det är som gäller för mikroproducenter. "Vi välkomnar skatteverkets förtydligande avseende mikroproduktion från solceller för privatpersoner," säger Åsa Landenberg, affärsansvarig för solceller på Vattenfall.

Den 5 juni kom ett välkommet besked för solcellsproducenter och återförsäljare i Sverige. Det rådde tidigare rådde diverse oklarheter kring huruvida mikroproducenter som får betalt för att leverera överskottsel till nätet, ska anses bedriva näringsverksamhet som i sådana fall kräver F-skattsedel, eller om det ska anses vara hobbyverksamhet.

It- och energiminister Anna-Karin Hatt gjorde sin tolkning medan Skatteverket gjorde en annan.

Slipper krångel

Nu har Skatteverket meddelat att villaägare som producerar egen solel får sälja överskottsel utan att registrera sig som företagare.

- Vi är väldigt positiva till beslutet. Den största frågan är att man inte ska behöva betala energiskatt på den elen man producerar och använder själv. Man slipper även krånglet med F-skattsedel eftersom man inte är näringsidkare, säger Åsa Landenberg.

Inte heller överskottsel som säljs är energiskattepliktig - så länge intäkterna inte överstiger 30 000 kronor. Det man dock inte slipper undan är krånglet med momsregistering - trots att solelproduktion inte klassas som näringsverksamhet.

Vattenfalls kampanj där koncernen erbjuder förmånliga solcellspaket till privatpersoner är nyss avslutad och Åsa Landenberg förklarar att intresset varit stort.

– Vi förväntar oss att Skatteverkets besked ses som mycket positivt av våra kunder som står i beslut att göra en investering.

Läs mer om Skatteverkets information kring skatteregler som gäller för solceller
Läs tidigare artikel om oklarheter kring regelverket för mikroproduktion

 

Se även

Takodlade vildblommor. Foto: Urbio.
Foto: Urbio.

Under FN:s superår för biologisk mångfald delar Vattenfall med sig av de ...

Nyhet
En datorgenererad bild på Brent Cross
Argent Related
Pressmeddelande
2020-05-20

Vattenfall tecknar avtal om klimatsmart fjärrvärme i London

Vattenfall har fått i uppdrag av fastighetsutvecklaren Argent Related att installera ett f...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.