Nyhet

Varma bussar för kalla vintrar

Vattenfall utökar sitt samarbete med Storstockholms Lokaltrafik (SL) med fjärrvärme för bussar på den nya depån i Gustavsberg på Värmdö utanför Stockholm.

Ingen vill ha kalla bussar, vare sig passagerare eller bussbolag. Därför hålls alla bussar kontinuerligt uppvärmda när de står uppställda. Förr sköttes det här med olika former av fossila lösningar, som dieselaggregat, vilket inte är i linje med SL:s miljöambitioner. När man så projekterar en ny stor bussdepå i Gustavsberg, ville man ha en bekväm och miljösmart lösning, och fjärrvärme blev det naturliga valet.

– Kommunen är i ett tillväxtstadie med bland annat många nybyggnationer, där miljöaspekten är mycket viktig. Fjärrvärme är en produkt närproducerad i vårt biobränsleeldade värmeverk i Gustavsberg samt att vi redan idag har en stark närvaro i Värmdö kommun och är en partner i en mängd samhällsbyggnadsfrågor, säger Björn Nilsson, försäljningschef Vattenfall Värme.

Det som idag är en byggarbetsplats kommer att bli en modern bussdepå. Förutom uppvärmning av verkstad och personalutrymme samt markvärme, så byggs även ett värmesystem med ledningar dragna via ett rampsystem till varje uppställningsplats, där varje buss enkelt dockar mot värmesystemet och värmer passagerarutrymme och motor.

– Den här typen av samarbeten visar att Vattenfall är en helhetsleverantör - energipartner och leverantör, och i frågor där miljövänlig samhällsutveckling är i fokus, Mats Sjölund, affärsförvaltare SL Bussar, Stockholms Läns Landsting.

Avtalet omfattat 2.500 MWh årligen, med en dimensionering för 2.300 kW. Leveransstart sker med byggvärme 2015 och med förväntad full leverans årsskiftet 2015/2016.

Vattenfall har samarbeten med SL på flera platser i Storstockholm och kring flera frågor, som eldrivna bussar, där snabbladdning på ändstationerna gör att bussarna kan gå på el i linjetrafik.

Läs mer om Stockholms eldrivna bussar

 

Se även

Vattenfall Solar Team Foto: Hans-Peter van Velthoven
Foto: Hans-Peter van Velthoven

Solbilsmästarna gör skäl för sitt rykte genom att under tolv timmar köra Nuna Phoenix över...

Nyhet
Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.