Nyhet

Kommentar med anledning av uppgifter i media

Under kvällen (20 september) har uppgifter florerat i media kring arbetstillfällen som kan försvinna från Vattenfall. SVT går ut med uppgiften att 1 500 till 2 000 jobb försvinner fram till 2020.

Med anledning av detta vill Vattenfalls ledning klargöra följande:

Inga nya beslut har fattats gällande uppsägningar på Vattenfall. Vi kommunicerade den 6 september beslutet att 2 miljarder SEK ska sparas fram till 2020. Hur det ska ske ska nu utredas. Det är rimligt att anta att detta leder till att jobb blir överflödiga, men hur många det handlar om är i nuläget omöjligt att säga, berättar Magnus Hall, vd och koncernchef.

Läs pressmeddelande från 6 september

Se även

Högspänningsledningar

Under tisdagen meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de lämnar energiöverenskomm...

Nyhet
Forsmark kärnkraftverk i solnedgång

Söndagen den 24 november debatterades kärnkraft och klimat i TV-programmet Agenda inför ko...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.